Logo L.S.K. od r. 1996


Číslo 1Ročník XX.Březen 1997


Alois Chalupa

Význam slova


Vážení přátelé,

začínáme dvacátý ročník našeho časopisu. Pár slov, ale co se za nimi skrývá! Když jsme začínali dělat několik stránek na cyklostylu, opravdu jsme si nemysleli, že vydržíme tolik let – a že navíc bude náš časopis tištěný, s obálkou od Vladimíra Komárka, každé číslo (s obálkou) šestatřicetistránkové. Že bude mít 900 pravidelných odběratelů a že i ve ztížených ekonomických podmínkách za stálého růstu cen a poštovného nebude klesat náklad ani rozsah!

Děkujeme! Toto slůvko nechť vyjadřuje vše, co chceme říci na adresu čtenářů, dopisovatelů, redakčních spolupracovníků, kolportérů, tiskárny, prostě všech, kdo tvoří velkou rodinu kolem Listů starohradské kroniky! Ještě jednou děkujeme! Za vše!

V minulém čísle jsme nenápadně vyzvali čtenáře, aby opět zaslali zvýšené předplatné (zasílají – a často opět mimořádně zvýšené) a aby písemně vyjádřili svůj vztah k časopisu (vyjádřili – ač vás mohlo být víc – potřebujeme nové nápady, kritiku). Tři z Vašich dopisů dnes otiskujeme.

V letošním ročníku budeme pokračovat opět ve stejném duchu jako v letech minulých. Budeme sledovat dál dějiny školy i vzpomínky ing. Picka, přineseme další články o přírodě, historii i současném dění v našem kraji. Sérií několika článků chceme připomenout letošní velmi kulaté výročí narození Arnošta z Pardubic.

Také na čas přerušujeme otiskování seriálu stoletých pohlednic z Libáňska. Máme jich v zásobě ještě dost, ale letos bychom chtěli místo něho uveřejňovat fotografie zajímavých událostí, osob či míst z Libáňska. Podívejte se, prosíme, po svých albech, po šuplíkách a jiných skrýších – a fotografie, které považujete za zajímavé, nám zapůjčte k reprodukování. Náš nový seriál se bude jmenovat jako v televizi: Hledání ztraceného času.

Listy tedy vstupují do dvacátého ročníku plné plánů i povzbuzované vaším zájmem. Pište nám i nadále své názory, připomínky, upozornění na životní výročí krajanů vám blízkých, posílejte nám výstřižky z tisku o Starých Hradech a okolí. LSK jsou naším společným časopisem, který máme všichni rádi!


Nádherná škola mého mládí

Učitelský sbor libáňské školy z počátku 30. let

Když jsem dostal dopis od paní učitelky Ireny Škodové s prosbou, abych zavzpomínal na svá libáňská školní léta, uvědomil jsem si, jaká hloubka času se tu již otevřela od té chvíle, kdy jsem poprvé překročil práh této dnes už stoleté dílny ducha. Naštěstí paměť na mládí bývá nejvytrvalejší, a tak si myslím, že i po pětašedesáti letech mne mé vzpomínání povede po pravdivých stezkách.

S institucí školy jsem poprvé přišel do styku při žákovském zápisu ve svém rodišti v Bratislavě. Ale nebyla mi souzena, protože otci – poštovnímu úředníku, nakonec jeho nadřízení vyhověli a dali mu poštmistrovský úřad v Čechách, v Malém Boru u Horažďovic. Tam jsem také poprvé zasedl do škamen v místní dvoutřídce, ale za rok přišel další skok k otcovu Jičínsku a ocitli jsme se v Milíčevsi, dnes známé svým fotbalem. Tu byla opět dvoutřídka, stejně jako v Malém Boru. Dnes už málokdo ví, jak to v takovýchto malých školách chodilo. V dolejší třídě učil tři první ročníky obstarší pan řídící, nahoře dva zbylé o něco mladší pan učitel. U okna sedávali prvňáci a učili se písmenka a číslice. Prostřední druháci četli a opisovali čítanku a trénovali násobilku do pěti. Třeťáci vrčeli nazpaměť vyňatá slova a zbytek násobilky. Každý čtvrtek byl volný a tempo určovali ti nejpomalejší. V této blahé atmosféře školní pohody jsem se často a rád nořil do fantastického světa pohádkových knih, který jsem do sebe vsával každý večer od sedmi do devíti, když se u nás při petrolejce a v povinném tichu celorodinně četlo.

Pak však přišlo září roku 1932 a s ním i zásadní změna. Otec dostal dekret na libáňskou poštu, 2. října jsme se stěhovali a hned následujícího dne mne pak vedl přes neznámé náměstí do ještě neznámější nové školní budoucnosti. Vešli jsme do sborovny a tam mne čekalo první překvapení: otec mne do vedl k mladíkovi v černém klotovém plášti s nahoru vyčesanými vlasy a atletickou postavou. Ten se na mne zkoumavě podíval, řekl, že se jmenuje Stanislav Kraus, a odvedl mne do čtvrté třídy. Před tím si ale prohlédl moje vysvědčení a jak mi teprve po mnoha letech prozradil, pochopil, že má před sebou právě onen svízelný problém, na který ho upozorňovali již na učitelském ústavu – kluka, který přišel z dvoutřídky na pětitřídku. Než otevřel dveře třídy, řekl mi: "Bude to tady asi pro tebe těžší, než si myslíš, ale dám ti dobrou radu – nevzdávej to. My ti tu pomůžeme."

Posadil mne do čtvrté řady doprostřed k Zdeňku Chvalovskému, který mě přijal přátelsky, za což jsem mu dodnes vděčen, podobně jako dalším sousedům Jardovi Čížkovi, Gebertovi a Mílovi Patkovi. Naopak zlý pohled Pepíka Hazdry mi dával tušit, s kým se budu musit jednou o přestávce poprat. Usedaje do lavice, ocenil jsem, že v ní budu mít dobrý výhled i na třídní krasavice, Líbu Kopeckou a Jandovou, Slávku Altmanovou, holky Medlíkovy, Miládku Bílkovou a další. Po několika dnech jsem se skamarádil i s mými budoucími jičínskými spolužáky Jardou Eichlerem, Alenou Paloušovou, Milanem Hlaváčkem, Mirkem Pávem a Karlem Plíškem. Když jsem se pak rozhlédl i po jiných třídách, našel jsem v nich přátele na celý život – Frantu Fišeru, Vlastu Kotykovou, Mílu Pažouta a Miloše Picka, se kterými jsme o deset let později prošli těžkými dny sklonku okupace a odboje.

Vraťme se však k mým prvním dojmům. Byly pro mne upřímně řečeno šokující, deprimující a nepochopitelné. Překvapil mne už první pohled na tabuli. Byl na ní nadepsán program dne a postupně na ní přibývaly barevně odlišené závěry k zapamatování z jednotlivých předmětů, které si všichni moji noví spolužáci zapisovali do už dosti zaplněných sešitů. Protože jsem nebyl zvyklý rozlišovat školní předměty, velice mě udivilo, že se celou hodinu braly počty, pak mluvnice, vlastivěda s dějepisem a zeměpisem, základy přírodopisu, zpěv a zejména němčina. Také mne překvapovalo rušné tempo, ve které se odvíjela výuka. Pan učitel s námi současně opakoval, probíral novou látku, sondoval, zda jí rozumíme, a snažil se vždy vše nějak doplnit obrázkem nebo jinou názorností. Právě nám vysvětloval pojem ar, a nejenže nám jeho rozměry nakreslil na tabuli, ale vyvedl nás i na hřiště, kde jsme ho vyměřili, postavili se na jeho hrany a ve stoje podle údajů pana učitele tužkou počítali, kolik se na něm dá vypěstovat brambor, pšenice nebo uživit králíků. Nakreslili jsme si skutečný rozměr domu, vypočetli, kolik má arů, a srovnali si rozdíl mezi velikostí hektarů a arů atd. Pan učitel Kraus ctil iniciativu. Ukázal a půjčoval nám knihy, kde se o probírané látce psalo podrobněji, a chtěl pak po nás jejich obsah. Velmi oceňoval, když se někdo přihlásil s něčím, co se o věci navíc dozvěděl.

Také jsme měli třídní samosprávu, volenou tajným hlasováním na jedno pololetí. Dbala o pořádek, kázeň, čistotu a s jejím starostou – také jsem jím v páté třídě na čas byl – pan učitel vždy probral to, co si chystal pro další novinku libáňské školy – Rodičovské sdružení.

Zpočátku jsem si v třídě připadal jako v rychle jedoucím vlaku s neznámým cílem – žádný volný čtvrtek, vyučování dopoledne i odpoledne, úkoly a souhrnná opakování a hlavně neustálé dohánění toho, co ostatní už dlouho znali. Trvalo mi nekonečně dlouho, než jsem se do toho vžil. Pan učitel mi moudře popřál čas a nějakou dobu mě nevyvolával, ale jinak mi pak nic neodpouštěl, ba právě naopak. Až po půl roce jsem dostal první jedničku a snad až na konci čtvrté třídy jsem jakž takž dohnal zameškané.

Jak to dnes vidím, byl to rozhodující obrat v mém životě. Pochopil jsem tehdy nejen těžké důsledky, které s sebou nese v mládí ztracený čas, ale také i to, že když člověk vytrvá, lze zdolat po kouskách i zdánlivě nemožné. Teprve později mi došlo, jaké jsem měl štěstí, že jsem se právě v kritické době svého mládí, posetého tolika osudovými rozcestími, dostal do rukou tak přátelskému skvělému pedagogovi, jakým byl pan učitel Kraus. A že pedagogem, na kterého se celý život nezapomíná, je jen ten, kdo dovede spojit tvrdou náročnost s přátelskou pomocí a nalezením cestičky, které mladého člověka dovedou k jemu vlastní a přijaté motivaci měnící tíži učení v hru a radost.

Když nám začala pátá třída, zeptal se nás pan učitel a pak i našich rodičů, kdo se chystá do Jičína na přijímací zkoušky do středních škol. S námi, kteří jsme se přihlásili, pak zahájil tvrdý režim, ve kterém jsme měli zvládnout co možná nejvíce z toho, co nás bude čekat v jejich prvních třídách. Sténali jsme pod tím břemenem, ale pan učitel se smál a říkal: "Musíte obrůst sádlem, abyste mohli zhubnout a přežít." Úděl libáňských studentů nebyl totiž lehký. Časné ranní vstávání, čtyři hodiny na cestě, nezvyklá a eliminační náročnost se projevovaly především v počátcích prvních dvou let. Takřka všichni jsme je však díky našemu panu učiteli přežili a až na jednu výjimku jsme odmaturovali.

