Hrady a zámky Jičínska

Hrad Miletín

plán


hrad Miletín – náčrt

Miletín. Plán situace v předpokládaném areálu komendy (podle J. Kalfersta).
1 – barokní sklep, 2 – pozdně románský nebo raně gotický sklep, 4 – sklep, 5 – presbyterium farního kostela (patrně kaple komendy), 6 – zvonice, 7 – mladší zámecký areál

Ilustrovaná Encyklopedie českých hradů, Tomáš Durdík, LIBRI 1999
O hradu