Soubor leteckých snímků – archeologie na okrese Jičín

Hradíštko

Slovanské hradiště

Hradíštko, pohled na hradiště
(75K)

Hradíštko, celkový pohled
(75K)

Na solitérním návrší bylo zjištěno osídlení v neolitu a halštatu. V první pol. 9. stol. bylo návrší a jeho jižní svah opevněny. Hradiště zaniklo násilným způsobem na konci 10. století. Středověká vesnice byla postavena na ploše vnitřního hradiska, kde je zachováno i tvrziště. Na snímku je zachycen jižní úsek opevnění.archiv snímkůokres JičínServer Jičín

Vyhledávání na Serveru Jičín