Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Kovači

katastr


tvrz v Kovači – katastr

Kovač, výřez z katastrální mapy vsi z r. 1871. Poloha tvrziště je vyznačena kroužkem. Kresba J. Slavík.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000plán tvrziště


tvrz v Kovači – plán tvrziště

Kovač, plán tvrziště s vyznačením sklepa. Zaměření J. Slavík a L. Svoboda.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
O tvrzi