ZPRAVODAJ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 1/00 (leden – únor 2000)