krajina... 
 
historie... 
současnost... 
a-co-dál?... 
... 
fórum... 
 
předchozí  <
 
 ----- výběr barokních památek v blízkém okolí jičína  -----
 
barokní kostel sv. jakuba většího v jičíně od g. b. pieroniho (1623-1701) - 62 kB
barokní šestiboká kaple anděla strážce zvaná andělíček od g. santiniho (kolem 1720) - 39 kB
kartuziánský klášter ve valdicích valdštejnova založení (1627 - plánovaná hrobka, dokončen 1665, zrušen 1782, věznice od 1857) - 275 kB
kaple sv. anny na kopci u ostružna od j. b. matheye (1679), raně barokní centrála - 35 kB
kaple nejsvětější trojice od g. santiniho (1720), vyjímečná stavba barokního symbolismu na půdorysu rovnostranného trujúhelníka - 40 kB
grotta v libosadu u jičína (asi 1632-34), nedokončena - 30 kB
 
 
  
 
 ...mail
 
 ...foto
 ...plán
 ...audio
 ...
 ...kontext
 
> další
 
 
Dominium Albrechta z Valdštejna se rozpadlo na menší celky, z nichž se na jižní části zakupuje v roce 1635 rodina Šliků a během dalších padesáti let na panství Kopidlno (jižní okraj jičínské kotliny) vzniká řada pozoruhodných staveb vyznačujících se jednoduchostí až střídmostí a čistotou tvarů a forem. Jejich půdorysné i prostorové ztvárnění vychází z elementárních geometrických prvků, jako je kruh, koule či její části, ovál a evoloid, obrazce do koule vepsané, ať již se jedná o čtverec, trojúhelník či šestiúhelník. Stavby jsou provedeny v kameni s čistým spárořezem či s hladce omítanými plochami. Linie centrálních staveb, typická pro italský barok (označovaná jako barokní klasicismus) je souběžná s linií dynamického baroka, který v našich zemích vytváří jedinečný fenomén (Dana Novotná: Stavby barokního klasicismu na Valdštejnském panství; in: Valdštejnská loggie...Sborník referátů...Semily 1997, s. 117). Poklepáním na daný obrázek můžete stáhnou jeho plnou verzi...