ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY, 5/98 (září – říjen 1998)