ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2/98 (březen – duben 1998)