A teď něco o libáňské škole vůbec. Když si to tak zpětně promítám, zdá se mi, že Libáň třicátých let rotovala kolem čtyř os: kolem radniční politiky, kolem kultury, zahrnující kino, divadlo a knihovnu, kolem Sokola a kolem školy. Ta poslední, přesněji řečeno její učitelé, ale i mnozí žáci, byla tím hlavním motorem, který zrychloval pohyb a inspiroval rozvoj. Na libáňské radnici se mnohé změnilo, když se pan učitel Kořínek stal starostou. Pan učitel Vojta Španihel byl duší nejen městské knihovny, ale i ochotnického divadelního spolku Bozděch a navíc také rozvinul tradici školních představení. Byl to on, který mě donutil – pod pohrůžkou, že mi zarazí přístup do městské knihovny – abych co žák páté třídy sehrál roli kapelníka Bochníčka, který v mnoha reprízách na jevišti Radnice zachraňoval zajaté děti před zvůlí zlých skřítků, zatím co ostatní páni učitelé pod jevištěm vyhrávali břeskné vítězné pochody. A když k V. Španihelovi přibyl někdy kolem r. 1953 i stejně nezapomenutelný pan učitel František Vojtíšek, jehož soustavný a kvalifikovaný sklon k muzejnictví i regionalistice nesl vždy nové a nové plody a podněty (např. založením a rozvojem odbočky Klubu českých turistů), dostal se kulturní život Libáně na úroveň, na kterou jsme byli všichni pyšni. Oba pro nás školáky organizovali mnohé výlety za pamětihodnostmi Českého ráje a také nezapomenutelný pochod do Jabkenic, ale i mnohá kinopředstavení, akademie a zájezdy do jičínského i pražských divadel.

Pokud jde o Sokol, zde kralovali vedle Ferdy Formánka a Rudy Kozáka i naši páni učitelé: Kraus, Soukup, později i Ritter a mnozí další působili jako sokolští vzdělavatelé a jiní funkcionáři.

Škola se také snažila o naše vlastenecké uvědomění. Do paměti se mi vryly především prezidentské volby v květnu 1934. Celá škola se tehdy sešla dole v tělocvičně, seděli jsme tu jak sýkorky na bradlech a jiném nářadí a každý z nás chtěl být co nejblíž k velikému radiopřijímači, který stál uprostřed na stole. Pan ředitel Palouš nám nejprve vysvětlil, jak se prezident volí, zopakoval životní dráhu T. G. Masaryka, a pak jsme už v hrobovém tichu poslouchali, co se děje v Praze. Když hlasatel oznámil prezidentovo znovuzvolení, všichni jsme jásali a spontánně začali zvonit lžícemi na hrníčcích na školní polévku, což bylo jinak tvrdě na chodbách školy zakazováno, ale pro tentokrát nám to prošlo. Pak byl večer průvod a shromáždění a u Husova pomníku promluvil pan učitel Pravoslav Hykeš.

A tím jsem se dostal k další výrazné osobnosti naší báječné libáňské školy. Nikdy jsem neseděl v jeho třídě, ale přesto – po celou dobu, co jsme bydleli na jedné chodbě Silbersternova domu – mne fascinoval jeho zájem a hluboké znalosti české i světové kultury a veřejného dění. On i můj otec byli odběrateli Peroutkovy Přítomnosti i jejích knižnic a dohodli se, že si každou neděli po obědě stráví společnou siestu v našem pokoji a prohovoří vše, co za týden přinesl čas. Seděl jsem v kuchyni za pootevřenými dveřmi a lapal každé jejich slovo. A tak jsem vyslechl spory o finanční Englišovu politiku, názory i fakta o vývoji v Německu a Rusku, o poměrech ve vládní koalici. Přes jejich názory jsem vnímal osudové parlamentní volby v r. 1935, následnictví prezidenta Beneše po T. G. Masarykovi a mnohé další závažné události oněch let. Tehdy jsem poprvé slyšel, jak se vstřícně diskutuje, a když pan učitel zpozoroval můj zájem, zval si mne často k sobě, odpovídal na mé otázky, vysvětloval mi to, čemu jsem nerozuměl, a půjčoval mi knihy, které mi pomáhaly pronikat do tajů moderní české a evropské kultury a politiky. Nezdálo se mu, že dělá něco mimořádného. Takto otevřené byly vlastně příbytky všech libáňských učitelů. Sami se stále vzdělávali a nic z toho si nenechávali pro sebe.

Dnes se často píše o síle občanské společnosti jako o nutné podmínce rozvoje demokracie. Vždy když o tom slyším, vzpomenu si maně na libáňskou školu třicátých let, na její učitelské osobnosti, na jejich vytrvalé působení na naše vzdělávání. Ve škole i mimo ní. Na sílu jejich osobních příkladů, kterými nás vedli. A tak si myslím že naše země se opět stane zemským rájem na pohled, až bude ze všech našich škol sálat právě takovéto zlidštění směřující jak k mládeži tak i ostatním. Česká škola a český učitel už jednou stvořili zázrak našeho národního obrození. Možná, že právě teď je na čase, aby si to ještě jednou zopakovali. Že při tom bude naše – dnes už stoletá – libáňská škola v popředí, mám za samozřejmé.

Vojtěch Mencl


Z vašich dopisů – 20 let LSK

Oldřich Suchoradský, knihovník, Mlýnec

Vážené "Listy",

u příležitosti Vašeho jubilea Vás chci pozdravit jménem čtenářů Místní lidové knihovny ve Mlýnci, kam docházíte už několik let. Do naší knihovny dochází mnoho časopisů, většinou výpravných, barevných a také nákladných. Vy patříte k těm nejskromnějším, úpravou i rozsahem, ale rozhodně ne obsahem. Udivuje nás, co všechno se na poli kulturního života za pouhé tři měsíce urodí ve Vaší malé obci a památném zámečku. S obdivem čteme o kulturních akcích, výstavách, slavnostních vernisážích za účasti našich známých herců, politiků, recitátorů a vůbec všech zajímavých lidí. Jsme šťastni, že k Vám máme z Mlýnce tak blízko a že se celé řady těchto mimořádných kulturních svátků můžeme osobně zúčastnit. A neopomeneme každého, kdo navštíví náš kraj, vzít na návštěvu Libáně a Starých Hradů a vždy znovu a znovu pociťujeme nádhernou atmosféru zklidnění a pohody, která veškeré prostory a lidi v nich pracující prostupuje. Vážíme si skutečnosti, že se Vám daří přivádět ke kultuře mladé lidi a učíte je aktivně pro její rozvoj a zachování pracovat. Ceníme si, že jste nepodlehli tržním tlakům a cena Vašeho čtvrtletníku i vstupy na Vaše akce jsou úměrné možnostem i těch nejméně majetných. Děláte pro udržení kulturního vědomí lidí v širokém okolí mnoho dobrého. Jste příkladem, který láká k následování a nutí k přemýšlení, zda je to s povědomím našeho národa, jeho vztahem k rodnému kraji a zemi opravdu tak špatné, jak se dnes často uvádí. Za to všechno Vám patří náš hluboký obdiv a upřímný dík. Do dalších let Vám lze přát jen jedno: Vytrvat a nenechat se zavést z tradice, kterou jste léty vytvořili. K tomu Vám přejeme hodně sil a vytrvalosti.

S obdivem a úctou za čtenáře knihovny ve Mlýnci.


Jaroslav Vančát, výtvarník, Dobříš:

Opravdu je potěšením i pro toho, kdo v kraji přímo nežije (ale dokáže si představit z nějakého životního setkání s ním místa i lidi, o kterých píšete), číst si o tomto vzájemně provázaném mikrokosmu živých i mrtvých, v němž sebemenší pozitivní úsilí není zbytečné a vede nakonec k jakémusi univerzálnímu Dobru. I pouhý čtenář se tak cítí jeho součástí a pomáhá mu to v takovém náhledu na svět i v místě, ve kterém žije. Samozřejmě by Listy nemohly být takové bez náhledu a schopností jejich spolupracovníků a bez jejich možností a potřeby vracet se k historii způsobem velmi reálným a konkrétním.

Mnoho zdaru v dalším takovém počínání a srdečný pozdrav!


Jiří Tobiáš, důchodce, Oldřichov v Hájích

Sluneční teplo mám rád. Toho jsme si však v roce 1996 mnoho neužili.

Teplo u srdce a "slunce v duši", jak nám srdečně z obrazovky přeje oblíbený televizní hlasatel při předpovědi počasí, potřebujeme ze všeho nejvíce. Bez ohledu na roční období.

Je mnoho způsobů, jak tyto hodnoty můžeme získat. Jedním z nich je – způsobit radost druhým. Přesvědčit své vědomí, že nežijeme nadarmo. Že svým způsobem života jsme schopni vytvářet hodnoty, které jsou ku prospěchu společenství v němž žijeme. Že svou prací a třeba i tvorbou hodnot dovedeme, byť jen někoho potěšit. Rozdávat kolem sebe pohodu a radost. A třeba i jen podnět k zamyšlení, k zastavení se uprostřed uspěchaného života a k rozjímání nad svým životním posláním. Znamená to také kulturně žít. Kultury se aktivně nebo i jen pasivně, jako divák nebo posluchač, zúčastňovat. A má-li někdo schopnost v kultuře a umění působit, pak se jeho radost násobí.

Jak prázdný život žijí lidé, kterým tyto hodnoty unikají. Propadají nudě, lhostejnosti, poživačnosti, hrabivosti a dalším nectnostem.

Kultura je nám podávána i prostřednictvím sdělovacích prostředků. Ty nám mnohdy nabízejí krásné a hodnotné zážitky v kvalitních, umělecky hodnotných pořadech. Mnoha lidem působí radost zhlédnutí výtvarného díla, návštěva koncertu, divadla či historické památky. Teplo u srdce vytváří též čtení knížek nebo bohoslužebná činnost v kostelích.

A my, příznivci Starých Hradů a našeho Libáňského kraje, pociťujeme radost a slunce v duši velmi intenzivně, když se začteme do Listů starohradské kroniky. Byť nás odběratelů byla jen tisícovka. Nepočítaje ty, kteří naším prostřednictvím si obsah "Listů" rádi přečtou, jak v Čechách, tak i za hranicemi.

Připomeňme si, že tuto radost pociťujeme díky Osvětové besedě ve Starých Hradech již celých dvacet roků!


