Logo L.S.K. 1978


Číslo 2Ročník I.Říjen 1978


Jak pokračují práce na rekonstrukci zámku

Tato otázka bude jistě naše čtenáře zajímat, protože naše starohradská kronika se dostává do rukou všech, kteří mají rádi zámek, znají dobře dřívější smutnou minulost i nedávný špatný vzhled této starohradské dominanty.

Již šestnáctý stavební deník zaznamenává i letos jména těch, kterým záleželo a záleží, aby celý objekt byl po mnoha potížích a nesnázích dobudován.

Letos se začalo pracovat hned 2. ledna. Jako vždy byl vypracován přesný plán prací. Na celou rekonstrukci bylo v letošním roce přiděleno zatím 200 000 Kčs.

V prvních měsících roku se pracovalo hlavně ve vnitřních prostorách. Truhlář Jan Trnka s L. Kyzivátem obložili modřínem dřevěné schodiště v zadním traktu zámku, pak prováděli obložení společenské místnosti v předhradí dřevem. Dlažbu v této místnosti položil zedník František Svoboda ze Sedliště za pomoci důchodců Jaroslava Bárty a Jaromíra Lachmana.

Dokončovací práce v restauraci (větráky apod.) prováděl zedník Josef Švorc z Libáně, ve svém volném čase mu pomáhali s. Táborský, Vídeň, Jar. Holman a další. Obrovský kus práce zde vykonal elektrikář František Svoboda ml. ze Sedliště, který prováděl v průběhu roku i ostatní elektrikářské práce v celém objektu. Jeho otec František Svoboda st. se po celý rok staral o broušení a kalení všech nástrojů.

Rovněž byla dokončena úprava bytu pro vedoucího restaurace. Vznikla tu již třetí moderní koupelna v objektu zámku, sociální zařízení atd. Při těchto pracích pomohl vydatně nový vedoucí restaurace Jan Petera a členové jeho rodiny.

Když počasí jen trochu dovolilo, pracovali důchodci Jaroslav Plíšek z Bystřice, Josef Najvrt z Libáně a tesař František Macoun na bednění v gotické části zámku. Po celý rok zde pomáhal i archivář Karol Bílek.

Okna v přízemí zámku byla opatřena mřížemi, které zhotovil kovář Jaroslav Čuban ze Zelenecké Lhoty. Dvě nejhezčí prokované mříže (podle původního vzoru) s iniciálkami SH byly zasazeny do oken v průčelí zámku vedle hlavního vchodu. Později zhotovil pan Čuban i zábradlí na terasu.

Dovoz mříží i jiného materiálu zajistil Ota Rohlíček ze Sedliště, písek na stavbu dopravovali důchodci pan Horušický a Kyzivát z Libáně, František Svoboda ml. a Zbyněk Svoboda ze Sedliště, pan Zajíček z Libáně, vypomohli i Vladimír Holman z Nové Paky a ing. Jan Filsak z Jičína.

Na terénních úpravách v okolí zámku, hlavně při péči o záhony růží, se uplatnily absolventka Zahradnické školy v Kopidlně Zdenka Trmalová z Trutnova, Lída Keblová (která se navíc stará o svatební síň a nádvoří v zámku) a paní Jiřina Straková z Libáně. Jednou přišli na brigádu i členové SSM Staré Hrady.

Mezitím provedl ing. arch. Karel Pokorný z Mladé Boleslavi veškeré plány na zabetonování stropů v gotické části, zajišťoval opět po celý rok i stavební dozor. Kameraman Čsl. státního filmu Ivan Wurm zase prováděl průběžnou fotografickou dokumentaci všech etap rekonstrukce zámku.

A tak přišly prázdniny, kdy se tu vystřídalo mnoho brigádníků z řad studentů i žáků libáňské školy. Pracovali za vedení důchodců Josefa Svobody ze Sedliště, Jaroslava Bárty, Josefa Plíška, Jaroslava Plíška, Josefa Najvrta a dalších při zhotovení armatury stropu, zdění a dalších pracích. Alespoň jmény se sluší připomenout jejich dobrou práci. Ze studentů to byli Eva Horáčková, Laďka Bočková, Jarča Hrdá a Věra Toboříková ze Sedliště, Helena Slavíková z Mrkvojed, Zdena a Michal Trmalovi z Trutnova, Leo Kubíček z Ostravy, Martin Kovář z Prahy, z Libáně Lenka Nováková, Zbyněk Jírovec, Radek Mikule, Roman Jonáš, Mil. Gärtner, Jirka Straka, Rita Škodová, Milena Droznová, Eva a Josef Petříčkovi, L. Kanaval, Pavel Fišera (jeho děd zde tesařil v prvních letech obnovy), Roman Rychna, Ivan Hrych, Pavel Tůma a další.

