Logo L.S.K. 1981


Číslo 3Ročník IV.Září 1981Seznam poslanců MNV Libáň

pro volební období 1981 - 1985 byli do MNV Libáň zvoleni následující poslanci (uvádíme jméno, rok narození a bydliště):

Bačanová Jaruška1948Libáň 503
Bernkopf Josef1920Libáň 36
Bubela Pavel1953Libáň 384
Čapek Antonín1952Libáň 519
Čuban Jiří1948Libáň 523
Hakenová Zdeňka1949Libáň 509
Hlavatá Jana1944Libáň 507
Holman Jaroslav1939Libáň 158
Horák Josef1950Libáň 526
Hrych František1944Libáň 25
Ježek Vladimír1952Libáň 508
Kazda František1922Libáň 35
Kirschlágnerová Marie1950Libáň 341
Knížek Vratislav1953Psinice 85
Kořenář Josef1950Libáň 306
Kořínek Jan1945Libáň 178
Kořínek Josef1935Křešice 61
Linhart Jaroslav1957Sedliště 36
ing. Másnica Ladislav1930Staré Hrady 18
Mazáček Zdeněk1945Libáň 385
Mikule Josef1939Libáň 211
Páv Otakar1928Zliv 3
Pavlíčková Jarmila1920Libáň 160
Plodková Dana1952Libáň 263
ing. Průša Josef1949Libáň 503
Římal Jaroslav1951Libáň 485
Sita Stanislav1943Libáň 433
Sitová Alena1931Libáň 452
Stránský Josef1940Libáň 68
Škodová Irena1939Libáň 371
Špína Jan1915Libáň 34
Švecová Jaroslava1934Libáň 315
Švorc Alois1931Libáň 222
Tobořík Ladislav1935Sedliště 7
Vaníčková Jiřina1946Libáň 390
Voborník Jaroslav1946Psinice 23
Vonka Josef1924Libáň 404
Vraštil Slavomír1945Libáň 506
Zadina Josef1950Libáň 306
Zajíček Jaromír1937Kozodírky 2


O stavbě na gotice

Protože jsem dostal řadu dopisů s dotazy na stav prací na zámku a na odpověď každému opravdu není čas, omlouvám se váženým pisatelům a všem čtenářům sděluji následující:

Na dostavbě gotické části zámku se počalo pracovat letos až v měsíci květnu, kdy se vyřešily organizační potíže. Zpoždění již těžko doženeme - bylo v úmyslu položit betonové stropy po celé ploše, ale to se již nepovede, zázraky neumíme. Do 7. září byly vyzděny všechny příčky ve 2. patře a o den později se začalo s bedněním pod beton stropů na polovině plochy. Zde musím upřímně poděkovat každodenním pracovníkům Janu Trnkovi, Josefu Svobodovi a Jaroslavu Plíškovi, protože zdít čtyřmetrové příčky, stavět si i bourat lešení k nim, to jsou opravdu poctivé výkony. Římsy jsem hotovil s několika málo brigádníky z řad mládeže o prázdninách, tím byly dokončeny přes metr široké obvodové zdi.

Vydatně nám přispěla i třicetičlenná trampská brigáda 1. a 2. srpna, kdy nám tito mladí lidé zdarma vynesli tuny železných prutů ke stavbě, vytahali tisíce cihel a stovky betonových desek do 2. patra, opravili opěrnou zeď pod zámkem i u restaurace atd.

Byl také postaven zásluhou J. Trnky, Jar. Čubana a Fr. Svobody nový výtah, který umožní vyvážení materiálu až na strop 2. patra.

Je nás trochu málo na práci na tak velikém objektu, kde jde nyní již nejen o stavbu, ale i o údržbu. Vždyť i záhony s okrasnými dřevinami a stovkami růží potřebují neustálou péči. Jde také o čistotu a pořádek kolem celého objektu i v zámku samém - a čím více stavby přibývá, vzniká neodbytná otázka, kdo to má a bude všechno dělat. Stavební skupinka to již těžko všechno zvládne.

Je tu obstarávání materiálu - cihly i ostatní materiál jsme si museli sami naložit, přivézt i složit - a věru nebylo třeba těch cihel málo, ale mnoho tisíc.

Je proto mou povinností poděkovat znovu všem, kteří se na práci podílejí, zvláště pak stálým pracovníkům, kteří za každého počasí budují.

