Menu


Vydavá STŘEDISKO MĚSTSKÉ KULTURY SOBOTKA,
náměstí Míru čp.4, 50743 Sobotka, tel. 0433 / 571618.
e-mail: sobotka@postajicin.cz
Odpovědná redaktorka Drahomíra Flodrmanová.
Obálka a značka SMKS Zdeněk Kerda.
Tiskne MS Mnichovo Hradiště, I. Olbrachta 308, tel./fax: 0329/77 10 68.
Cena 15,- Kč.
Podávání novinových zásilek povoleno ČP, s. p. - OZ Východní Čechy č.j. P / 2-1440 / 98 ze dne 3. 3. 1998.
ISSN 12 12-7906