Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Radimi

katastr


tvrz v Radimi – katastr

Radim, výřez z katastrální mapy vsi z r. 1842. Kresba Z. Fišera.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
plán


tvrz v Radimi – plán

Radim, plán sklepa tvrze. Stav r. 1987, zaměření a kresba Z. Fišera.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
pohled na tvrz


tvrz v Radimi – pohled na tvrz

Radim, pohled na tvrz před demolicí. Stav kolem r 1940.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
O tvrzi