Obrázky z Jičínska

Krajina v okolí Lázní Bělohradu

pohled od jihozápadu


Krajina v okolí Lázní Bělohradu od jihozápadu

Na snímku se nachází větší část krajiny v okolí Lázní Bělohradu, což je městečko v horní polovině snímku. Nejblíže k objektivu je ves Šárovcova Lhota. V pravé spodní části snímku prochází železniční trať do L. Bělohradu a souběžně s ní řeka Javorka. Lázně Bělohrad jsou poněkud podlouhlé, a to hlavně díky přidruženým obcím Horní, Prostřední a Dolní Nová Ves. Vpravo nahoru u L. Bělohrad se nachází vesnička Brtev s chráněným domem. Vpravo již mimo záběr by byl vrch Zvičina. – Na obzoru je část panoramatu Krkonoš, pravděpodobně s Černou horou a Sněžkou.

snímek byl pořízen 21.10.1997, autorkou je E. Ulrychová

snímek byl pořízen kvůli středověkému hrádku – v. t. oddíl archeologie

Obrázky z Jičínska