Hrady a zámky Jičínska

Hrad Pecka

tři fotografie


hrad Pecka – nádvoří

hrad Pecka – zbytky zdí

Nádvoří hradu Pecka – hlavní palácZbytky hradních zdí


hrad Pecka – zdivo

Zdivo hradu


snímky laskavě zapůjčeny z OkÚ Jičín, ref. kultury


O hradu

Obrázky z Jičínska