Vladimír Holman


Letošní kulturní léto

Již několik let je na starohradské zámku takřka v nepřetržitém provozu výstavní síň, která láká nejen návštěvníky, ale i výtvarníky. Osvětová beseda ji propůjčuje umělcům všech oborů, profesionálům i amatérům, krajovým malířům i autorům z jiných míst.

Je tomu tak i letos. O počátku výstavní sezóny jsme již informovali, dnes se zmíníme o akcích letního období. 27. června jsme ukončili krásnou výstavu grafiky akad. malíře Vladimíra Kopeckého, jíž se obdivovalo přes 600 návštěvníků. A hned 28. června se na zámku shromáždilo více než sto ctitelů umění akademického malíře Vladimíra Komárka ze Semil. Jeho něžné lyrické obrazy přiblížil účastníkům Václav Heřman a Mistr sám pak pohovořil o dílech svého přítele sochaře Františka Pavlů, jehož plastiky výstavu doplňovaly. Do 29. srpna si expozici prohlédlo přes 1400 diváků.

Zároveň s touto výstavou měli návštěvníci zámku možnost zhlédnout práce mistra kováře Jaroslava Čubana ze Zelenecké Lhoty, umístěné ve 2. patře zámku. S jeho uměleckým řemeslem jsme seznámili čtenáře již v minulém čísle; zbývá tedy jen dodat, že hodně zájemců přijíždělo na Staré Hrady pouze s cílem vidět tuto výstavu a že skutečně stála za zhlédnutí.

30. srpna byla otevřena výstava obrazů a kreseb Antonína Chmelíka z Prahy. Na jejím zahájení promluvil k 75 hostům ing. Antonín Otmar, který přiblížil přítomným kouzlo lidových staveb Podkrkonoší a Českého ráje, zmínil se i o stavbách Libáňska a jejich uměleckém zachycení panem Jaroslavem Markem a zdůraznil nesmírné zásluhy skromného vystavujícího umělce o uchování jejich mizející krásy. Vernisáže se zúčastnil i spisovatel Miroslav Ivanov s chotí, akad. malíř Josef Kábrt a další významní hosté. Výstava potrvá do 26. září.

Vernisáže výstav bývají již tradičně spojovány s kulturním odpolednem. Dvakrát jsme při nich mohli obdivovat recitační umění Hany Kofránkové. Poprvé spolu s Jánem Fišarem četli 28. června ukázky z díla Karla Čapka a Fráni Šrámka při hodnotné přednášce prof. Aleše Fetterse o přátelství těchto umělců; podruhé přednesla 30. srpna za doprovodu kytaristy Vadima Petrova premiéru svého nastudování Jeffersova Hřebce grošáka. Na červnovém pořadu jsme přivítali mnoho účastníků Šrámkovy Sobotky, básníka Jindřicha Hilčra s chotí, malíře Jaroslava Uiberlaye, keramičku Evu Tesařovou, redaktory Vladimíra Mikoláška a Otu Nutze, sklářské výtvarníky Naďu a Ladislava Tichovské, atd.

Kulturní akce letošního léta doplnil 8. srpna rodinný koncert členů muzikantského rodu Kůželů ze Sedliště. Bylo to vyvrcholení letošní koncertní sezóny, však 120 návštěvníků koncertní sál dlouho nepamatuje. Rodnému kraji se představili sólista Moravské filharmonie z Olomouce Jan Kůžel (klarinet, saxofon), profesor LŠU Pardubice Oldřich Kůžel (pozoun) a jeho děti Eva Silberová-Kůželová (klavír) a Radek Kůžel (tuba). Spolu s nimi vystoupili jako hosté prof. Eva Dostálová, flétnistka souboru Musica lyrica, a prof. Jiří Pašek klavírista z královéhradecké pedagogické fakulty. Náročný program tvořily skladby C. Debussyho, G. Ch. Wegenseila, F. Lista, C. M. von Webera a A. Jarzebskiho. Všichni umělci uskutečnili své vystoupení zdarma jako kulturní brigádu a jako svůj příspěvek bohatému kulturnímu životu na zámku. Nadšeným posluchačům můžeme s radostí sdělit, že umělci chtějí v příštím roce své vystoupení opakovat a uspořádat další zámecký koncert s novým programem.

Kulturní léto na Starých Hradech bylo tedy letos opět bohaté a jistě přispělo k propagaci a dobré kulturní pověsti zámku.

