ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 5/99 (září – říjen 1999)