Dva okamžiky s Bohumilem Hrabalem

Nejen přátelé literatury, ale i prostí čtenáři se v těchto dnech alespoň v duchu rozloučili s jedním z našich nejosobitějších spisovatelů tohoto století – s Bohumilem Hrabalem.

V posledních třech desetiletích byl zaručeně nejčtenějším autorem a možná svým způsobem našemu kulturnímu vkusu nejbližším. Jeho prózy chtěl svého času číst téměř každý, jeho zfilmovaná díla viděl snad každý. Za 45 let svého tvůrčího času napsal na 80 děl, jež byla přeložena do 23 jazyků.

Připomeňme si tohoto "básníka denního života" dvěma vzpomínkami, které se vážou k zámku ve Starých Hradech u Libáně na Jičínsku. V této souvislosti je nutné rovněž konstatovat, že teprve až budoucnost asi plně zhodnotí a ocení obsahové zaměření a význam kulturních akcí, které se zde uskutečňují při vernisážích výstav, jež pořádá Osvětová beseda Staré Hrady.

Vraťme se na vernisáž, která jako by osudově předznamenávala následující běh dějin. 20. srpna 1989 se na starohradském nádvoří sešlo několik stovek návštěvníků. Lákadlem byla nejen vernisáž trojhvězdné výstavy: Jíra – Klápště – Komárek, ale i beseda, kterou moderoval literární historik a spisovatel dr. Ludvík Kundera. A ve vzduchu "visela" výzva "Několik vět". Moderátorova slova prolínal přednes dvou Jiří – Adamíry a Bartošky. A kousek od jejich stolu do rohu před obřadní síní usedl muž, který právě odložil neodmyslitelnou pomůcku – baťůžek. Pan Hrabal. Dodnes nikdo neví, jak se do Starých Hradů tenkrát dostal, na čí pozvání připutoval z Kerska, které je odtud pořádný kus cesty. Prostě najednou tu byl. Seděl na narychlo přistavené židličce, k níž pohotově přibyl "lahváč" piva (jak bleskurychle reagoval ve slunečním dni znalec těchto situací, přítel mnoha umělců, sobotecký dr. Karel Samšiňák). Tu první lahev, jak dokládá snímek, pan Hrabal právě odložil. Věřím, že si řada ze stovek tehdejších účastníků setkání v tom neuvěřitelném čase "na spadnutí" na tento moment, kdy byli nablízku mistrovi slova, vzpomenou.

Ke Starým Hradům však patří ještě jedna hrabalovská vzpomínka, ovšem staršího data. V březnu 1980 se tu konala výstava fotografií Milana Jankoviče nazvaná "Pokus o portrét Bohumila Hrabala". V den vernisáže Hrabal vystavujícímu fotografovi oplatil proslovem "Pokus o portrét M. Jankoviče". Jen zasvěcení tenkrát věděli, že autorem cyklu snímků je dr. M. Jankovič, DrSc. – v té době skladový dělník a strážný v pražském Pragoprojektu. Jeho celoživotní zájem o literární dění a záliba ve fotografování ho přivedly do Hrabalovy blízkosti. Od poloviny sedmdesátých let měl možnost zachycovat Hrabalovu tvář, mohl občas zasedat ke stolu Hrabalových přátel ve světoznámých pražských pivnicích U Sojků, U Pinkasů, U Zlatého tygra a dalších, "kde bylo oko a ucho samo, pan Hrabal soustředěný, plně zapojený do všeho kolem – a zároveň stále někde jinde, kam jsme my nedohlédli … Směl jsem jej tehdy stíhat hledáčkem svého fotoaparátu, sám neprofesionální, ale oddaný".

Jaroslav Najman – přetištěno z Novin Jičínska

Foto: autor


Z činnosti LA PNP ve Starých Hradech roku 1996

Kdybychom měli stručně hodnotit práci v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v roce 1996, můžeme říci, že jsme trhali rekordy. Bylo zpracováno 30 archivních fondů (více než 18 000 archivních jednotek), studovalo zde 83 badatelů (z toho 6 cizinců), ti vykonali 292 badatelských návštěv. Do pražské studovny PNP bylo odesláno 330 výpůjček. Přijelo i 8 odborných exkurzí a mnoho významných návštěvníků (např. bohemista T. Sekine z Japonska, J. Kovtun a S. Winters z USA, L. Budagovová z Ruska, M. Neudorflová z Kanady a řada domácích vědců, politiků, novinářů a umělců). Počet pracovníků se nezměnil (2 odborní a 1 administrativní pracovníci archivu, 6 členů ostrahy, 1 uklizečka), při plnění úkolů pomáhá řada brigádníků, hlavně studentů, z nichž si největší uznání zaslouží Eva Flanderková a Andrea Volencová z Liberce, Helena Havlíková z Libáně, Eva a Klára Hlaváčovy z Mostu, Jana Makovcová a Martin Gaži z Českých Budějovic, Martina Mašínová a Šárka Snížková z Mladé Boleslavi, Eva a Jitka Bílkovy ze Sedlišť a Jan Bílek ze Sobotky. Za soustavnou pomoc při plnění nejrůznějších úkolů pracoviště patří dík i Ireně Škodové z Libáně, Františku Svobodovi ze Sedlišť, dr. Bohdanu Zilynskému a dr. Aleši Zachovi z Prahy, dr. Dagmar Blümlové a dr. Mileně Lenderové z Českých Budějovic a mnoha občanům ze Starých Hradů včele se starostou Josefem Miclíkem.

Archiv se snaží obci i celému Libáňsku naopak pomáhat hlavně při práci a propagaci (pomoc při kulturních akcích, chystané zpřístupnění pracovny Aloise Jiráska, články, výstavy, relace v rozhlase a televizi, shromažďování výstřižků a další dokumentace atd.).

Karol Bílek


Senátní volby 1996 na Libáňsku

Na žádost našich čtenářů přinášíme podrobné výsledky prvních senátních voleb tak, jak proběhly na Libáňsku ve dnech 15.–16. listopadu (1. kolo) a 22.–23. listopadu 1996 (2. kolo). Jak vidíte z oficiálních výsledků, těšily se poměrně malému zájmu voličů. Z předvolebních akcí v Libáni vzbudily pozornost besedy ing. Radko Pavlovce z Demokratické unie 22. 10. a ing. Luďka Puše z KDU-ČSL 12. listopadu. Senátorem za náš volební obvod se stal jičínský starosta MVDr. Jiří Liška (ODS).

Výsledky voleb


Arnošt z Pardubic

Poprsí Arnošta z Pardubic z dolního triforia chrámu sv. Víta v Praze

25. března 1297, tedy před 700 lety, se narodil první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Víme tedy, kdy se slaví výročí jeho narození; spory se vedou o místo, kde spatřil světlo světa. Pardubice to nejsou – snad tvrz Hostinná u Úval, snad Kladsko, snad naše tvrz Stará, rodové sídlo Arnoštových rodičů, později vdovské sídlo jeho matky. Proto se k němu hlásíme, a proto také chceme důstojně vzpomenout jeho letošního kulatého jubilea. Oslovili jsme několik významných osobností z řad spisovatelů, historiků, teologů a dalších, aby se na stránkách Listů vyznali ze svého vztahu k Arnoštovi, aby nám napsali cokoliv k tomuto významnému výročí. Vyslyšeli nás – a tak dnes na úvod tohoto seriálu, dáváme slovo třem našim známým spisovatelům historických románů, kteří se ve svých dílech setkali s osobností pana Arnošta.

Dopis arcibiskupovi

Vážený, vzácný, milovaný pane arcibiskupe,

ze Starých Hradů se mne ptají dnes na můj vztah k Vám. Rád bych to vyznal přímo Vám.

Dělí nás, pravda, příliš mnoho let. 13. století je nedohledné. Když jsem se však začal zajímat o našeho největšího krále Karla IV., brzy jsem vytušil v jeho počinech Váš vliv, někdy zřejmý, někdy utajený, protože doba stavby katedrál a příchodu řádů se nemohla obejít bez hlubokého významu duchovních. U nás v Čechách je to však tak, že historické osobnosti se stávají živými postavami, až vyjdou na jeviště. Jaroslav Vrchlický měl okolo roku 1884 tolik fantazie, že nám ukázal Vás. Ale na jevišti je zase vaše tvář odkázána na vynalézavost herce, který Vás představuje a dokáže nás přesvědčit. "Noc na Karlštejně" je ovšem komedie, a tak psychologie postav ustupuje před zápletkami a situacemi.

A tak se Vám přiznám, že do Vaší povahy se mi podařilo vniknout až nedávno v televizní hře, kdy Vaši postavu hrál můj přítel a spolužák Karel Höger. Jeho pronikavé myšlení mi ukázalo Vaši snahu o vybudování duchovního života v Čechách. Konečně jsem měl možnost poznat Vás pravdivého – přemýšlivého, podnětného, plného iniciativy. Pochopil jsem, že často řídila Prahu Vaše vynalézavost, Vaše originalita. Začalo to u papeže Klimenta VI. v Avignonu, kdy jste si musel dát líbit spoustu výtek za nekonvenční postup, ale podařilo se Vám zvýšit biskupství na arcibiskupství, hlavně proto, že jste měl koho nabídnout na vůdčí místo. Vaše byla myšlenka na vysoké učení, na korunovaci v katedrále, Vy jste myslel na velikost země a její mír, když jste poradil králi svatbu s dcerou falckraběte Rudolfa místo války, pozval jste do Prahy Petrarcu, Parléře, nakonec jste přisvědčil ke Karlově svatbě s Annou Svídnickou a smazal jste rozdíl 23 let věku manželů. Váš byl nápad na spálení listiny nepřátel v Itálii. Vychoval jste si následníka.

Za to vše Vám vzdávám dík a chválím Vás. U nás na Vás nezapomeneme, drahý pane arcibiskupe!

František Kožík


Být první

Arnošt z Pardubic se mi po řadě letmých dřívějších setkání poprvé osobně představil před dvanácti let a od té dob s ním důvěrně žiju dodneška pokud je důvěrnost možná mezi arcibiskupem ze čtrnáctého století a spisovatelkou ze století dvacátého. Dobu ani osobnost Karla Čtvrtého si totiž vůbec nelze představit bez této zvláštní a čisté postavy, o které lze uslyšet jen dobré. Je to neuvěřitelné, ale vskutku jsem se nikdy nesetkala s pramenem ani názorem, který by zpochybňoval jeho činy, ba ani myšlenky, což je skutečně prazvláštní úkaz v lidských dějinách. A přitom to nebyl pouze duchovní světec – ostatně světcem ho na rozdíl od jiných často i méně zasloužilých církev nikdy nevyhlásila – ale účinně zasahoval i do ryze světské politiky, která zákonitě každé ruce pošpiní. Jenom ty Arnoštovy zůstaly vždycky čisté.

