Hrady a zámky Jičínska a okolí

Hrad Šluspárk

půdorys


hrad Šluspárk – půdorys

Šluspárk. Půdorys hradu (podle J. Sigla). Tečkovaně obrys archeologických sond

Ilustrovaná Encyklopedie českých hradů, Tomáš Durdík, LIBRI 1999
O hradu