ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 1/99 (leden – únor 1999)