Číslo 2/2001

 • Poděkování za podporu
  Žáci a žákyně 8. B ZŠ Kopidlno

 • Blahopřejeme
  Hana Zajícová

 • 1. reakce člena zastupitelstva
  František Kotlář

 • 2. reakce stavebního úřadu
  Jiří Janák

 • Poplatky ze psů

 • Policejní zpravodajství
  Jiří Valter

 • O čem se také hovoří v novém zákoně o dopravě
  Jiří Valter

 • Vítání občánků
  Hana Zajícová

 • Soudnička - Kašna v plamenech
  Miloslav Veselý

 • Internet počtvrté
  Jana Minářová

 • Spolupořadatelé plesu podnikatelů a města Kopidlna

 • Internet v knihovně
  Jana Minářová

 • Město Kopidlno
  Městský úřad Kopidlno

 • Obecní živnostenský úřad informuje
  Helena Sedláčková

 • Městské zastupitelstvo jednalo ...
  Lenka Kropáčková

 • Plán práce zastupitelstva města Kopidlna na rok 2001

 • Rostlina měsíce ledna
  Aladin Agency

 • Co nového v obci Běchary
  Irena Junková

 • Střední zahradnická škola, SOU a OU Kopidlno informuje

 • Kopidlenský historický kalendář – Únor
  (Jana Minářová)

 • Kino


  Číslo 60 (ročník VI. číslo 2)
  vyšlo 16. února 2001
  16 stran  Další čísla  Server Jičín

  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Vyhledávání
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Server Jičín