Číslo 1/2001

 • Změny v pravidlech silničního provozu
  Autoškola Mojmír Hloušek

 • Blahopřání

 • Pozvánka
  Zbyněk Smolík

 • Ceny vodného a stočného v roce 2001

 • Městské zastupitelstvo jednalo...
  Lenka Kropáčková

 • Město Kopidlno
  Městský úřad Kopidlno

 • Výzva dětí
  Žáci 8. B třídy ZŠ v Kopidlně

 • Užitečné informace

 • Policejní zpravodajství
  Jiří Valter

 • Kopidlenský historický kalendář – Leden
  (Jana Minářová)

 • Co nového přinesou Kopidlenské listy v roce 2001
  Lenka Kropáčková

 • Vodní zdroj v Drahorazi
  Vlastimil Hloušek

 • Vánoční výzdoba kostela
  Miloslava Uzlová

 • Bude mít město Kopidlno další pomník, tentokrát v podobě cestmistrovského střediska u bytové zástavby ve Švermově ulici?
  Josef Pěnička

 • Vánoční pohádka
  Oldřich Suchoradský

 • Vánoční šachy ve škole
  Oldřich Suchoradský

 • Co nového v obci Běchary
  Irena Junková

 • Návštěva Temelína
  Oldřich Suchoradský

 • O významu sčítání lidu, domů a bytů
  Český statistický úřad Jičín

 • Ples podnikatelů

 • Kino


  Číslo 59 (ročník VI. číslo 1)
  vyšlo 12. ledna 2001
  18 stran  Další čísla  Server Jičín

  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Vyhledávání
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Server Jičín