Při sobotním a nedělním betonování stropu se pak kromě některých již jmenovaných pracovníků zapojili ještě Jar. Balda st. ze Starých Hradů, Milan Martinec ze Psinic, jindra Novák z Trutnova atd. Každý přispěl svým dílem k záchraně kulturní památky.

V dalších měsících pak Josef Svoboda se svými spolupracovníky položil nové chodníky na terase i na prvním nádvoří.

Do práce opět nastoupil i dlouholetý pracovník zedník Jan Joukl ze Starých Hradů, který se vrátil z léčení. Je mu již 75 let, pracuje tu patnáctý rok a zanechal za sebou veliký kus práce. Letos dokončil obnovu kašny na prvním nádvoří, osadil dveře v předzámčí, které jsou dílem truhláře Jana Trnky ze Starých Hradů, atd.

Svůj volný čas nám věnoval také pan Škoda ze Psinic a jeho syn, protože zámecké střechy potřebují stálou pokrývačskou údržbu.

Při zajišťování stavebního materiálu a dalších jednáních významně pomáhají předseda MNV v Libáni Josef Bernkopf, tajemnice MNV Alena Sitová a další pracovníci MNV.

Škoda, že s námi nezůstali Václav Mikolášek, Oldřich Slavík a další, kteří zde obětavě tolik let pracovali. Škoda, že ze zdravotních důvodů se již na obnově zámku nemohou podílet tesař Bohouš Macoun, pan Zima z Libáně a další.

Vrátíme se ještě k mnohým jménům těch průkopníků, kteří zde práci začali, ale to až v příštích číslech. Dnes jsme chtěli podat informaci jen o pracovnících letošního roku. Vynechali-li jsme někoho, ať se nezlobí – stalo se to neúmyslně, a i jeho práce přispěla ke zdaru společného díla.

A tak rostou zdi bývalého gotického hrádku, přibývají stropy, nové mříže, zábradlí, díky panu Pavlištovi a jeho spolupracovníkům přibyl nový transformátor, novotou svítí okna a dveře, vzhled objektu zlepšily nové chodníky a záhony. Díky Vám všem za Vaši pomoc a pochopení!

Vladimír Holman, vedoucí rekonstrukce


Nádvoří zámku Staré Hrady bylo 6. září 1978 obohaceno o dvě sochy, které byly přivezeny z areálu zámku v Dětenicích. O jejich přemístění rozhodl odbor kultury ONV Jičín. Jde o díla neznámého umělce z 2. poloviny 18. století.


Jak se betonuje gotický strop?

To nejdříve pan učitel Holman objedná počasí a telefonicky i osobně přesvědčí mnoho lidí, aby na to přišli. Pak Franta Svobodů přiveze z domova míchačku, protože ta jedna, která na stavbě je, by nestačila. A když se v sobotu ráno pozvaní lidé sejdou a rozestaví se, může se začít.

U míchaček se střídají kovář Jaroslav Čuban, muzejník Milan Martinec, důchodci Josef Plíšek, Jaromír Lachman a Jaroslav Bárta, L. Kyzivát z Libáně a Jindra Novák z Trutnova, přísun cementu zajišťuje Jaromír Balda a Franta Svoboda se svou frézou, vodu a výtah obsluhují Pepík Petříček a Martin Kovář – a už jde kolečko betonu jedno za druhým do prvního patra, kde je Karol Bílek a Helena Slavíková dopravují na místo určení. Tím je armatura devítidílného stropu, jehož nosníky spořádají toho betonu nepředstavitelné spousty. Zdena Trmalová a Jaroslav Plíšek se starají, aby se beton dostal do všech štěrbinek, Josef Svoboda a Vladimír Holman celou plochu rovnají a dávají jí konečnou podobu.