L. K.


Od úmrtí Václava Mikoláška ze Starých Hradů uplynulo 23. 7. již pět let. Stále vzpomínají spolupracovníci z obnovy zámku.


O Vladimíru Silovském

11. července 1981 by se dožil libáňský rodák, zasloužilý umělec Vladimír Silovský devadesáti let.

Silovský na Akademii výtvarných umění v Praze patřil k předním a nejnadanějším žákům Švabinského grafické speciální školy. Pobyl tam sice jen tři roky, od roku 1914 do roku 1917, ale plně toho času využil. Už tehdy se vyznačoval nejen velkým nadáním výtvarným, ale i pracovní soustředěností. Tato vlastnost jej charakterizovala po celý život. Tak jako jeho učitel nikdy ve své práci nespoléhal na náhodu a všechny výtvarné problémy domýšlel až do definitivního tvaru řešení.

Léta brzy po první světové válce znamenala i v české grafice dobu prohloubeného zájmu o společenské problémy, zejména o život lidí nejvíce postižených bídou. I Vladimír Silovský se na čas přiklonil k tzv. grafice sociální. Dokládají to jeho listy z Ostravy na motivy práce v tamnějším těžkém průmyslu i některé dřevoryty z Paříže, např. pohledy do tržnice nebo nálada z nádražní čekárny. Pochmurnost těchto listů tíží ještě i dnes.

Bylo proto zákonité, že z ostravské krajiny, plné čmoudu a v noci ohnivých záblesků, Silovský utíkal do krajiny prosluněné a tonoucí v živé zeleni. Příroda na Třeboňsku nebo v Povltaví, to pro něho byla pravá krásná česká příroda. A to také zvýšilo jeho zájem o architekturu, který si přinesl z doby, kdy na počátku studií se tomuto vědeckému oboru i několik měsíců věnoval. Proto už jako zralý umělec vytvořil několik listů s pohledy na česká města a historické stavební památky. I starohradský zámek mu byl vděčným motivem.

A od svého učitele si nesl životem i chuť dělat podobizny kulturních osobností. Z nich si připomeňme aspoň portréty profesora dr. Alberta Pražáka a jeho druha z profesorského sboru na Akademii V. V. Štecha.

Švabinský měl k Silovskému vždy poměr velmi kladný, a proto on to byl, kdo jej navrhl na jmenování profesorem grafiky na Akademii, jejímž byl Silovský několik let i rektorem.

Škoda, že letošní významné výročí umělcovo proběhlo v jeho rodném městě bez ohlasu. A tak by bylo dobře, aby se alespoň brzy podařilo v gotické části zámku ve Starých Hradech instalovat podle přání umělcovy choti její dar, obsáhlý soubor Silovského grafických listů.

Dr. Ludvík Páleníček


Setkání po letech

V sobotu 18. července 1981 se uskutečnilo setkání žáků libáňské školy narozených v roce 1921. V letech 1935 - 1936 jsme naposledy opouštěli svou školu, své učitele, mnozí i své domovy. Rozešli jsme se na všechny strany. Někteří jsme se za celou tu dobu neviděli. Proto jistě každého potěšilo pozvání na sraz školáků do místa, které před dávnou dobou opouštěl.

Po 45 letech, tedy jako šedesátiletých, se nás sešlo přes čtyřicet a někteří jsme se i těžko poznávali. Po prohlídce školy zasedli jsme znovu do lavic, abychom zavzpomínali na léta dávno minulá.

Se zvláštní radostí jsme uvítali mezi sebou paní ředitelku Havlovou, která spolu s námi vzpomněla všech etap rozvoje školy a své bohaté činnosti jako předsedkyně MNV v Libáni. Velmi pozorně jsme vyslechli zvláště zprávy o životě tehdejších členů učitelského sboru. Minutou ticha jsme uctili památku 11 kamarádů - školáků, kteří se našeho setkání nedožili.

Po rozloučení se školou jsme se všichni odebrali do blízkých Starých Hradů. Po seznámení s historií zámku, prohlídce svatební obřadní síně, přístupných prostor a hlavně výstavky umělecké kovářské práce našeho spolužáka Jardy Čubana jsme společně hodnotili to velké nadšení a obrovský kus práce, vykonaný na troskách Starých Hradů. Všem těm, kteří se o ten zázrak zasloužili, patří dík nás všech.

Po prohlídce zámku byla společná večeře a družná zábava na sále ve Starých Hradech při hudbě pana Klára.

