Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Cerekvici nad Bystřicí

katastr


tvrz v Cerekvici – katastr

Cerekvice nad Bystřicí, severovýchodní část vsi na výřezu z katastrálního plánu z r. 1841. Kresba L. Svoboda.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
půdorys zámku


tvrz v Cerekvici – půdorys zámku

Cerekvice nad Bystřicí, půdorys přízemí zámku podle doplněného plánu v archivu obecního úřadu s vyznačením zdiva tvrze podle L. Svobody.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
pohled na část zámku


tvrz v Cerekvici – pohled na část zámku

Cerekvice nad Bystřicí, pohled na nejstarší, východní křídlo zámku. Foto L. Svoboda 1989.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
O tvrzi