Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Drahorazi

katastr


tvrz v Drahorazi – zákres v katastru

Drahoraz, situace obce podle mapy stabilního katastru z r. 1840, doplněn průběh dochovaného příkopu. Vnější obvod tvrziště vyznačen silnými tečkami. Kresba J. Slavík.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997O tvrzi