Setkání nám všem bylo velmi milé. Poděkování za jeho zorganizování patří naší bývalé spolužačce paní Helence Horáčkové-Linhartové.

Končím s přáním hodně zdraví všem - a již se všichni těšíme na příští setkání, které bychom chtěli uskutečnil za dva roky.

Václav Římal, Jablonec n/N.


Jak se na zámku filmovalo …

Již několikrát se staly Staré Hrady centrem pozornosti našich filmových a televizních pracovníků. Vždy to však byly jen krátké záběry zaměřené na určitý úsek činnosti. Tentokráte se na zámku usídlil štáb režiséra PhDr. Karla Bohmanna skoro na celý týden, neboť měl za cíl natočit pro zpravodajský film snímek o historii, obnově a současném využití Starých Hradů. A tak se zde ve dnech 13. - 15. července natáčelo. Obřadní síň, výstava obrazů Vladimíra Komárka a plastik Františka Pavlů, pracovna Jaroslava Vrchlického a Josefa Váchala, obrazy a sbírky na zámeckých chodbách, pohled do depozitáře literárního archívu, výstava kovářských děl Jaroslava Čubana, to vše se ocitlo na desítkách a stovkách metrů filmového pásku. A hlavně také práce na stavbě v gotické části a exteriéry zámku. Pracovali tu v té době staří brigádníci a s nimi i mládež. Když filmaři viděli, jak šikovně si mladí vedou, vyjádřil jejich dojmy dr. Bohmann: obdivoval souhru v práci mladé i staré generace a řekl, že je to pro mládež ta nejlepší životní škola. Stejně byli nadšeni i ostatní a ve chvíli volna si na stavbě také zabrigádničili.

Navíc bylo přáním filmařů, aby se také natočily živé záběry jako prohlídka zámku turisty a zámecký koncert. I to vše se podařilo díky pochopení místních občanů a mládeže z Libáně, Starých Hradů a Sedliště zajistit a na výzvu v místním rozhlase jich přišlo dost dopoledne i večer 14. července. Také koncertní umělce se podařilo narychlo najít, a tak se starohradskému publiku poprvé představil výborný houslista MUDr. Ivan Hejduk z Jičína doprovázený klavíristkou prof. Marií Chladovou. Filmový štáb ještě jednou děkuje touto cestou umělcům i obecenstvu za jejich pochopení i pomoc.

Práce filmového štábu byla obtížná, neboť museli doslova lovit chvilky mezi častým deštěm, aby stihli natočit všechny potřebné záběry. Definitivní výsledek jejich práce uvidíme v kinech celé republiky od září tohoto roku jako monotématický filmový týdeník č. 37, který bude celý věnovaný Starým Hradům. Můžeme vám tedy pouze doporučit: choďte do kina, aby vám tento zajímavý dokument neutekl.

K. B.


Toulka

Při nedávné návštěvě rodných Sedlišť mne opět tak jako mnohokrát předtím zlákal les. Ten milý starohradský les, eldorádo mých klukovských les. Ani se mnoho za ta léta nezměnil. Jen stráně svažující se k Jelence jej ještě více zkrášlily. To proto, že jsou osázeny borovicemi a modříny. Nad nimi a okolním porostem se vypíná dub. Vévodí již celé věky této části lesa. Rozpíná své mohutné větve k obloze a v jeho vzdorném postoji je něco z povahy zdejšího lidu. Zasnil jsem se. Kdyby tak mohl promluvit a říci, co všecko za ta předlouhá léta svého života zažil. To by byla kronika! Při pozornějším pohledu jsem však uviděl, že již není takový silný, jak se mi prvé zdálo, ale že ty vzdorně držené větve jsou narušeny hnilobou a datly, takže do něho zatéká. Zdálo se mi, že vlastně prosí svůj lid o pomoc, aby mu zacel rány, na které již jeho síla, síla ochablého starce, nestačí. Snad se dočká.

Pak jsem zašel k habru. K obru keřovitého vzrůstu, jehož každá větev je vlastně samostatným stromem. Jeho bizarní vzrůst je i mezi stromy ojedinělý. Pod ním bývala lokalita lilií zlatohlavých. Na nevelkém prostoru v době květu jich tu zářily desítky. Výsadba jehličnanů jim však neprospěla. Škoda.