Prvně jsem ho vyhledala už v jeho studentských letech v Bologni. Není to on, kdo je ústřední postavou posledních šesti svazků mé románové řady z dějin českého středověku, tou zůstává císař a král Karel Čtvrtý, ale Arnošt se nemálo zasloužil o jeho velikost. Dá se říct, že jako kvočna oddaně bděl nad císařským přítelem, českým královstvím i dušemi věřících sobě svěřenými. V té době zesvětštělého duchovenstva zjev vskutku zářivý, který vší mocí bojoval proti panujícím zlořádům a usiloval o jejich nápravu.

Jeho poslání ho vedla do nejrůznějších končin světa, jako studenta do Itálie jako biskupa a později arcibiskupa do papežského Avignonu, s Karlem k císařské korunovaci do Říma či jako vyslance míru daleko do Litvy, tehdy pohanské. Často spravoval české království za císařovy nepřítomnosti. Téměř stejně často ho při jeho cestách provázel. Byl přítelem básníka Petrarcy i římského tribuna Coly di Rienzo. Vzorem a ochráncem Jana Milíče z Kroměříže. Štědrým podporovatelem chudých, kdy rozdával obilí hladovým a věno chudým nevěstám, aby jim dopomohl k počestnému sňatku, protože dívky z nebohatých rodin měly možnosti jen dvě. Vdát se anebo skončit na ulici.

O Arnoštovi by se dalo napsat ještě mnoho a jistě to učinili i mnozí jiní mimo mne. Já se s ním loučím vskutku bolestně. Vlastně už jsem se rozloučila. Rukopis předposledního dílu karolínské ságy se už přehoupl přes smutný rok 1364, v němž svého císaře, svou zem i svoje věrné opustil první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Loučila jsem se s ním nerada. Zůstalo po něm prázdno, které nikdo tehdy nedokázal vyplnit. A možná vůbec nikdy. Byl první nejen v řadě arcibiskupů, ale i první z nich. Jsem ráda, že budu mít příležitost ho svým čtenářům přiblížit důvěrněji nejen v tomto krátkém příspěvku.

Ludmila Vaňková


Náš první arcibiskup

Po té, co jsme založili klášter kartouzský, jehož řádoví bratři se denně modlili za naši dceru, v Pánu zesnulou Markétu, jsme si uvědomili, že smrt je i našeho života průvodcem a že je čas postarat se o to, aby za naši duši se někdo modlil.

Jako patron hlavního chrámu na Hradě pražském na den svatého Severýna léta Páně 1341 jsme shromáždění kapituly Pražské navštívili. Jan z Dražic nebyl přítomen, a proto jsme biret na hlavu Arnošta z Pardubic položili, muže znamenitého z hradu Hostinné, jenž studiem v Bologni a v Padově prošel a do našeho království se jako licenciát v církevním právu navrátil. Jemu jsme pak učinili darování na stavbu nové katedrály, a to desátek ze všech stříbrných dolů našich a to z těch, které se kutají, i z těch, co ještě nalezeny budou. Za to stříbro pak katedrálu novou měl vystavět, dílo mistrné, stříbrnými sochami vyzdobené a perlami a drahými kameny okrášlené. Po jejím vystavění pak výroční zádušní slavností za nás a za náš rod nechť se konají.

Biret na hlavě Arnošta z Pardubic se pak zárukou stal za náš slib. Když o tři léta později papež Kliment VI. na prosbu naši biskupství pražské na arcibiskupství povýšil, byli jsme přítomni vysvěcení Arnošta z Pardubic. V chrámu sv. Víta a Václava a Vojtěcha vratislavský biskup Břetislav vložil ruce na jeho hlavu pravě "přijmi ducha svatého" a berlu, prsten a evangelium mu předal. On pak z chrámu vystoupil, požehnání všem přítomným udíleje a jáhen před ním arcibiskupský kříž nesl. Před chrámem jsme se My, Jan, z milosti boží český král, Karel, markrabě moravské, a Jan Jindřich, hrabě tyrolský a vévoda korutanský, k němu připojili a do vyhloubené jámy sestoupili a k nové katedrále základní kámen položili. Arnošt z Pardubic pak palliem, kteréž mu poslal sám papež, vyzdobený, nové katedrále slavnostně požehnal.

Od té doby se pak mše za náš rod pravidelně sloužila, až se Arnošt z Pardubic do Budyšína za císařem odebral, aby některé pilné potřeby svého chrámu dojednal. Do Prahy se vrátiv, na Hod svatodušní ho zlá zimnice chytila. Dav se dovézti na zámek svůj v Roudnici, nepovstal více z lože svého a odešel do království nebeského. Odtud jsme společně sledovali, jak ještě za Jana Očka z Vlašimě a Jana Jenštejna jsou za nás slouženy mše svaté. Žel Bohu, sejde z očí, sejde z mysli, přísloví, které u nás v Lucembursku neznáme, ale které je vlastní v království Českém. Na nás brzy zapomněli, i na to, jak jsme jim katedrálu vystavěli. Věru, čirého nevděku se nám od církve a dalších arcibiskupů pražských až do této chvíle dostalo …

Jan, hrabě lucemburský a larošský, markrabě arlonský, z Boží milosti král Český. Psáno na den Apolleny panny, po vyražení zubů upálené, Léta Páně 1997.

Jan Šmíd


Miloš Pick

Přes Acherón zpátky to šlo hůř

(pokračování)
předchozí část

V Terezíně působila také ilegální síť mafiánská, nekomunistická. V ní byl i strýc Vilík. Měli spojení na vedení odboje do Prahy. Pořádali ale také povolené osvětové akce – jednou například besedu se spisovatelem Karlem Poláčkem. Také ilegální komunistická organizace využívala i povolených osvětových akcí k přednáškovým cyklům levicových intelektuálů zvláště na naší ubikaci mládeže (L 218) – jako např. sociologa a zeměpisce profesora Zwickera z brněnské univerzity, historika Mirka Kárného a dalších. Byly tam taky legální či pololegální sionistické sítě, mezi nimi i Hechaluc. V něm se vytvořila ilegální levicová skupina, která spolupracovala či měla nějakou dohodu proti nacismu s komunistickou organizací. Tuto skupinu vedl Gert Körbel.

První kontakt s Jožkou Wallersteinem a Honzou Schimmerlingem měl ještě jeden důsledek. Dostal jsem se k nim na ubikaci a celou dobu v Terezíně jsem pak žil v jejich kolektivu, do něhož mne přijali. Byla to skupina "šomérů" – Hašomer Hacair – (židovské levicové mládeže). Žila podle svých zásad v přísné, asketické komuně. Bylo nás asi tucet a o všechno jsme se dělili. Ani pro menáž jsme nechodili jednotlivě s ešusy, ale do společného hrnce, z něhož se až na ubikaci rozdělovala jednotlivcům do ešusů. Nic tím samozřejmě nepřibylo – naopak ubylo tím, čím se jen zamazal společný hrnec. Ale i v jeho vyškrabání jsme se pravidelně střídali – to pečlivě organizoval Jožka jako obřad.

Dělili jsme se i o to, co kdo sehnal vedle. Zejména Benojim (Arnošt Singer z Ostravy), který pracoval v pekárně, denně přinášel dodatečný bochník. Sám ale potom zašel hlady v jednom z pobočných lágrů Osvětimi, jak mi o válce napsala jeho sestra Lilka: "Představ si, že jsme měli v Ostravě arijského, nacistického strýce, majitele či ředitele hotelu Imperial. Kdyby poslal alespoň balíček se zbytky jídla, mohl snad Beno přežít". Jenže pan hoteliér na to neměl ani jednou, zatímco Beno nás celou dobu krmil v Terezíně tucet.

Jednu dobu jsem v Terezíně také dost vážně onemocněl – dostal jsem těžký zápal plic se žloutenkou. Vleklo se to dva měsíce stále k horšímu – už jsem o sobě nevěděl. Strýc Ervín zorganizoval u mého kavalce koncilium, že by mi ho mohli závidět panovníci. Čtyři univerzitní profesoři – z Prahy, Vídně, Hamburku a už nevím, odkud čtvrtý. Dobrých lékařů z celé Evropy bylo v Terezíně víc než léků. To jsem se ale dověděl, až když jsem se z toho probral. A po návratu do "komuny" mne vyznamenal i Jožka – dostal jsem dva dny po sobě vylízat hrnec od menáže.

Vzpomínám si, že jsem měl potom i problém, který člověk asi může mít jen v těch 17–18 letech. Když z Terezína chodily pořád transporty dál "na východ", platilo, že se rodiče hlásili do transportu k dětem a děti k rodičům, dobrovolně, bez ohledu na politické názory, ať to byl apolitický sportovec, mafián z nekomunistického odboje (tzv. Čechožid), nebo sionista (říkalo se jim šalomáci podle jejich pozdravu) či komunista. To byla samozřejmá morální povinnost přihlásit se. Jenže my jsme tehdy v ilegální komunistické organizaci dostali příkaz nehlásit se do transportu, protože naše životy patří odboji. Vzpomínám si, jak se mě máma jednou ptala, protože se ve mně viděla: "Ty by ses k nám přece přihlásil, kdybysme šli"? To byla tehdy úplně zbytečná, vlastně jen řečnická otázka, spíš mazlení, a bylo samozřejmé, že řeknu ano. Ale já jsem řekl: "Ne, mámo." Ve své pubertální pýše jsem jí ani neřekl: "Mámo, já jsem v ilegální organizaci, my nesmíme, naše životy patří jí a ne nám…" Do dneška vidím, jak se máma zhrozila, vidím ty smutné oči. Ve skutečnosti jsem z toho ale měl velký strach, že to tak nakonec skutečně dopadne, že rodiče spadnou do transportu a já poslechnu stranu a nepřihlásím se. Nakonec to dopadlo obráceně, já jsem spadl do transportu a oni ne. Nemohu říci, že bych byl nadšen, že jedu do Auschwitzu, ale vlastně se mi moc ulevilo, že to tak dopadlo a že jsem do toho konfliktu svědomí nebyl postaven.

A. L. Znamená to, že organizace věděla, co se v Osvětimi děje?

M. P. Ani členové naší organizace nevěděli, co se ve skutečnosti v Osvětimi děje. Jistě, počítalo se s tím, že lágry na východě jsou kruté. Od začátku se vědělo o polských ghettech, o polských lágrech. I o povstání ve Varšavském ghettu a jeho likvidaci. Ale nenapadlo nás, že by Osvětim mohl být vyhlazovací lágr.