Samozřejmě že ti nahoře jsou věčně nespokojeni s hustotou betonu, vždycky je hustý nebo řídký, nikdy akorát. Ti dole se zase domnívají, že ti nahoře beton polykají nebo ho lijí druhou stranou dolů. Hora písku se rychle zmenšuje, prázdných pytlů po cementu přibývá, míchačky se posunují blíže k písku, výtah skřípe. Občas někdo stoupne stranou a zapadne do betonu až po okraj holínek, občas se výtah rozjede opačným směrem, než má, ale díla přibývá.

Mine krátká přestávka na svačinu a oběd, blíží se večer a s ním se množí návštěvy těch, kteří neváhají vystoupit nahoru a podívat se, zda už není dílo hotovo. Není – a tak v neděli ráno znovu, i když třeba Martin toho naspal moc málo a očička se mu klíží. Znovu kolečko za kolečkem, nekouká se na hodinky, i když by se už mělo jít na oběd – vydržíme! A konečně tu je poslední kolečko, můžeme si připít na zdárné zakončení díla – a až bude hotovo bednění a armatura dalšího dílu stropu, jdem na to znovu, ano?

E.H.


Výstava starých i novějších pohlednic z oblasti Českého ráje je na zámku ve Starých Hradech otevřena od 1. listopadu 1978.


Vliv Února 1948 na život obcí Staré Hrady - Sedliště

Vladimír Holman

Důsledky založení JZD se projevily velmi brzy. Roste mechanizace zemědělské výroby a ta uvolňuje ruce i pro práci, na kterou nebylo dříve ani pomyšlení. Během několika málo let byly soukromé domy renovovány nebo z velké části přestavěny, ze starých obytných stavení zůstala jenom tři. Jejich vybavení je moderní, mají koupelny, obývací místnosti; provádí se úprava zahrádek.

Výstavba má velmi rychlý spád a akcí je tolik, že je můžeme jen vyjmenovat, i když kronika celou tuto výstavbu uvádí velmi podrobně. Můžeme zde jmenovat adaptaci dvou kravínů z větších objektů, později výstavbu nového moderního kravínu, skladováku atd. Zvyšují se výnosy z hektaru, zvyšuje se veškerá zemědělská výroba.

V obci se dělá nová kanalizace, nová požární zbrojnice, na řadu přichází i prodejna Jednoty, která se buduje a upravuje, staví se autobusové čekárny, upravují se cesty. Dále byly provedeny úpravy návsi, přemístěn pomník padlých, zavedeno nové výbojkové osvětlení v obou sloučených obcích.

V roce 1961 dochází k první rekreaci zemědělců, což nikdy dříve nebylo.

Důsledky únorového vítězství pracujících a nastoupení cesty k socialismu se projevují i v kultuře. U nás je to nejvíce vidět v nákladné mnohaleté práci při záchraně a úpravě významné kulturní památky – renesančního starohradského zámku, kde se pracuje podnes. Byl vybudován kulturní dům s příslušenstvím, upravena obě nádvoří, upraveny vstupní místnosti zámku i všechny další prostory – vznikly zde recepční místnost, svatební síň s čekárnou, místnosti pro depozitáře literárního archívu Památníku národního písemnictví, jsou zde shromážděny sbírky rukopisů, obrazů, archeologických nálezů atd.

Z místa se stala opět krásná dominanta kraje a významné kulturní středisko, jsou zde pořádány zámecké koncerty, besedy s mládeží, se spisovateli a básníky, besedy s umělci, výstavy obrazů i jiné. Každý rok zde jsou vystaveny i naše kroniky a kronikářská dokumentace – fotografie, novinové výstřižky a ostatní materiály.

Kronikářská dokumentace vzrostla do nebývalé míry, a tak je z ní možno sledovat celou tu změnu, která nastala ve sloučených obcích v důsledku únorových událostí roku 1948.

(Dokončení z minulého čísla)


Vzhled Sedliště se mění

Vzhledem k dřívějšímu období se podstatně změnilo prostranství u prodejny Jednoty v Sedlišti. Stodola, která kdysi patřila Dlouhým, už dávno nepřispívala spolu s kopřivami v jejím okolí k pěknému vzhledu tohoto místa. A tak když připadla do majetku MNV Staré Hrady – Sedliště, začalo se s jejím bouráním, na kterém se podíleli členové MN SSM, ČČK, ČSPO a členové dozorčího výboru Jednoty ze Sedliště.

