Hrady a zámky Jičínska

Zámek Lázně Bělohrad

dva snímky a půdorys


zámek Lázně Bělohrad – průčelí

Pohled na průčelí zámku.

snímek z listopadu 1995, laskavě zapůjčeno z OkÚ Jičín, ref. kultury
zámek Lázně Bělohrad – průčelí

Pohled na průčelí zámku z jiného úhlu, starší snímek.

snímek bez datace, laskavě zapůjčeno z OkÚ Jičín, ref. kulturypůdorys 1. patra


zámek Lázně Bělohrad – půdorys 1. patra

Půdorys prvního patra zámku v Lázních Bělohrad ukazuje velkou rozdílnost v řešení uzavírajícího křídla s oválnou kaplí a ostatních částí zámku s pravidelnou, v některých místech čtvercovou dispozicí místností. Ty prozrazují renesanční původ, na rozdíl od dynamicky pojaté vstupní partie s konkávkonvexním vykrojením, která vznikla kolem roku 1720 patrně za účasti Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

z knihy Encyklopedie našich zámků, Pavel Vlček, LIBRI 1996kresba průčelí zámku


zámek Lázně Bělohrad – kresba průčelí

Průčelí zámku v Lázních Bělohrad je vlastně vrcholně barokní dostavbou ke staršímu základu. Charakteristické je zde zajímavé složité výškové uspořádání. Konkávkonvexní projmutí střední části průčelí je důvodem, proč se tato stavba běžně připisuje tvorbě Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

z knihy Encyklopedie našich zámků, Pavel Vlček, LIBRI 1996
O zámku

Obrázky z Jičínska