Číslo 2/1986

 • Volby do zastupitelských orgánů

 • Na starohradském nádvoří 1. máje 1986
  Jaroslav Moucha

 • Dopis psaný mezi obrazy
  Jiří M. Palát

 • Další květnové kulturní odpoledne
  K. B.

 • O Karlu Polákovi
  Zdeněk Řehoř

 • Starohradští požárníci
  Miroslava Pospíšilová

 • Věnce k pomníkům padlých

 • Třikrát vzpomínka na kometu
  Marie Mrákotová, Jaroslav Moucha, Anna Kmínková

 • Staré Hrady nám i budoucím
  PhDr. Miloslav Vlk

 • Vernisáž výstavy obrazů

 • Parasitická květena
  K. V. Samšiňák

 • Válka 1866 na Libáňsku (2)
  Miroslav Hataš

 • Z literárního archívu: SABlNA A TURINSKÝ
  Ivan Slavík

 • Sušení ovoce na Starohradsku (1)
  Jiří Trejbal

 • Staré Hrady v tisku

 • Drobné zprávy

 • Místo pozvánky

 • Anna Bezdružická z Kolovrat

 • Vančurové z Řehnic


  Číslo 36 (ročník IX. číslo 2)
  strana 25–48
  uzávěrka 25. května 1986  Další čísla

  Redakce  Server Jičín

  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Server Jičín