Věděl jsem, že do Terezína přišel lístek nějakého Vídeňáka – když posílali po příchodu do Osvětimi povinné pozdravy, že je všechno v pořádku – a podtečkoval písmenka, která dávala slova Gas (plyn) a Tod (smrt).

Znal jsem dokonce ještě jeden vážnější signál, ale kvůli pochopení to musím vzít od konce. Až po válce jsem se dočetl, že spojenci včetně USA od uprchlých vězňů věděli, že jsou v Osvětimi denně vyhlazovány tisíce lidí. Marně jsme však očekávali nějakou přímou protiakci spojenců. I když již měli absolutní převahu ve vzduchu, nepokusili se bombardováním srovnat se zemí plynové komory a krematoria v Osvětimi, jak jsme si tehdy zoufale přáli. Jen některé země – Británie, Argentina a po německé porážce u Stalingradu i Hitlerovi sateliti, Rumunsko, Bulharsko a Francie – vyjednávaly (v rámci podivné propagandistické hry nacistů) o vystěhování alespoň několika desítek tisíc židovských dětí z okupované Evropy. Světové a maďarské židovské organizace se pokoušely o vlastní záchrannou akci – vyměňovat židy z koncentráků za nákladní automobily. Moje sestřenice Alena odešla takovým transportem z Terezína do Švýcarska začátkem 45. roku. Ale již když jsem tam ještě byl – ve 43. roce – začal asi nezdařený začátek těchto akcí. Do Terezína přišel transport dětí z východu, patrně určených pro tuto výměnu, umístili je do přísné izolace v barácích mimo ghetto. Do ghetta ale musely na odvšivení a od strýce jsem se dozvěděl, že je tam museli odvléci násilím – bály se, že jdou do plynu. Pak se ale výměna neuskutečnila a šly zpět na východ zřejmě již doopravdy do plynu.

Přesto jsme si vůbec nepřipustili, že by to Němci dělali masově, my jsme si namlouvali, že snad jen dělají pokusy na lidech s bojovými plyny, ale že by to dělali masově, to nás vůbec nenapadlo. Ale ve vedení organizace už věděli, co věděli, tak prostě byl příkaz nehlásit se. Byl jsem odhodlaný poslechnout a současně jsem z toho měl hrůzu a byl jsem rád, že to dopadlo opačně.

Poprvé jsem spadl do transportu v květnu 1944. To mě v půl druhé v noci vzbudil Zdeněk Kárný – stranická organizace měla zřejmě perfektní zpravodajskou službu – a až někdy v šest, či v sedm ráno jsem dostal obsílku. Tehdy Evu Langrovou – Eliášovou – a mne pověřili vedením ilegální stranické organizace v transportu, vytvořené z členů, kteří do něj spadli. Ale já jsem z toho transportu potom vypadl. Šel jsem pak až někdy v srpnu nebo v září, nevím už přesně, v který den. V tomto transportu už byla většina stranické organizace. Mirek i Zdeněk Kárný i Franta Graus, na kterého jsem byl tehdy napojený a který si mě vzal otcovsky do vagonu a šli jsme spolu. Bratři Jindra a Bedra Staňkovi tam byli, Pižl i Milan Weiner, Tomík Kosta, Jožka Wallerstein, vlastně jádro organizace šlo tímhle transportem.

Potom se moji rodiče se sestrou přihlásili dobrovolně do dalšího transportu za mnou a rodiče tam zůstali. Soňa chodila s Jindrou Staňkem, který odjel stejným transportem jako já, tak ji to táhlo za ním a rodiče to táhlo za mnou. Strýc Ervín s tehdejší vlnou transportů odešel taky.

Někdy v srpnu nebo září 1944 jsem tedy odjel transportem z Terezína. Stejně jako květnový a každý jiný, i tento transport se formoval tři dny ve šlojsně, uzavřen v kasárnách u železniční vlečky, která – na rozdíl od našeho příchodu – již vedla do centra Terezína, aby zvládli transportní velkoprovoz. Byli jsme už ale zkušení staří mazáci. V přízemí, v okně záchodu směrem do parku byla vylomená mříž, kudy asi utíkali vojáčci na rande už za Marie Terezie. Tudy jsem až do třetího dne, i když za rohem už patrolovala schutzpolizei, která střežila a eskortovala transport, častokrát ještě proklouzl k rodičům.

(pokračování)


Irena Škodová

Dějiny školy v Libáni – 5

předchozí část

Za protektorátu a po něm

"Dne 15. března 1939 se téměř nevyučovalo. Toho dne se změnilo naše státoprávní postavení. Slováci den před tím se osamostatnili a Československá republika přestala existovat. Toho dne Čechy a Morava byly obsazeny německou brannou mocí. Za sychravého dne a silné sněhové vánice nepřetržitě projížděly Libání od Starých Hradů k Rožďalovicům motorizované jednotky říšské branné moci. První tanky se objevily v Libáni ve čtvrt na devět ráno."

Tolik v kronice o smutném dni pro naši zem. Ve škole byla na základě výnosu ministerstva školství a národní osvěty zastavena školní branná výchova. Z učeben byly odstraněny státní znaky Československé republiky. Dále byla likvidována strana Národní jednoty a Strana práce. Český národ se sjednotil v Národní souručenství, do něhož přihlášky v Libáni vyzněly na 100 %. V rámci akce Týden zdraví venkova, který byl pořádán z popudu Národního souručenství, upravili žáci prostranství u kostela v Jiráskově ulici, dále vysázeli okrasné stromy na koupališti a městském tržišti a u potoka "Na obci". Kromě toho vysázeli pámelníkový plot okolo vnějších ploch koupaliště. Městské koupaliště bylo slavnostně otevřeno a odevzdáno veřejnosti dne 25. června 1939. Všem nemajetným školním dětem byly vydány volné vstupenky na celou sezonu. O prázdninách byl zřízen v Libáni prázdninový útulek pro děti, byl v sokolovně. Ve školní budově byla umístěna prázdninová osada pro 68 dětí hlavního města Prahy. Újezdní školní rada zadala vypracování nových náčrtků újezdní měšťanské školy u nynější školní budovy arch. ing. Petrašovi, ačkoliv původně byla projektována stavba na jiném místě.

V roce 1940 byla dle žádosti újezdní školní rady v Libáni oddělena správa měšťanské školy od správy obecné školy. Řídícím obecné školy byl jmenován K. Kořínek. V tomto roce byla sochařem Krausem z Kopidlna opravena za 60 Kč busta J. A. Komenského. Znovu byla nákladem 110 Kč osazena nade dveře. Obě částky darovali žáci měšťanské a obecné školy. Na škole se konal kurs německého jazyka pro učitele, ředitele a správce škol. O prázdninách proběhla ve škole prázdninová osada hl. města Prahy.

V roce 1941 byla měšťanská škola v Dětenicích proměněna na měšťanskou školu újezdní, odškolily se tedy Bačalky a Lično, 34 dětí bylo předáno škole do Dětenic. Měšťanská škola se v tomto roce stává školou výběrovou, později je její název přeměněn na Hlavní škola, též nese název Hauptschule. V důsledku nedostatku uhlí byly prodlouženy vánoční prázdniny, pravidelné vyučování začalo až 28. března. Na škole všichni žáci povinně odebírali časopis Wir lernen Deutsch. Němčině se učili žáci 7 hod. týdně. 16. 6. byl přímo ve škole zatčen odborný učitel Fr. Vojtíšek, ale pro nedostatek důkazů byl po týdnu propuštěn.

V roce 1942 se konal Týden spořivosti, v jeho rámci byla uspořádána soutěž žactva ve slohových a kreslířských pracích. Byly uděleny i ceny v hodnotě 90, 60, 30 Kč. Ceny připsala Městská spořitelna v Libáni dětem na vkladní knížky. Konal se sběr švestkových a třešňových pecek. Zvýšil se počet hodin výuky německého jazyka na 8 hodin. Bylo vyřazeno 1501 inventárních čísel /knihy, mapy, obrazy/, které neodpovídaly změněným státoprávním poměrům.

V roce 1943 mělo být vypraveno 30 chlapců ze zdejší školy na česání chmele. Vzhledem k tomu, že se mezi dětmi i dospělými vyskytla dětská obrna, byla účast chlapců odvolána. Škola byla uzavřena, školní rok započal až 27. září. Pro žactvo byly uspořádány přednášky o volbě povolání. J. Zubatý, bývalý učitelský praktikant zdejší školy, byl ve válečném nasazení v továrně v Nové Pace jako dělník. Později byl uvolněn od pracovního nasazení a ustanoven výpomocným učitelem. Pro učitelstvo byl uspořádán kurs protiletecké ochrany. Kuratorium uspořádalo pro děti představení "Správný kluk". Konala se již po páté oslava zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

Do zajišťovací vazby byl vzat opětně odborný učitel Fr. Vojtíšek a J. Machek. Oba byli vězněni v Kartouzích /Valdicích/ a Terezíně. V listopadu 1944 musela být škola do tří dnů vyklizena od půdy až po sklep. Byly do ní sváženy nouzové postele, pokrývky, kuchyňské zařízení. Děti cpaly slámu do slamníků. Školní nábytek byl přestěhován do náhradních učeben v budově Městské spořitelny a cukrovaru. Přebytečné věci byly uskladněny v sokolovně. Obecná škola sídlila na místním děkanství a v hostinci p. Bárty ve Starých Hradech. Od 21. listopadu 1944 byl ve školní budově umístěn "Domov jihovýchodních Němců z Banátu a Maďarska, celkem 300 osob dospělých i dětí."

V sobotu 5. května 1945 došla do Libáně zpráva o povstání v Praze. V několika minutách vlály v Libáni ze všech domů československé vlajky. Na tomto místě je v kronice zápis: "21. červen 1945 kpt. Stanislav Kraus, R 065, Protiletadlová baterie, Československá samostatná obrněná brigáda, Bezděkovec u Plzně". Od 5. května do 29. května se nevyučovalo. Fr. Vojtíšek a J. Machek se šťastně vrátili z nacistického žaláře, oba se léčili ze skvrnitého tyfu v jičínské nemocnici. Pro žactvo školy sehrál místní spolek "Bozděch" hru A. Jiráska Lucerna. Úlohu mlynáře hrál odborný učitel V. Španihel. Revolucí byl zrušen název Hlavní škola. Během prázdnin byla škola vyklizena, desinfikována, vymalována. Škody byly odhadnuty na 210000 Kčs. Na školu byl ustanoven zastupující odborný učitel B. Lukáš, pozdější ředitel. MNV byla zřízena školská komise. První 28. říjen v osvobozené Československé republice byl oslaven slavnostní školní besídkou. Na školu byl též ustanoven St. Poliszczuk výpomocným učitelem pro výuku ruského jazyka.