O odklizení materiálu a hrubou úpravu terénu se postarali: Jaroslav Bárta, Josef Havlík, František Najvrt, Jaroslav Svoboda st. i ml., Josef Svoboda, Zbyněk Svoboda a Jaroslav Macek.

V roce 1976 vznikl občanský výbor Sedliště a ten zorganizoval brigády na úpravě prostranství. Přitom pomáhal i MNV Libáň, který se postaral o dovoz hlíny a obrubníků. O pěkný vzhled návsi se zasloužily většinou ženy: Zdenka Beránková, Jaroslava Hrdá, Antonie Kamarádková, Vlasta Keblová, Jaroslava Matějů, Anna Ryčlová, Pavla a Věra Svobodovy. Bez jakékoliv mechanizace urovnaly terén, zasely trávu a vysázely růže.

V prvních měsících roku 1977 se však začal budovat vodovod do Libáně a úprava vzala téměř celá za své. Proto občané nastoupili znovu.

V letošním roce se na práci podíleli členové ČSPO v Sedlišti a další občané: Antonín Čapek, Vladimír Holman, Václav Jílek, František Najvrt, Václav Plíšek, Ota Rohlíček, Jiří Růžička, František Svoboda, Jaroslav Svoboda st., Josef Svoboda, Zbyněk Svoboda, František Táborský, ze Starých Hradů Jaroslav Haken, opět velký kus práce vykonaly ženy Zdenka Beránková, Vlasta Keblová, Jana Svobodová a Dana Vaníčková, pionýři Milan a Pavel Vaníčkovi.

Vesnice se tak už nemusí stydět za prostranství před prodejnou. Místo je však třeba udržovat, a to nejen okopáváním záhonů a sekáním trávy. Je třeba také zavírat slepice a husy. Jinak by přece tato práce byla zbytečná.

Už dva roky slouží občanům také výbojkové osvětlení na cestě do Starských baráků. I tyto brigády organizoval občanský výbor Sedliště. Dva ze tří úseků tohoto vedení budovali občané ze Sedliště: Antonín Čapek, Josef Havlík, Vladimír Holman, Václav Jílek, Josef Macek, František Svoboda č. 4, František Svoboda č. 8, Jaroslav Svoboda č. 40, Josef Svoboda. Ze Starých Hradů přišli na brigádu František Heršálek, Karel Hlaváč, Josef a Mirek Plíškovi, Jiří Pospíšil, Václav Trnka a Bohumil Zumr.

Během tří let se tak podařilo pozměnit tvářnost obce i posloužit občanům. O to se zasloužili místní obyvatelé, škoda že jen někteří. Jestliže tu někdo nenašel své jméno, i když se na úpravě podílel, ať nás omluví, protože to nebylo opomenutí úmyslné.

Helena Horáčková – předsedkyně občan. výboru


Vzácní hosté na Starých Hradech

V letošní turistické sezóně navštívilo do konce září zámek ve Starých Hradech již 3717 lidí. Byli mezi nimi jednotlivci i hromadné zájezdy ze všech koutů Čech. O jejich provádění se starali dobrovolní spolupracovníci Osvětové besedy Karol Bílek, Vladimír Holman, Eva Horáčková, Ivana Macková, Jiřina Straková, František Škoda a Venuše Trnková; o prázdninách prováděly úspěšně absolventky libáňské školy Milena Droznová, Jaroslava Hrdá, Rita Škodová a Věra Toboříková.

Hromadně navštívili zámek např. posluchači Pedagogické fakulty Ostrava, učitelé okresu Olomouc, učitelé z Hořic, Dubence a Dolního Bousova, sportovci TJ Lokomotiva Brno a Spartak AZNP Mladá Boleslav, pionýři Okresního domu pionýrů a mládež Pardubice, důchodci z Rychnova n/Kn., účastníci Šrámkovy Sobotky, členové ČČK Vysoké Veselí, JZD Cerhenice, Vlastivědný kroužek Mlázovice a Dvůr Králové n/L., pracovníci traktorové stanice Havlíčkův Brod; z Prahy to byly zájezdy pracovníků Armabetonu, OSTNu, členů Meteoru, přátel Vyšehradu, PIS atd. Zvláště podrobně se o zámek zajímaly výpravy Klubu přátel Pardubicka (vedené PhMr. Františkem Honysem, rodákem z Bystřice), čtenářů Okresní knihovny Jičín a knihovníků okresu Mladá Boleslav. Několikrát navštívily zámek děti ZDŠ Libáň, Dětenice a Dolní Bousov a vděčnými návštěvníky byli i účastníci sjezdu některých ročníků absolventů libáňské školy.

