ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2/99 (březen – duben 1999)