U borovičky, dominanty Libáňska, jsem postál nejdéle. V uctivé pokoře nepatrnosti člověka vůči tomuto gigantickému stromu jsem tajil dech. Odhaduji, kolik je mu asi let a co všecko tento kolos za ta staletí svého bytí prožil a čeho byl svědkem. A kousek dál nádherně rostlá lípa, jejíž hmotnost a rozloha včetně věku vzbuzují také obdiv. Stojí zde spolu s borovičkou na staré polní cestě z Libáně do Bystřice jako dva opuštění vojáci. Ale je dobře, že tam stojí a už vůbec nejsou opuštěni. A nám lidem přinášejí radost a snad i trochu toho smutku, že nám není dopřáno dožít se alespoň zlomku jejich věku.

Poslední zastávku na své toulce přírodou jsem udělal u kaštanů pod Pavilonem. Je odtud pěkný pohled na starohradský zámek. Nedávno ještě zřícenina a nyní krásný objekt plný památek a života. Doklad nezměrného a uvědomělého pracovního úsilí lidu libáňského kraje. V jeho zdech probíhá nebývalý rozvoj kulturnosti celé libáňské oblasti. Všichni jsme na něj pyšní. Zpáteční cesta k domovu byla radostná i smutná zároveň. Radostná z těch krásných prožitků ve zdejší přírodě a smutná z myšlenky, zda zůstane i nadále zachována. Aby se z nádherných stromů, květin, zpěvu ptactva a čistého vzduchu mohli radovat i ti, co přijdou po nás.

Jan Kůžel


Vzpomínka

Můj dědeček Josef Kůžel byl kapelníkem v Libáni. Ovládal snad všechny nástroje, byl i varhaníkem v kostele. Se svou až čtyřicetičlennou kapelou hrával po celé okolí; koncertovali v Poděbradech i v Kolíně. Byl osobním přítelem Františka Kmocha, vyměňovali si písně a několik členů jeho kapely přešlo do Kmochovy hudby. Hudba byla jeho láska, skládal a upravoval si písně pro orchestr i kostelní hudbu, ale autorské právo na ně neuplatňoval. Měl radost, když se líbily, a po jeho smrti celý archív převzal nový kapelník. Vychoval řadu dobrých hudebníků, kteří se uplatnili hlavně ve vojenských orchestrech. Jeho žáci ho ráci navštěvovali. A na jednu takovou návštěvu vzpomínám.

Jednou k nám přišel muž, jehož děda srdečně vítal. Dlouho si povídali, až děda sedl k harmoniu, muž vyndal z pouzdra housle a hráli. Vklouzla jsem do pokoje, sedla si do koutka pohovky a poslouchala. Hudbu a zpěv jsem milovala a ráda zpívala. Často u nás byly zkoušky kapely, ale takovou hudbu jsem ještě neslyšela. Podlehla jsem kouzlu mistrně ovládaného nástroje i skladby. Píseň z houslí tryskala jako tekoucí potůček mezi rozkvetlými loukami, až měkce, něžně přešla v ukolébavku "Hajej můj andílku!", kterou jsem hned začala zpívat. Děda mi pohrozil, takže jsem umlkla a píseň zněla opět jemně, smutně, jako by zpívala o velkém bolu. Znovu se píseň rozjásala, v bujné melodii zavýskla v divoké radosti ze života, v tanečním rytmu hopsala nespoutaným veselím. Rázem ale opět přešla ve vážné tóny pohřebního pochodu a já jsem z ní slyšela odměřené kroky nesoucí rakev. Srdce se mi svíralo smutkem, který jsem musela vyplakat. Ještě zazněla píseň "Kde domov můj" - a houslista zmlkl. Udivenými očima jsem viděla, že děda, který už jen poslouchal, vstal, obejmul muže, po tváři mu tekly slzy a dojetím nemohl ani mluvit. Dlouho mu tiskl ruce a šel ho vyprovodit před dům. Když se vrátil, seděla jsem ještě na pohovce a plakala. Pohladil mne, utřel slzy a řekl: "Slyšela jsi hrát velkého umělce, nezapomeň na to!" Nezapomněla jsem, ale bylo mi 8 let a kouzlo dětství zatlačilo hluboký dojem, který jsem pochopila později. Snad mi děda řekl jméno umělce, ale zapomněla jsem ho. Později když bych byla měla ráda ledacos vysvětleno, nebylo už koho se ptát. Děda zemřel, když mi bylo 10 let - náhle v kostele na kůru roku 1914, a tak umělec mi zůstal neznám. Škoda, že v rodině nebylo nikoho, kdo by dědovu činnost převzal nebo alespoň zachytil, a tak se ve víru času a dění ztratila. Možná, že ještě dnes zní leckde jeho píseň a její autor není znám, ale mám radost, že svým způsobem obohatil českou hudbu. Tímto mu vzdávám vděčnou vzpomínku a díky!

