ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 3/99 (květen – červen 1999)