ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 4/99 (červenec – srpen 1999)