Soubor leteckých snímků – archeologie na okrese Jičín

Dolany

Slovanské hradiště

slovanské hradiště Dolany, letecký pohled
(70K)

slovanské hradiště Dolany, pohled ze země
(65K)

Ve středu snímku je nově zjištěné raně středověké hradiště plochy necelého hektaru, nálezy jej zatím datují do raného středověku, pravděpodobně 10. století. Severovýchodně od hradiště byla identifikována zaniklá středověká ves Mostky (Mostek). 1200 m SV od Dolan je další raně středověké hradiště Kostelec.archiv snímkůokres JičínServer Jičín

Vyhledávání na Serveru Jičín