Obrázky z Jičínska

Hradíštko

pohled od jihu


Hradíštko od jihu

Na tomto snímku je nádherný záběr na celé Horní Hradíštko (část Dolního Hradíštka je u levého spodního okraje). Zleva přichází rameno řeky Cidliny, které se před Hradíštkem stáčí k jihu a vede dále na Veselskou Lhotu a do Vysokého Veselí. Vlevo mimo záběr jsou Žeretice a druhé rameno Cidliny. Louka mezi oběma rameny patřila mezi záplavové louky při jarním tání sněhu. – Centrální stavbou v Hradíštku je kostel sv. Matouše, naposledy přestavovaný r. 1677. Poblíž se nachází slovanské hradiště. – Na samém horním okraji snímku jsou Vrbice.

snímek byl pořízen 16.9.1996, autorkou je E. Ulrychová

v. t. popis snímku v oddílu archeologie


Obrázky z Jičínska