Marie Mrákotová


Starohradské ochotnické divadlo

Také ve Starých Hradech se kdysi hrávalo ochotnické divadlo, jak o tom svědčí vzpomínky paní Marie Podhajské, rozené Poláčkové: "Dnes je naše bývalá chalupa u starohradského rybníka na spadnutí, ale co ta pamatuje! Začátky tanečních kroků i českou besedu, která se dříve na každém plesu tančila, jsme se na mlatě při písničkách naučili; i divadelní zkoušky se v ní odbývaly. Moje matka byla na tehdejší dobu hodně sečtelá, řídila divadla ochotnická i dětská … Pustili jsme se do nacvičení operety Lucifer. Hrálo se při petroleji a fotograf musel zapálit magnesium, aby nás viděl. Zpěvy byly na melodie národních písní a doprovázel nás při nich pan učitel Rejha se svými kolegy. Ještě jsme ji opakovali ve Hřmeníně. Když jsem měli představení, byla v kině návštěva slabá. Matka se hodně zasloužila o tehdejší pospolitý život …"

Bratr paní Podhajské Jan Poláček píše: "Již jako šestiletý kluk jsem obdržel svou první roli. Bylo to v pohádce Sůl nad zlato, kdež jsem tenkrát hrál trpaslíka, který ozbrojen plechovou sekerou tepal solnou skálu. Těchto pohádek bylo více, pokud se pamatuji Zlatý pták, Krakonoš, Krakonošova medicína, Zlatý kolovrat a ještě mnohé jiné. Moje matka byla velice přísná a nestrpěla "odzpívání" role. Mimika musela být také perfektní a velmi často nás při zkouškách vracela, dokud jí to alespoň trochu nebylo po chuti. Na tehdejší dobu to byla skutečně práce cílevědomá, aby se naši lidé na veřejnosti trochu "pohnout" a projevit uměli. Byla to tehdy pro naši vesničku potřebná věc. Potom rodiče pomohli zorganizovat "Spolek divadelních ochotníků ve Starých Hradech". Přišla otázka, kde vzít jeviště. Tenkrát ho otec koupil v Ličně na vlastní náklad. Poněvadž sám také neměl na růžích ustláno - měl zadluženou chalupu, později mu to divadelní spolek splatil.

Pokud se pamatuji, byli nejvýznamnějšími herci pan Trnka, místní truhlář a Jenda Joukl, výborný komik, jemuž jeho úsměvná povaha získávala sympatie i jako herci. Byl hercem, jemuž divadlo bylo vrozené, stačilo mu promluvit za scénou, aby se publikum válelo smíchy. Nesmím zapomenout na zesnulou paní Toboříkovou, která také sehrála mnohé role, snad nejhezčí byla úloha venkovské kořenářky Vostřebalky (úloha považovaná za čarodějnici). Krásně se s ní vypořádala. Ještě jako čtyřiaosmdesátiletá byla u mne na návštěvě v Liberci a pomalu polovici této role mně deklamovala. Tak měli lidé rádi naše divadélko, že jim ani v požehnaném stáří nevypadlo z paměti. Byl to, jak se říká, kousek nás.

S léty jsem také já načichl tím divadelnictvím a shromažďoval mládež ke kupletům a k divadlu. Byla to snad rodinná nemoc. Pomalu ale venkovská divadélka vycházela z módy, neboť rozvojem kina prostý člověk pomalu vyžadoval, aby ti naši herci a herečky se v honosné výpravě jako ti profesionální umělci na plátnech představovali. Nakonec válka udělala tečku za starohradským divadlem.

Ještě za války jsem uznal za nutné jezdit na kole do Batína, kde neměli nic, ani jeviště, ale měli chuť hrát. Jeviště jsem jim tehdá zapůjčil a režíroval tam pár divadélek, kde jsme tomu přes přísná nařízení dávali pokud možno národoveckou příchuť a kde bylo možno, obcházeli nařízení.

Po válce nás vítr rozfoukal do všech stran republiky …"

(dokončení příště)


Staré Hrady v tisku (červen - srpen 1981)

 • Štětinová Dagmar: Znám já jeden zámek nedaleko Jičína. Tvorba 24. 6. Celostránkový článek o starohradském zámku s kresbami a fotografiemi.