Ze známých osobností navštívili Staré Hrady v poslední době např. slovenští herci Eva Mária Chalupová, Darina Laštiáková a Michal Dočolomanský, herec Jiří Němeček s chotí a televizní hlasatel Miloš Frýba. Olga Šumberová ze Zemědělských novin, Rudolf Křesťan a Vojtěch Písařík z Mladého světa a Libuše Šolcová z Jilemnice využili svých návštěv k napsání článků o Starých Hradech. Navštívili nás také básník Jaroslav Moucha z Bystřice a známý spisovatel Adolf Branald z Prahy. Se svými přáteli přijel historik doc. dr. František Kutnar. Univ. profesor české literatury dr. František Buriánek napsal do návštěvní knihy: "Je to podivuhodné, že se ještě v našem věku uskutečňují české pohádky. Ta o Starých Hradech je moc krásná." A vedoucí pracovník Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze dr. Jaroslav Wagner dodává: "Nelze než obdivovat jeden z nejlépe obnovených zámků v našich zemích."

Jsme rádi, že Staré Hrady získávají stále nové přátele, který se zde líbí a kteří se sem rádi vracejí.


Ohlas výstavy Jaroslava Marka

Když jsme zahajovali výstavu kreseb pana Jaroslava Marka z Libáně, věděli jsme, že bude návštěvníky zajímat, ale přece jen jsme netušili, že bude mít tak velký ohlas. Dnes můžeme říci, že to byla nejúspěšnější výstava, kterou jsme na Starých Hradech dosud měli. Měla trvat do konce srpna, ale pro velký zájem jsme ji prodloužili do konce října 1978. Mnozí návštěvníci, kteří se o ní dočetli v denním tisku, přijížděli jenom kvůli ní. A mnozí litovali, že není vydán katalog výstavy s několika obrázky pana Marka.

Bližší informace o výstavě jsme přinesli už v minulém čísle, nyní připojujeme několik hlasů návštěvníků, jichž bylo do konce září téměř 2000.

12. 6. – dr. Vodička z Prahy: "Velice pěkná výstava, o které povíme známým."

18. 7. – dr. O. Glos: "Veliké štěstí, že se najdou takoví sběratelé, jako je p. Marek. Krásné!"

28. 7. – Jaroslav Moucha: "Mistře Marku, zachoval jste některé typické stavby Libáňska aspoň kresbičkou. Děkuji Vám."

6. 8. – ing. Jan Volák, Dětenice: "Vážený pane Marek, byli jsme potěšeni Vaší výstavou. Přejeme Vám mnoho zdaru ve Vaší činnosti – přejeme také hodně zdraví v dalších letech."

14. 8. – F. Zikmund: "Potom že kominické zaměstnání – povolání není zajímavé, atraktivní."

9. 9. – Spořilovští: "Tato výstava nás mile překvapila a opravdu nás kresby nadchly. Přejeme panu Markovi ještě dlouhá léta plná zdraví a pohody."


Staré Hrady v tisku (červenec – září 1978)

 • Šumberová Olga: Zámek z lásky. Zemědělské noviny 1978, 18. 8. Velký článek o obnově starohradského zámku

 • (rk) = (Křesťan Rudolf): "Sleduji už delší dobu obdivuhodnou rekonstrukci …" Mladý svět 1978, č. 33. O obnově zámku.

 • (lš) = (Šolcová Libuše): Příklad ze Starých Hradů. Občané jedné obce a kulturní památka. Pochodeň 1978, 20. 9. Článek o dějinách zámku a jeho záchraně.

 • M. J.: Znáte zámek Staré Hrady? Naše rodina 1978, č. 37. Dopis návštěvníka o dojmech z prohlídky zámku.

 • L. K. = (Bílek Karol): Prázdniny ve Starých Hradech. Předvoj 1978, 28. 7. Letošní brigádnické práce na zámku.

