ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2/00 (březen – duben 2000)