Hrady a zámky Jičínska

Zámek Humprecht u Sobotky

1 snímek a 3 nákresy


zámek Humprecht

Pohled z přilehlého lesoparku na vstupní bránu zámku.

snímek ze srpna 1994, laskavě zapůjčeno z OkÚ Jičín, ref. kulturypůdorys zámku


zámek Humprecht – půdorys

Neobvyklý oválný půdorys, ale i celková podoba zámku Humprecht u Sobotky vždy lákala k různým romantickým výkladům stavby, z nichž však žádný není dostatečně pravděpodobný. Okrouhlý půdorys ovšem můžeme vysvětlit potřebou pozorování celého okolí z visutého ochozu. Lovecký zámeček navrhl Carlo Lurago a byl vybudován po roce 1666.

z knihy Encyklopedie našich zámků, Pavel Vlček, LIBRI 1996řez zámkem


zámek Humprecht – řez

Řez zámečkem po jeho úpravách následujících po požáru roku 1678, které vedl Francesco Ceresolla. Nepříliš běžné je řešení ústředního hlavního sálu, který osvětlují okna umístěna nad střechou vnějších místností. Tento způsob se v raně barokních stavbách objevuje, zvláště pak u klášterních žebravých řádů, kde je takto osvětlována střední chodba.

z knihy Encyklopedie našich zámků, Pavel Vlček, LIBRI 1996vzhled zámku


zámek Humprecht – vzhled po úpravách

Vzhled zámku podle dobových plánů ze 17. století. Zachycuje již podobu, kterou zámek získal po přestavbě (do roku 1681) navržené Franceskem Ceresollou.

z knihy Encyklopedie našich zámků, Pavel Vlček, LIBRI 1996
O zámku

Obrázky z Jičínska