Hrady a zámky Jičínska

Zámek Staré Hrady

jediný snímek a půdorys


zámek Staré Hrady – jižní stěna předhradí

Pohled na jižní stěnu předhradí se sgrafitovou dekorací.

snímek ze září 1996, laskavě zapůjčeno z OkÚ Jičín, ref. kulturypůdorys


zámek Staré Hrady – půdorys

Půdorys přízemí zámku ve Starých Hradech, který vznikl přestavbou původně gotického hradu. Jeho dispozice se plně zachovala v levém (západním) křídle, které je vyobrazeno bez černého podložení. Starší konstrukce bezpečně odlišíme i značně rozdílnou tloušťkou jednotlivých zdí. S ohledem na nepravidelně řešený půdorys je pravděpodobné, že také novější renesanční budovy vznikaly postupně, ne v jediné stavební etapě.

z knihy Encyklopedie našich zámků, Pavel Vlček, LIBRI 1996kresba zámku


zámek Staré Hrady – kresba

Pohled na zámek ve Starých Hradech, překreslený z veduty vzniklé na přelomu 18. a 19. století.

z knihy Encyklopedie našich zámků, Pavel Vlček, LIBRI 1996
Letecký pohled na zámek a okolí O zámku

Obrázky z Jičínska