V roce 1946 v rámci akce "Mládež sobě a republice" vysázelo žactvo 12000 sazenic lesních stromků na obecních pozemcích v "Borku" a v Křešicích 2500 stromků. Konala se sbírka knih pro pohraničí. Měšťanská i obecná škola uspořádaly společně "Dětský den", výlety byly vedeny do Lidic, Lán, na Sněžku, na Bezděz. Mládež vypomáhala při vybírání brambor a sklizni otavy. Začala se nacvičovat prostná cvičení na předsletové tělovýchovné slavnosti.

V roce 1947 se žáci v počtu 138 zúčastnili těchto předsletových slavností v Praze. V tomto roce se též konal zájezd do Jablonce nad Nisou, jehož účelem byl výcvik na lyžích. V rozpočtu školy bylo žádáno mimořádně o 440000 Kčs na zavedení ústředního topení ve školní budově podle plánu a rozpočtu firmy Kaloria Hradec Králové. Další mimořádná částka 220000 Kčs byla zařazena do rozpočtu na rok 1948. V září 1947 se konala v Libáni jubilejní slavnost k 50. výročí postavení školní budovy. V restauraci Radnice proběhl zdařilý slavnostní večer. Program byl sestaven z recitace, sborového zpěvu, tanců a pásma "O staré Libáni". Následujícího dne se konala v kreslírně slavnostní schůze újezdní školní rady, bývalých žáků a libáňských rodáků. Účast občansta byla vysoká, ve prospěch školy bylo vybráno 5000 Kčs. Ve škole byla též vzpomínková výstava starých školních učebnic, fotografií, plánů atd. Výstavku instaloval Muzejní spolek Libáň pod vedením Fr. Vojtíška.

I v roce 1948 se konal lyžařský výcvik v Jablonci nad Nisou. Potřebné peněžní prostředky na tento zájezd si žáci opatřili dobrovolnou prací v místním cukrovaru a drožďárně. Po několik feriálních sobot po kampani i ve všední dny vánočních prázdnin byli zaměstnáni lehčími čistícími pracemi a balením droždí. Tuto práci konali k úplné spokojenosti závodu za dozoru svých učitelů. Získali tak částku 16288 Kčs, která stačila na zaplacení zájezdu. Žákovská samospráva začala vydávat za vedení odb. uč. B. Lukáše časopis "Hlasatel naší školy". V tomto roce vstoupil v platnost zákon o základní úpravě jednotného školství. Podle tohoto zákona změnila se dosavadní měšťanská škola ve školu 2. stupně – školu střední s povinnou devítiletou školní docházkou. Škola obecná byla školou 1. stupně. Škola dostala výpověď z místností, které užívala ve spořitelně, školní kuchyň byla přemístěna do místností v domě K. Havlové. Pro 120 dětí byly zavedeny mléčné přesnídávky /čtvrt litru teplého mléka, 1 rohlík za 2 Kčs/. Ve škole se začalo s instalací ústředního topení.

Po dobu 12 dnů pracovalo žactvo nejvyššího ročníku v místním cukrovaru. Dobývali řepu, sbíjeli bedničky, přebírali kořínky řepy, tyto odváželi, čistili potrubí, škrabali bláto kolem váhy na dvoře, děvčata myla dlaždice a okna, opravovala plachetky na kalolisy, čistila sklo v laboratoři. Odměna činila 18112 Kčs a kromě ní žáci ještě obdrželi před vánocemi každý 4 kg cukru.

Na jaře roku 1949 byla dokončena instalace ústředního topení. Probíhají tak jako v předcházejících letech různé oslavy. Žáci sbírají odpadové suroviny a léčivé byliny. Pracují v zájmových kroužcích, jsou zavedeny doučovací skupiny. Stále se ještě vyučuje náboženství. Zdejší cukrovar přijal patronát nad zdejší školou. U příležitosti ukončení školního roku bylo uspořádáno v sokolovně žákovské shromáždění, jeho pořad byl vyplněn veselými výstupy, písněmi, recitacemi. Žactvo bylo pohoštěno čajem, koláči, cukrovím, zmrzlinou, o což se postarali rodiče a patron – cukrovar. V tomto školním roce nastoupil na školu Vladislav Pavlíček, který se do povědomí široké libáňské veřejnosti zapsal jako učitel a organizátor tělesné výchovy ve škole i mimo školu. Dne 31. prosince 1949 skončila činnost újezdní školní rady. Ta byla nahrazena školskou komisí volenou MNV.

Rok 1950 byl zahájen divadelní hrou "Chlapci z Rybářské uličky", kterou nacvičil odb. uč. Fr. Vojtíšek. Provádělo se sčítání lidu, učitelé se účastnili jako sčítací komisaři. Libáň měla k 1. 3. 1950 1782 obyvatele a 514 domů. Na škole proběhla podpisová akce Stockholmská mírová rezoluce, konal se " Týden vzorné práce". V měsíci listopadu byla při zdejší škole ustavena 179. pionýrská skupina, měla 55 členů, vedoucím skupiny byl J. Černoch, pedagogickým poradcem J. Zubatý. Hasičský sbor věnoval škole nový radiový aparát se zesilovačem, gramofonem a mikrofonem v ceně 39000 Kčs a pro zajímavost kronika na tomto místě uvádí ještě jeden dar. "Státní obvodní lékař MUDr. Fr. Škobis věnoval u příležitosti sňatku své dcery Aleny s ing. Aichlerem částku 2000 Kčs pro žactvo na zimní lyžařský zájezd."

Počátkem roku 1951 vstoupil v platnost Školní řád pro žáky jednotné školy, dále zkušební řád pro školy 1. až 3. stupně. Velmi zajímavá akce se konala v lednu téhož roku. Byla to veřejná schůze občanstva – hovory občanstva o škole. Na škole byly ustaveny sokolské družiny. Žactvo brigádně vysadilo 12000 sazenic různých lesních stromů v Libáni na Šňupavce. Byla ustavena školská subkomise, která se stala poradním sborem MNV Libáň, a příslušely jí všechny otázky týkající se zdejších škol. Byli v ní zástupci Libáně a všech obcí. Poprvé se uskutečnily závěrečné zkoušky žáků 4. ročníku a proběhlo výběrové řízení do výběrových škol 3. stupně. Do výslužby odešel dlouholetý učitel a ředitel školy J. Palouš. Vedením školy byla od 1. 9. 1951 pověřena K. Havlová. V tomto roce byla na škole ustanovena organizace KSČ.

V roce 1952 žáci sehráli divadelní hru J. K. Tyla Strakonický dudák s velkým úspěchem. Soubor účinkoval i mimo Libáň. Výtěžek z představení 25000 Kčs byl použit na úhradu školních výletů. Na školní zahradě byl instalován včelín, včelařský kroužek pracoval pod vedením odb. učitele V. Španihela. V budově školy se v tomto roce dosti opravovalo. Provádělo se betonování sklepa a prostranství před sklepem na dvoře, oprava střechy, truhlářské práce – okna, olejomalby na chodbách a schodištích, nátěr oken, malování učeben, vybavení novým nábytkem a tělovýchovným náčiním. Celkově činily investice v tomto roce 530487 Kčs. Vyučování náboženství se stalo nepovinným. Byl zaveden socialistický pozdrav a socialistické oslovování. Od 3. třídy byly zavedeny žákovské knížky. Pod správou národní školy je též mateřská škola. Ve škole byla zavedena žákovská organizace.

Národní shromáždění v roce 1953 schválilo nový školský zákon, který zkracuje povinnou školní docházku z 9 let na 8 let. Školská soustava tedy vypadala takto:

mateřská škola pro děti do 6 let
osmiletá střední škola pro děti od 6 do 14 let
jedenáctiletá střední škola pro děti od 6 do 17 let – poslední tři ročníky byly výběrové a končily maturitou.

Na základě tohoto zákona v červnu 1953 končily školní docházku děti ze 3. a 4. ročníků. Byl vydán zákaz nedělních škol v kostele. Dovolená učitelů v tomto roce byla dle odpracovaných let. Do 5 let – 14 dnů, do 15 let – 21 dnů, do 28 let – 28 dnů. Učitelé se účastnili politického školení, školení CO, výcviku protipožární ochrany. Ředitelkou osmileté střední školy byla jmenována K. Havlová, zástupcem ředitelky byl B. Lukáš. Na škole v té době bylo 446 žáků. V osnovách byla zdůrazněna polytechnizace vyučování. Proto byly zavedeny zájmové technické kroužky, laboratorní práce v chemii a fyzice. Děti se účastnily soutěží "Mladý technik", získaly 1. a 2. cenu, v celostátní soutěži 3. cenu. Učitelé pracovali v metodickém sdružení a předmětových komisích. Patronem školy je nejen Cukrovar a drožďárna, ale i Plastimat. Úspěšně byla sehrána hra se zpěvy a tanci "Kozákovský drahokam", kterou napsal a zhudebnil B. Finke.

Z inscenace hry Kozákovský drahokam: J. Vaníček – M. Dubská-Hlavatá – B. Zumr

V roce 1954 započal nácvik na spartakiádu. Mění se doba dovolené učitelů. Učitelky mateřských škol mají nárok na 6 týdnů, ostatní učitelé na 8 týdnů.

V roce 1955 u příležitosti Dne učitelů – 28. března začali být odměňováni učitelé tituly Vzorný učitel a Zasloužilý učitel. Uskutečnila se výstava k 10. výročí osvobození, kterou upravil odb. učitel Fr. Vojtíšek. 36 dětí se účastnilo spartakiády v Praze. Novým ředitelem školy byl jmenován B. Lukáš, zástupcem ředitele Vl. Macek. Dosavadní ředitelka K. Havlová odešla na odpočinek. Na škole pracovala od roku 1924. Škole a dětem věnovala veškeré své úsilí a péči.