 • Šumberová Olga: Zámek k ostřelu. Československý svět 12/1981. Článek o Starých Hradech s barevnými fotografiemi.

 • Horáčková Eva: O Starých Hradech. Muzejní a vlastivědná práce 3/1981. Článek o obnově zámku a jeho kulturním využití.

 • (ek) = (Bílek Karol): Zámecké kulturní léto. Pochodeň 23. 7. Článek o letošních letních akcích osvětové besedy.

 • Bílková Eva: Mladí na Starých Hradech. Mladá fronta 22. 7. Článek o mladých průvodcích a brigádnících na Starých Hradech.

 • (bk) = (Bílek Karol): Prázdniny na zámku. Svobodné slovo 11. 8. Článek o obnově zámku a letošních letních brigádních i kulturních akcích.

 • EK = (Bílek Karol): Kronika dvou obcí. Předvoj 10. 7. Článek o starohradské a sedlišťské kronice a jejím pisateli Vladimíru Holmanovi.

 • (lk) = (Bílek Karol): Úkoly archívů. Pochodeň 2. 7. Zpráva o semináři pracovníků literárních archívů na Starých Hradech

 • (eb) = (Eva Bílková): Lze ještě věřit pranostikám? Předvoj 31. 7. Přetisk článku z Listů starohradské kroniky.

 • hs = (Schreiber Hugo): Nad obrazy a kresbami Jaroslavy Pospíšilové. Tvorba 10. 6. Recenze její starohradské výstavy.

 • (lac): Český ráj v obrazech. Svobodné slovo 18. 6. Článek o výstavě Vladimíra Kopeckého ve Starých Hradech.

 • Výstavu Vladimíra Komárka a Františka Pavlů oznámily Pochodeň 17. 6. a 23. 7., Svobodné slovo 24. 6. a 11. 8. a Lidová demokracie

 • Článek Železo - kov tvárný o výstavě Jaroslava Čubana na našem zámku přetiskl z našeho časopisu Předvoj 7. 8. Dále na tuto výstavu upozornily Zemědělské noviny 25. 7., Svobodné slovo 11. 8., Lidová demokracie 27. 7., Předvoj 17. 7. a Pochodeň 23. a 30. 7. a 7. 8.

 • O práci starohradské osvětové besedy se zmínil Pavel Hlaváč v Předvoji 3. 7.

 • O koncertě rodu Kůželů na Starých Hradech informovaly Pochodeň 23. a 30. 7. a 7. 8., Předvoj 17. 7. a Svobodné slovo 10. a 11. 8.

 • Výstavu Antonína Chmelíka a recitační pořad Hany Kofránkové při její vernisáži zaznamenaly Pochodeň 23. 7. a 20. 8., Zemědělské noviny 24. 8., Rozvoj 26. 8. a Předvoj 28. 8.

 • Na zajímavosti starohradského zámku upozornilo Rudé právo 25. 7. (turistická trasa), Zpravodaj Budovcovy župy č. 7 - 8/1981 (Vrchlického pracovna) a Předvoj 3. 7. (Štorchova písemná pozůstalost v literárním archívu).

  Prosíme čtenáře, aby nám zasílali články a zprávy o Starých Hradech a Sedlišti (současné i starší) pro přílohu naší kroniky. Děkujeme!  Drobné zprávy

  Sympozium pracovníků literárních archívů ČSSR se konalo ve dnech 23. - 26. června 1981 ve Starých Hradech. Početná účast byla zvláště z Matice slovenské z Martina. Kromě odborného programu si účastníci prohlédli zámek i okolí, uskutečnili literární exkurzi po Českém ráji a Náchodsku atd. Rovněž vyslovili plnou spokojenost s noclehy v nové ubytovně a koupališti v Libáni.

  Televize si letos skutečně oblíbila Staré Hrady. 12. 8. zde natáčeli pracovníci z pražské kulturní redakce záběry k pořadu o Jarmile Glazarové a 26. 8. se tu opět objevila královéhradecká redakce - středem jejího zájmu byla výstava Vladimíra Komárka a Františka Pavlů (vysíláno 5. 9.)

  Turisté z celé republiky zavítali 6. července na starohradský zámek, kde měli kontrolu svého dálkového pochodu organizovaného odborem turistiky TJ Jičín.