 • ta: Staré Hrady omládly. Svobodné slovo 1978, 7. 8. Zpráva o obnově zámku.

 • Horáčková Eva: Knihovna Jaroslava Vrchlického. Čtenář 1978, č. 6–7. O básníkově knihovně umístěné ve Starých Hradech.

 • Šumberová Olga: Mistr kominický vystavuje. Zemědělské noviny 1978, 28. 7. Článek o Markově výstavě na Starých Hradech.

 • Křesťan Rudolf: Kominík. Mladý svět 1978, č. 35. Fejeton o výstavě Jaroslava Marka na Starých Hradech a o jeho životě.

 • (lš) = (Šolcová Libuše): Kresby lidové architektury. Pochodeň 1978, 22. 9. Zhodnocení výstavy Jaroslava Marka.

 • Listy starohradské kroniky. Předvoj 1978, 15. 9. Recenze.

 • Zprávy o oslavě 25 let trvání Sborů pro občanské záležitosti Východočes. kraje na St. Hradech přinesly Pochodeň 19. 7. 1978, Předvoj 21. 7. 1978 a Zpravodaj Šrámkovy Sobotky č. 8–10/1978.

 • Na koncert manželů Němečkových ve Starých Hradech upozornily Předvoj 22. 9. 1978 a Pochodeň 28. 9. 1978.


  Drobné zprávy

  Nádvoří starohradského zámku bylo 7. července 1978 dějištěm odměňování zasloužilých pracovníků Sborů pro občanské záležitosti z Východočeského kraje. Slavnosti zde byli přítomni místopředseda KNV s. Jan Pravda, vedoucí odboru kultury KNV s. Jan Lemberk, ředitel Krajského kulturního střediska s. Václav Vavroušek a další hosté. Čestné uznání převzal i Sbor pro občanské záležitosti MNV Libáň. V kulturním programu vystoupil soubor Český ráj z Jičína s pásmem lidových zpěvů a tanců.

  Dvě recitační odpoledne, která měli návštěvníci Starých Hradů možnost zhlédnout v poslední době, nadchly všechny přítomné. 10. září 1978 přednesla zasloužilá umělkyně Julie Charvátová pořad z tvorby český autorů nazvaný Mé lásky a 1. října 1978 uvedl Jiří Němeček výběr z povídek Karla Čapka O lidech a věcech kolem nás. První pořad, uvedený k poctě 50. výročí úmrtí Leoše Janáčka, doprovázela jeho hudba; při druhém spoluúčinkovala klavíristka prof. Věra Němečková. Nebudeme psát podrobné hodnocení, jen poděkujeme ještě jednou všem umělcům za jejich nezištnou podporu kulturního života na venkově (obě vystoupení uskutečnili umělci zdarma, jako projev obdivu k záchraně starohradského zámku). A litujeme, že si tato hodnotná vystoupení nechává ujít místní publikum, jehož je mezi návštěvníky vždy jen hrstka. Zato pravidelně jezdí hosté z Jablonce nad Nisou, Jičína, Nové Paky, Mladé Boleslavi a dalších vzdálených míst. Tož domácí, nenechte se v příštím roce zahanbit!

  Archeologické nálezy, objevené při odklízení sutě na gotické části zámku Staré Hrady, odborně zpracovala a popsala archeoložka dr. Eva Ulrychová z Jičína. Jsou to cenné fragmenty keramiky, skla i kachlů ze 14. – 16. století. Část nálezů je vystavena a můžete je zhlédnout při prohlídce zámku.

  Barevnou okénkovou pohlednici Libáň-Staré Hrady vydalo nedávno nakladatelství Pressfoto v Praze. Jsou na ní čtyři snímky Otakara Hrdličky z Jičína, vytiskla Severografia Červený Kostelec.

  Ve svatební síni na zámku Staré Hrady bylo do konce září 1978 uzavřeno letos již 95 sňatků.

  JZD Budoucnost Libáň konalo letos své dožínky 15. září v kulturním sále ve Starých Hradech.

  Tradiční taneční zábavy uspořádaly organizace Českého svazu požární ochrany: Sedliště 1. 7. pouťovou a Staré Hrady 30. 9. posvícenskou. Obě se konaly v kulturním sále ve Starých Hradech, hrály dechovky skláren Bohemia Poděbrady a Východočeských konzerváren Libáň. – Na taneční zábavě, kterou uspořádala Osvětová beseda Libáň-Staré Hrady 29. 7, hrála skupina Mavis.