Ve škole v roce 1956 byla zřízena školní kuchyně. Zařízení bylo převezeno z bývalé školní kuchyně, která byla umístěna v domě K. Havlové. Průměrně se vařilo 102 obědů, v úterý a čtvrtek až 160 obědů. Kuchařkami byly jmenovány Zd. Vojtíšková a B. Sitová. Vše se dělo s podporou SRPŠ. Dr. Pokorný pečoval o zdravotní stav dětí. Dle zápisu v kronice byla škola v tomto roce i přes své stáří v dobrém stavu a patřila k nejlepším v okrese. Postupně byla dovybudována kuchyň, z větších prací provedena rekonstrukce kotlů ústředního topení, malování a nátěry. Od 1. září 1956 byla zřízena družina mládeže, vychovatelkou byla jmenována A. Švorcová.

V roce 1957 se osamostatnila mateřská škola, která se svými dvěma třídami byla dosud přičleněna ke střední škole. Ředitelkou byla jmenována J. Pavlíčková. Byla obnovena tradice lyžařských zájezdů. Žáci pobývali na chatě Javorka v Krkonoších. Vzhledem k nedostatku místa dvě třídy 1. stupně směňovaly. Toto směňování odpadlo, byla získána uvolněná místnost ve spořitelně. V platnost vstoupil nový pracovní řád pro učitele. Na škole pracovalo mnoho kroužků – technický, mičurinský, včelařský, zdravotnický, dramatický. Žáci se účastní mnoha soutěží s dobrými výsledky. Tragicky skonal žák I. Kopecký. Dne 28. září 1957 bylo vzpomenuto veřejnou oslavou 60 let školy. Byla uspořádána výstava, kde byly výrobky místních závodů – Cukrovaru, Plastimatu, Merina, upomínkové předměty sportovních organizací a školy, četné fotografie, kresby a práce žáků. Vystavovali i místní malíři – Vl. Holman, Fr. Škoda, J. Reich, J. Kopecký. K oslavám byl vydán slavnostní sborník s historií školy i města.

Budova školy v roce "šedesátých narozenin" – 1957

Po delší době byl v roce 1958 opět pořádán za podpory všech složek a závodů Dětský den. Byl zahájen průvodem dětí, který v doprovodu hudby Cukrovaru došel na hřiště. Tam byl připraven velmi pěkný program – tanečky, závody, sportovní utkání, střelnice, rybolov, houpačky aj. Děti dostaly i malé občerstvení. Výsledkem činnosti dramatického kroužku bylo sehrání hry B. Němcové "Mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně". Pionýrská organizace měla 226 členů, 35 členů ČSM. SRPŠ se v této době soustředilo na přístavbu školy. Tato byla přislíbena na rok 1960. Stále se ještě konají závěrečné zkoušky. Při volbě povolání je preferováno zemědělství, hornictví, stavebnictví. Žáci chodili hodně na brigády. Např. v tomto roce odpracovali 2565 hodin v zemědělství při sklizni brambor a cukrovky, 330 hodin na stavbě kravína, 180 hodin na stavbě kluziště na městském stadionu. V tomto roce bylo v Libáni založeno JZD. Svou činnost zahájila též v tomto roce zvláštní škola. Měla jednu třídu a byla umístěna v rozestavěném Kulturním domě. Vyučování zde vedla J. Hrubcová.

(pokračování příště)


Co by bylo, kdyby …

Letošní zlá zima mi něco připomněla. V roce 1960 byla též zima dosti krutá a působila spoustu potíží. Jednoho večera jsme čekali příjezd syna s manželku a malým vnoučkem v peřince. Jeli vlakem z Olomouce do Sobotky a v Nymburce uvázli. Syn nám asi ve 21.30 zatelefonoval, aby pro ně manžel přijel, že jsou v nádražní čekárně přeplněné cestujícími. Další vlak že jim pojede až v šest hodin ráno. Jenže naše auto bylo s prasklou nádrží v opravě a vypůjčit si jiné bylo tehdy velmi složité. Běžela jsem tedy za naším řidičem sanitky s tím, že si cestu sanitkou zaplatíme. Jeho žena mne poslala za ním do hotelu Pošta a zatím uvařila silnou kávu. Jela s námi a jednu dávku kávy vzala s sebou.

Já jsem si v rozčilení hned nevšimla, že jedeme ze Sobotky na Libáň místo na Mladou Boleslav. Inu, řidič byl zvyklý denně jezdit do Libáně s lékaři a s pohotovostní službou. Silnice byla nebezpečně namrzlá. V zatáčce v Sedlištích se řidiči nepodařilo zvládnout smyk na náledí a ocitli jsme se v převráceném autě vedle silnice. Naštěstí nebyl nikdo z nás tří poraněn kromě lehčích uhození. Ale zvednout auto se nám nezdařilo.

Na mírném svahu na pravé straně silnice žili tehdy v blízkém domku manželé Miclíkovi. Byla jsem tam nedávno u jejich malého kojence, a tak jsem si řekla, že nám pan Miclík jistě neodmítne pomoc. Vpředu měli kuchyň, musela jsem obejít dům, abych ťukáním na okno probudila mladé rodiče. Když po vzbuzení vstoupili do kuchyně, kde v kočárku v peřince spalo dítě, byla místnost plná hustého kouře z kamen. Chlapeček byl značně přiotrávený a teprve po mé masáži hrudníčku modrá pusinka zčervenala a dítě se rozplakalo. Nebýt naší nehody, asi by zakrátko zaplakali rodiče …

Pak jsme postavili sanitku na kola a ujížděli jsme do Nymburka, kde v čekárně plakal a plakal taktéž v peřince náš malý vnouček. Když se syn s rodinou přestěhovali do Libáně, chodili oba hoši do stejné třídy.

Nejednou jsem si při vzpomínce na ten mrazivý zimní večer pomyslila, co by se bylo v Sedlištích stalo, kdyby náš řidič nebyl omylem jel tudy místo správně na Mladou Boleslav nebo kdyby vůbec naše děti k nám tehdy nejely se svým prvorozeným, s naším prvním vnoučkem. Nebo to snad bylo pivo, které ovlivnilo řidiče sanitky, že vyjel na Nymburk přes Libáň – a tím zachránilo malému Pepíčkovi život? Kdo ví? A kdo by asi byl teď ve Starých Hradech starostou?

MUDr. Marie Kafková st.


Základní škola Libáň u příležitosti zahájení oslav 100 let školy srdečně zve na výstavu výtvarných prací bývalých žáků školy. Vystavují Miloš Buchar (obrazy), Marie Javůrková (obrazy), Miloslav Lucký (fotografie), Josef Machač (obrazy), Michaela Pelcová (suché květiny), Rita Škodová (vosková batika), Jiří Ullrich (fotografie), Milada Zubatá (plastiky). Vernisáž se bude konat v sobotu 17. května 1997 ve 14 hodin ve výstavní síni obecního úřadu v Libáni. Úvodem promluví ředitel školy Miroslav Zeman.


Hledání ztraceného času

Pan Jaroslav Linhart ze Sedlišť nám zapůjčil krásnou
fotografii, která je dílem firmy F. a S. Novotný, Libáň – Dětenice. Je na ní nápis: Oslava Koziny v Sedlištích 8. 6. 1913. Vidíme zde desítky účinkujících včele s praporečníkem a dudákem, vidíme i řady důstojných diváků. Škoda jen, že o celé slavnosti nevíme žádné přesnější údaje. Nedochovaly se někde v rodinné tradici alespoň drobné zprávy o této slavnosti?


Staré Hrady v tisku

– Vztah Bohumila Hrabala ke Starým Hradům připomíná slovem i fotografií Jaroslav Najman v Novinách Jičínska 19. 2. 1997.

– Návštěvy Petra Pitharta ve Starých Hradech zaznamenal Jaroslav Najman v Novinách Jičínska 28. 12. 1996 a 8. 1. 1997 (s fotografií).

– O zásluhách dr. Pavla Křivského na vzniku starohradského pracoviště LA PNP píše značka (S.) v časopise Od Ještěda k Troskám č. 4/1996.

– Na materiály LA PNP uložené ve Starých Hradech upozornily Noviny Jičínska 17. 12. 1996 (písemnosti Heleny Rudlové), 21. 12. 1996 (korespondence Aloise Jiráska) a 8. 1. 1997 (archiválie Mikoláše Alše).

– Na národopisné kresby Antonína Chmelíka a Jaroslava Marka uložené ve Starých Hradech odkazuje dr. Lubomír Procházka ve sborníku J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době.

– O přednáškách Karola Bílka z LA PNP Staré Hrady informovaly Noviny Jičínska 18. 12. 1996 (dějiny soboteckého kostela) a 12. a 18. 2. 1997 (výročí P. Antonína Marka v Libuni), o práci Pekařovy společnosti Českého ráje hovořil v Novinách Jičínska 25. 2. 1997.

– Zpravodaj Historického klubu č. 2/1996 vyšel s upozorněním na náš časopis.

– Činnost Obecního úřadu Sedliště pochválily Noviny Jičínska 18. 12. 1996 a 21. 2. 1997.

– Zpráva o územním plánu obce Libáň a Staré Hrady byla v Novinách Jičínska 10. a 27. 2. 1997.

– Novou publikaci o Jičínsku s kapitolou o Starých Hradech z regionální řady časopisu Země Koruny české recenzovaly Noviny Jičínska 10. a 19. 2. 1997.

Libáňské noviny č. 7 – prosinec 1996 začínají úvodním článkem zástupkyně starostky Karly Tyrichtrové, kde rekapituluje současné dění v obci a poukazuje na malý zájem občanů o veřejné dění (nepodařilo se sestavit kandidátku pro volby zastupitelstva, nepracuje redakční rada). Další články ze současnosti se věnují senátním volbám, činnosti rybářů, myslivců, žen, školy a spořitelny. Nechybí pozvání na výstavu suchých květin manželů Králových a Pelcových a na vánoční koncert. Nechybí ani připomínka oslav vánoc dříve a nyní (články Marie Mrákotové, Hany Hakenové a komise pro občanské záležitosti) a přetisk válečných vzpomínek ing. Miloše Picka, které znají i naši čtenáři.

Z Českého ráje a Podkrkonoší, roč. 9 – 1996. Další svazek hodnotného sborníku přináší řadu vlastivědných článků, zpráv a recenzí. Některé se vztahují i k našemu regionu (zpráva o činnosti starohradského pracoviště LA PNP za rok 1995, nekrolog kreslíře Ant. Chmelíka, cenný přehled římskokatolických farních matrik uložených ve Státním oblastním archivu Zámrsk od Vl. Kalába) nebo čerpají materiál ze starohradského literárního archivu (studie Dagmar a Josefa Blümlových o V. Metelkovi a M. Balcarovi, Bohdana Zilynského o Ukrajincích na Turnovsku po r. 1918, Renaty Ferklové o díle Zdeňka Kalisty aj.). Hodnotu podtrhuje kvalitní práce redaktora Ivo Navrátila, grafika Jaroslava Bartáka i turnovské tiskárny.

