Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Kamenici

plán přízemí tvrze


tvrz v Kamenici – plán přízemí tvrze

Kamenice, plán přízemí tvrze z počátku druhé třetiny 17. stol. Uložen v Moravském zemském archivu v Brně.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000půdorys zámku


tvrz v Kamenici – půdorys zámku

Kamenice, přízemí zámku. Doplněné zaměření SÚPPOP Praha z r. 1957.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
O tvrzi