Tvrze na Jičínsku

Tvrz u Bezníku

půdorys


tvrz u Bezníka – půdorys

Bezník, půdorys tvrziště podle J. Benešové, upraveno. Kresba L. Svoboda.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997O tvrzi