Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Dolní Dobré Vodě

katastr


tvrz v Dolní Dobré Vodě – katastr

Dolní Dobrá Voda, situace tvrze podle mapy stabilního katastru z r. 1841. Budovy usedlosti vyznačeny křížkovaně. Kresba J. Slavík.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997O tvrzi