Pick Miloš: Přes Acherón zpátky to šlo hůř. Litomyšlské nakladatelství Augusta vydalo vzpomínky libáňského rodáka na jeho život za druhé světové války, které vycházejí v současné době na pokračování v našem časopise (61 stran, 43 Kč).

Fejfar Zdeněk: Srdce v labyrintu světa (Makropulos Praha 1996, 359 s.). V druhém, přepracovaném a doplněném vydání vychází dílo libáňského rodáka, předního českého kardiologa, které přináší všechny základní poznatky o lidském srdci.

Mysliveček Milan – Koubová Ludmila – Vrbenská Františka: Čas hradů v Čechách 3 (Horizont Praha 1996, 273 s.). Další z encyklopedií českých hradů a tvrzí sleduje jejich osudy od nejstarších dob až do současnosti. Je samozřejmě založena na poznatcích Augusta Sedláčka, ale přináší i řadu pověstí a údajů jiných autorů. Často dnes zapomenutých. Nechybí ani kapitola o Starých Hradech. Kniha je nápaditě graficky řešena, doplněna mnoha reprodukcemi, erby a chronologickými tabulkami.

Okres Jičín. Pro Okresní úřad Jičín vydala reklamní agentura A-TOP. Nestránkováno, (48 str. a obálka), bez uvedení autorů textů. Hezká propagační brožura s fotografiemi J. Albrechta, P. Crhy, O. Hrdličky a J. Morávka a pěknou mapkou okresu od H. a J. Prášilových, na níž však chybí mnoho důležitých lokalit. Bohužel je značně odbyta jižní část okresu – Libáňsko, Kopidlensko a Vysokoveselsko je zastoupeno jen jedinou z více než stovky fotografií – a to snímkem starohradského zámku …

Okres Jičín – kam jít, co navštívit … Drobná šestnáctistránková brožura s řadou turisticky užitečných informací přesahujících často i do okresu Semily, ale i s mnoha chybami. Odstaveček je věnován i zámku Staré Hrady.

Český statistický úřad, oddělení Jičín, vydává velmi užitečné publikace. Jsou sice jen rozmnožované, ale jistě budou využívány badateli po řadu let. Z loňské produkce připomínáme alespoň brožuru Obce okresu Jičín v číslech /125 s./ a Volby do senátu Parlamentu České republiky 1996 – volební obvod č. 37 Jičín /34 s./.

K obnoveným tradicím posledních let patří i publikační činnost jičínského Lepařova gymnázia. Vloni zde vydali 1. výroční zprávu školy /oproti tradici zde chybí snad jen seznamy studentů školy / a začaly vycházet i školní noviny. Najdeme zde i údaje o žácích z Libáňska.

Mocná Dagmar: Červená knihovna (Paseka Praha 1996, 244 s.). Materiály k této zajímavé kulturně a literárně historické studii čerpala autorka i ve starohradském archivu.

Bílková Jitka: Slepý učitel hudby Josef Škoda z Libáně. Jako soukromý tisk vydala rodina Škodova brožurku mladé autorky, která s touto prací dobře uspěla v soutěži mladých badatelů, pořádané Nezávislou památkovou unií v roce 1995. Životopis je doplněn 11 fotografiemi; hezkou grafickou úpravu dala knížce Rita Škodová.


Drobné zprávy

Starohradský zámek navštívilo v roce 1996 celkem 4737 návštěvníků.

Česká televize nám věnuje v posledních týdnech zvýšenou pozornost. 27. prosince odvysílala dokument o životě a díle jazzového zpěváka a sochaře Václava Irmanova. V pořadu jsme byli překvapeni i několika hezkými záběry jeho kašny na nádvoří starohradského zámku. Umělec zemřel před rokem, 17. 12. 1995.

6. ledna natáčeli televizní pracovníci v archivu záběry o Mikoláši Alšovi, které budou součástí jednoho z prvních dílů nového cyklu Potomci slavných.

7. února 1997 jsme se potěšili delším dokumentem věnovaným jičínskému rodákovi, univ. prof. MUDr. Antonínu Fingerlandovi, DrSc., nedávno pasovanému na Rytíře lékařského stavu. Tento 97-letý mladík (narozen 26. 2. 1900), vynikající patolog a celoživotní bojovník proti kouření, se zde představil i jako vynikající fotograf (v současné době probíhá výstava jeho děl v Hradci Králové) – a na televizní obrazovce jsme viděli i jeho snímek Starých Hradů z doby asi před šedesáti lety.

15. února hovořil v pořadu Nové knihy libáňský rodák, univ. prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc., (nar. 14. 10. 1916), o druhém, přepracovaném vydání své knihy o lidském srdci "Srdce v labyrintu světa".

Územní plán pro obce Libáň a Staré Hrady zpracovává v současné době společnost Kadlec a Pragoprojekt. Jedná se rovněž o zavedení plynu alespoň do části obcí Libáňska.

Nové volby do obecního zastupitelstva v Libáni dosud neproběhly, neboť se nepodařilo sestavit kandidátku. Ze stávajícího zastupitelstva rezignoval další člen, pan Niedoba, ale nahradil ho náhradník z volební kandidátky SD-LSNS pan Zdeněk Kapras, takže zastupitelstvo v počtu pěti členů funguje dál.

Před vánočními svátky navštívili zástupci obecního úřadu Sedliště všechny důchodce v obci, popřáli jim příjemné prožití svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce a předali jim malý dárek – vánoční kolekci.

Nový způsob odvozu domovního odpadu funguje v našich obcích na Libáňsku od 1. února 1997. Poté, co Technické služby Jičín vypověděly jednostranně dosavadní smlouvy, ujaly se této práce Komunální služby z Jablonce nad Nisou. Ty jsou schopny pravidelně odvážet kontejnery, popelnice a zvláště výhodný je svoz odpadu ve firemních igelitových pytlích, které rádi používají nejen stálí obyvatelé obcí, ale také chalupáři.

Úspěšný ples uspořádali v kulturním sále ve Starých Hradech 18. 1. členové Sboru dobrovolných hasičů ze Sedlišť. Hrála libáňská hudební skupina MAVIS.

Další omezení autobusové dopravy hrozilo od roku 1997, ale podařilo se tomu po jednání zástupců obcí Libáňska s představiteli akciové společnosti BUS Semily 30. 1. 1997 zabránit. Kladně se projevuje i celookresní dotace na provoz autobusů, kterou okresní shromáždění zahrnulo do letošního rozpočtu okresního úřadu.

Do USA na Floridu posíláme upřímnou gratulaci věrné přítelkyni Starých Hradů, paní Zdeňce Wintersové, která se 2. února 1996 dožila 65 let! Se svým manželem, prof. Stanley Wintersem, zavítá do své původní vlasti téměř každý rok – a vždy zajedou i na náš zámek. Ještě jednou blahopřejeme!

Náš spolupracovník, básník Ivan Slavík, získal literární cenu Jana Zahradníčka, kterou mu udělil Klub československé kultury v Los Angeles v Kalifornii (USA) za jeho celoživotní literární tvorbu. Blahopřejeme!

Zámeckou galerii ve Starých Hradech obohatila darem svého obrazu paní Patricie Machatá-Heberová z Jičína. Děkujeme!

Kulturní kalendář: 4. 1. 1907 zemřel dětenický rodák, hudební skladatel Josef Foerster. 25. 1. 1977 zemřel hudební skladatel Karel Chvalovský, učitel, rodák z Libáně. 29. 1. 1882 se narodila ve Starých Hradech lidová básnířka Marie Keblová. 25. 2. 1912 se narodil průkopník letectví ppluk. Josef Linhart ze Sedlišť. 17. 3. 1862 zemřel podmaršálek a generál jízdy František Jindřich Schlik, majitel starohradského panství, účastník napoleonských válek, bojů v roce 1848 i bitvy u Soferina r. 1859. 25. 3. 1927 se narodil první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, pocházející z rodu pánů ze Staré.

Přátelé Starých Hradů oslavují: 16. 1. 1927 se narodil dramatik Oldřich Daněk, 4. 2. 1942 doc. PhDr. Vladimír Wolf, vedoucí katedry historie Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, 27. 3. 1932 grafik Václav Ševčík. Všichni "drápkem" uvázli i ve Starých Hradech – a my jim k jejich kulatým výročím blahopřejeme!

Naši jubilanti: 85 let se dožili 15. 2. pan Jaroslav Plíšek z Bystřice a paní Růžena Plíšková ze Starých Hradů. 80 let bylo 29. 1. panu Jaroslavu Svobodovi ze Sedlišť a 21. 3. paní Jitce Romanové-Dubské ze Starých Hradů. 75 let oslavili 10. 1. pan Josef Bureš ze Starých Hradů a 2. 2. paní Jindřiška Chlumecká ze Sedlišť. 60 let bylo 21. 2. panu Josefu Plíškovi ze Starých Hradů. 50 let se dožil pan Ladislav Šupol ze Starých Hradů. Všem srdečně blahopřejeme!

Narození: 19. ledna se v Mladé Boleslavi narodila Lenka Pacltová ze Sedlišť. Pěkně ji vítáme do života!


Místo pozvánky

Program výstav ve Starých Hradech na 1. polovinu roku 1997:

Sobota 22. 3. Marie Javůrková-Toboříková – obrazy

Sobota 5. 4. Petr Bednář – obrazy na ocelovém plechu

Sobota 19. 4. Výstava výtvarných děl tělesně postižených umělců

Čtvrtek 1. 5. Michal Ščigol – obrazy

Neděle 11. 5. Květoslav Šolle – obrazy

Sobota 31. 5. Miloslav Lhotský – obrazy

Sobota 7. 6. Jiří Bouda – grafika

Sobota 21. 6. Aleš Pudil – obrazy

Sobota 5. 7. Věra Hörstová – obrazy

Sobota 26. 7. Současná bulharská grafika

Vernisáže se konají v uvedených dnech ve 14 hodin.

Kulturní program po vernisážích bude upřesněn na plakátech. Ale již nyní Vás zveme na tradiční prvomájové recitační odpoledne Hany Kofránkové, na koncert pěveckého sboru z Německa 11. 5. a na představení turnovského loutkářského souboru Na židli 7. 6. `97.


Vladimír Silovský: Staré Hrady


Nová pohlednice Starých Hradů s nejstarším pohledem na zámek a s kresbou dobrého hradního ducha Buchaly od Jiřího Wintra-Neprakty


Menu