Občanské sdružení Volše Jičín


Občanské sdružení Volše Jičín bylo zaregistrováno 5.12.2002, shodou okolností přesně v den, kdy bylo ve Sbírce zákonů publikováno rozšíření CHKO Český ráj. Působí v oblasti ochrany životního prostředí, zejména přírody a krajiny, se zaměřením na krajinný ráz, na území okresu Jičín a CHKO Český ráj. Dosud podané generální žádosti zahrnují Stavební úřad a ÚP Jičín, SÚ Hořice, Odbor životního prostředí Jičín, OŽP Hořice (tam si patrně dodnes naší žádosti nevšimli), ObÚ Holín a Oddělení státní památkové péče Jičín. Připravují se další.

Ještě před oficiální registrací se členové sdružení podíleli autorsky či v rámci týmové práce na publikaci Krajina zevnitř (vyd. Malá Skála 2002), Šumná města: Šumný Český ráj (ČT Praha, listopad 2002), CD Broumovsko (záznam z Týdne pro Broumovské kostely – o.s. mamapapa, Trimedia 2002), Odboj na Jičínsku (Dokumentační středisko pro lidská práva, http://odboj.jicinsko.cz), záchraně archivů a několika drobných regionálních výzkumech. V roce 2003 se členové o.s. autorsky podíleli na výjimečné publikaci Česká krajina a baroko (vyd. Malá Skála), druhé knize Šumných měst (Petrov), přednášce o proměnách Jičína za uplynulé století (MK Jičín) a přípravě projektů o předválečné architektuře Jičína a památkách na I. a II. světovou válku v okrese. Souběžně s tím probíhá po celou dobu vlastní mapování regionu.

Při své činnosti o.s. spolupracuje s právníky, architekty, regionálními místopisci a dobrovolníky, s jinými občanskými sdruženími, i s některými úřady. Členové se dále vzdělávají v různých oborech souvisejících s aktivitou sdružení. Činnost o.s. není jednostranně ekologicky zaměřená, nýbrž snaží se o komplexní vnímání Jičínska a Českého ráje ve všech historických, krajinných a topologických souvislostech. Součástí činnosti o.s. je pak i sledování korektního průběhu správních řízení, případně poskytování rad a pomoci.

Sdružení nestojí o přílišnou popularitu, protože převažuje názor, že je třeba spíše konat a moc se nevytahovat. Za rok 2003 se účastnilo více jak 110 správních řízení, v nichž si nevedlo špatně. Případ, který se stal již známým i pro média, je spor o jičínský javor stříbrný ve Fügnerově ulici. Případ vyústil ve správní žalobu zakončenou nečekaným verdiktem, který je precedentem pro státní správu celé České republiky. Abychom vás nezatěžovali dlouhým povídáním, račte si sami prostudovat rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, který byl vynesen shodou okolností přesně 1 rok a 1 měsíc po registraci občanského sdružení. Pokud vás zajímá kompletní předchozí dokumentace, zkuste adresář javor.

Rádi vám pak zodpovíme různé dotazy, které vás nejen ve spojitosti s tímto případem napadnou.


Kontakt: nejlépe asi e-mail:
volse123@jicinsko.cz (SMAŽTE V ADRESE ČÍSLICE).


Rádi bychom poděkovali Serveru Jičín za skromný prostor na svém webu.


Za o.s. Volše Jičín vás zdraví Hynek Zlatník.