ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 3/98 (květen – červen 1998)