  Beseda o historii obce a zámku i o jeho dnešní obnově se bude konat dne 3. prosince 1978 ve 14 hodin v sále zámku Staré Hrady. Budou ji řídit prom. hist. Karol Bílek a Vladimír Holman. Zveme srdečně všechny zájemce!

  Taneční čaje pořádá Osvětová beseda Libáň-Staré Hrady v kulturním sále ve Starých Hradech od 8. října 1978 vždy každou neděli od 15 do 19 hodin. Hraje skupina MAVIS.

  Od narození Františka Matěje Hilmara uplynulo 30. září 1978 již 175 let, aniž si tohoto výročí někdo povšiml. Přece jen bychom ale na tohoto novopackého rodáka a dlouholetého kopidlnského kantora, autora prvních tištěných polek a dalších skladeb, zapomínat neměli. Navíc si můžeme znovu připomenout i jeho návštěvy Starých Hradů, při nichž asi vznikl jeho žertovný mužský sbor K oslavě pivečka starohradského.

  Ing. arch. Karel Pokorný z Mladé Boleslavi se dožil 11. srpna 1978 padesáti let. Již od roku 1970 dojíždí pravidelně na zámek ve Starých Hradech, kde vykonává stavební dozor při rekonstrukci zámku. Jeho dílem jsou plány na obnovu a dostavbu zámku i návrhy na vnitřní vybavení většiny místností i exteriérů. Přejeme mu, aby se z úspěšného průběhu (a dokončení) obnovy zámku těšil ještě alespoň dalších padesát let.

  Pan František Viták ze Zelenecké Lhoty oslavil 16. srpna 1978 své sedmdesátiny. I on se podílí na zdárném průběhu záchrany starohradského zámku. Návštěvníci obdivují kazetový strop v sále druhého patra, mohutné brány, dveře a další truhlářskou práci, kterou zde vytvořil. Přejeme mnoho zdraví!

  Naši jubilanti: 75 let oslavil 3. 10. 1978 František Kmínek. 70 let se dožila 31. 7. 1978 Marie Hnízdová. 65 let oslavily 1. 10. 1978 Františka Říhová a 18. 8. 1978 Emilie Tomanová. 60 let se dožili 3. 7. 1978 Antonie Kamarádková, 2. 8. 1978 Růžena Hailichová a 12. 9. 1978 Jaroslav Linhart. Blahopřejeme!

  Eva Wagnerová, malířka, grafička a restaurátorka z Prahy a mgr. ing. Wojciech Kramarz z Polska slavili dne 20. září 1978 v Praze svůj sňatek. Evu dobře známe jako velkou příznivkyni Starých Hradů, kde několikrát pobývala, tvořila zde a v roce 1977 zde měla svou první samostatnou výstavu. Přejeme novomanželům mnoho štěstí!

  Milena Havlíková ze Sedliště a Bohumil Císař z Jičína byli na Starých Hradech oddání 16. září 1978. Blahopřejeme!

  Narození: 23. 7. 1978 Pavlína Svobodová ze Sedliště, 25. 7. 1978 Martina Fridrichová ze Starých Hradů a 30. 7. 1978 Dušan Javůrek ze Sedliště. Vítáme je srdečně mezi spoluobčany!

  Před dvěma roky, 23. července 1976, zemřel pan Václav Mikolášek ze Starých Hradů a před rokem, 25. října 1977, zemřel pan Oldřich Slavík ze Starých Hradů. Stále vzpomínají spolupracovníci z obnovy zámku.

  Náš časopis má do konce září 1978 již přes 200 stálých odběratelů. O jeho propagaci se zasloužily hlavně Ludmila Keblová ze Starých Hradů, Helena Horáčková ze Sedliště a Milada Zubatá z Libáně. Děkujeme.

  Rovněž děkujeme všem, kdo již zaslali předplatné (často zvýšené) a kdo nám napsali spolu s přihláškou k odběru i hezký dopis. Těšíme se na další přihlášky (propagujte odběr časopisu mezi svými příbuznými a známými), na dopisy i na příspěvky, které nám pošlete k otištění.


  Menu