Soubor leteckých snímků – archeologie na okrese Jičín

Kostelec

Slovanské hradiště

slovanské hradiště
(59K)

Další nově zjištěné raně středověké hradiště (1200 m SV od Dolan). Dosavadní nálezy jej datují do 10. století. V jižní části hradiště zjištěno i osídlení neolitu a halštatu. Ze severní části hradiště je dobře vidět hradiště Češov a opačným směrem (SZ) hradiště Prachovské skály.archiv snímkůokres JičínServer Jičín

Vyhledávání na Serveru Jičín