  Pan Rudolf Hlava ze Semil věnoval pro starohradskou kroniku několik starých novinových výstřižků o naší obci. Děkujeme!

  Do konce srpna 1981 navštívilo starohradský zámek již 3839 hostí. Kromě jednotlivců to byly zájezdy zahrádkářů z Jaroměře, Sobotky, Jilemnice a Říčan, důchodci z Lázní Bělohradu, Dymokur a Benátek n/J., pracovníci Českého úřadu statistického z Prahy, členové Sboru pro občanské záležitosti ze Slané u Semil, členové Klubu přátel divadla z Brna, požárníci a členové souboru Horalky z Proseče pod Ještědem, žáci ZDŠ a ZŠ Libáň a ZŠI Dětenice, účastníci sjezdu spolužáků z dětenické školy 1953 - 56 aj. Z významných hostů zde byl opět dr. Jaroslav Wagner, malíři Otmar Homolka a O. Rykr, spisovatelka Helena Lisická atd.

  Dokončení studií: 9. července se konala v Praze slavnostní promoce absolventky studia knihovnictví na filozofické fakultě Univerzity Karlovy Heleny Slavíkové z Mrkvojed, která již po mnoho let pracovala o prázdninách na obnově starohradského zámku. - 14. července byla v Praze slavnostně promována absolventka studia všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově MUDr. Ladislava Másnicová ze Starých Hradů. Blahopřejeme!

  Sňatky: 1. 8. byli ve Starých Hradech oddáni Renata Horáková z Prahy a Jaroslav Jílek ze Sedliště. - 22. 8. byli v Sobotce oddání Marie Toboříková ze Sedliště a Jiří Javůrek z Markvartic. Srdečně blahopřejeme!

  Narození: 5. 5. se narodila Stanislava Svobodová z Jablonce n/N. - dcera sedlišťského rodáka Stanislava Svobody. - 20. 6. se narodila Eva Bílková ze Sedliště. Vítáme je mezi nás!

  Krajanská jubilea: Libáňští rodáci Jaroslav Janda a jeho žena Marie roz. Kučerová oslavili 20. 7. 1981 zlatou svatbu. Před 50 lety byli v Jičíně oddáni a od té doby žijí v Prostějově. Pan Janda oslavil 2. 8. 76 let a jeho ženě bylo 22. 8. 75 let. Oběma dlouholetým čtenářům našeho časopisu přejeme hodně zdraví!

  Helena Horáčková ze Sedliště se dožila 24. července, jak se občas v novinách píše, významného životního jubilea. My nechceme nijak tajit, že jí bylo 60 let. Od mládí pracovala jako prodavačka a dosud - už jako důchodkyně - vede prodejnu Jednoty v Sedlišti. Kromě své práce byla dlouhá léta poslankyní a členkou rady MNV Sedliště a MNV Staré Hrady - Sedliště, nakonec členkou rady MNV Libáň a předsedkyní občanského výboru v Sedlišti. Ve veřejné práci si vedla vždy velmi obětavě a dosahovala výborných výsledků. Svou energií dokázala strhnout i jiné občany k veřejně prospěšné práci. I naše Osvětová beseda v ní má obětavou propagátorku a účastnici všech akcí. Přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let!

  Jaroslav Marek ml. z Libáně oslavil 6. července své 60. narozeniny. Celý život pracoval nejen jako kominík, ale i jako obětavý veřejný činitel a poslanec MNV. Je rovněž dlouholetým spolupracovníkem naší Osvětové besedy a hlavně jeho zásluhou byla uspořádána na zámku úspěšná výstava kreseb jeho otce. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let!

  Padesátiny oslavila 13. 8. s. Alena Sitová, tajemnice MNV Libáň. Jako poslankyně a funkcionářka MNV pracuje již po mnoho let. Bez jejího vědomí se v Libáni nestane nic - a tak i my srdečně blahopřejeme a děkujeme za všechnu práci pro veřejnost.

  Naši jubilanti: 86 let se dožila 12. 7. Anna Vacková ze Sedliště. 75 let oslavily 15. 7. Marie Kiršlágnerová a 13. 8. Marie Dudisová ze Starých Hradů. 60 let se dožil 18. 8. Ladislav Tuláček ze Starých Hradů. Všem srdečně blahopřejeme!

  Redakční: Žádáme všechny čtenáře, kteří ještě nezaplatili předplatné našeho časopisu na letošní rok, aby tak učinili!


  Menu