ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 3/00 (květen – červen 2000)