ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 1/98 (leden – únor 1998)