Tisk na internetu – regionální tematika z Jičínska


DílceLIDOVÉ NOVINY 09/05/97

Titul: Lidové noviny
Datum vydání: 9.5.1997
Strana: 4

Paragrafy


Loupež ve spořitelně. Z pobočky České spořitelny v Blatci na Olomoucku odcizil v úterý dosud neznámý pachatel příruční pokladnu s téměř 40 000 korunami. Muž vešel do spořitelny pod záminkou koupě telefonních karet a po zamítavé odpovědi úřednice na ni namířil pistoli, vykopl mříž u přepážky a sebral pokladničku. ..... Granát z války. Silně zrezivělý dělostřelecký granát ze 2. světové války našli v úterý na louce zvané U starých jatek občané obce Jirny na Příbramsku. Policejní pyrotechnik jej zajistil a převezl k zneškodnění. Koupil dům a nezaplatil. Za neuhrazený dluh téměř 9,5 milionu korun, který v určené lhůtě nesplatil Komerční bance, obvinil v úterý vyšetřovatel třiačtyřicetiletého muže z podvodu. Loni uzavřel obviněný smlouvu o koupi domu v obci Dílce v okrese Jičín s tím, že půjčenou částku do konce listopadu bance splatí, což neučinil. ..... Půjčka na věčnost. Ze zpronevěry je obviněn podnikatel z České Lípy, který si loni zapůjčil v půjčovně v Rakousku motocykl Suzuki. Odjel s ním domů, kde ho prodal, a půjčovně zaslal padělané potvrzení, že mu ho ukradli.


MLADÁ FRONTA DNES 04/12/98

Mladá fronta DNES     Dnešní tip na výlet nabízí prohlídku Rumcajsova města     04.12.1998
Sport z východních Čech - Autor: VÁCLAV HOVORKA, Autor je spolupracovníkem redakce - Strana: 07

Dnešní tip na výlet nabízí prohlídku Rumcajsova města
tip na výlet

Město Jičín je známé nejen jako jedna z bran do Českého ráje. Do povědomí se dostalo i díky spisovateli Václavu Čtvrtkovi a jeho pohádkové postavičce loupežníka Rumcajse. Dnešní tip na výlet nabízí poznání Jičína a jeho památek a také půvabného městečka v sousedství Jičína, Železnice. Trasa cesty začíná na nádraží v Jičíně, odkud směřuje do historického centra města. Jičín je připomínán již koncem 13. století. V první polovině 14. století byl součástí majetku rodu Vartenberků a v průběhu dalších 250 let několikrát změnil majitele. Roku 1607 koupil město Jaroslav Smiřický, jemuž však byl majetek po Bílé hoře konfiskován a Jičín i s okolím získal Albrecht z Valdštejna. Ten z něho chtěl učinit středisko svého velikého severočeského dominia - frýdlantského vévodství, a proto začal s rozsáhlou a velkorysou přestavbou města. Současně se snažil do Jičína umístit nadregionální instituce, jeho záměrem bylo založení biskupství a univerzity. Tyto snahy však v roce 1634 zastavila Albrechtova vražda. Historické jádro města je vzhledem k množství a kvalitě dochovaných stavebních památek vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Dochovanou barokní podobu centrálního náměstí doplňují další památky. Jde o pozdně gotickou Valdickou bránu, která je pozůstatkem původního středověkého opevnění, barokní kostel sv. Jakuba Většího, který měl být sídelní biskupskou katedrálou, a Valdštejnský zámek na náměstí, vybudovaný přestavbou původního renesančního zámku Albrechta z Valdštejna. Dnes je v zámku umístěna expozice okresního muzea přístupná i v této roční době od 9.00 do 17.00 hodin. Muzejní expozici doplňuje příležitostná výstava obrazů malíře Vladimíra Komárka. Z centra Jičína pokračuje trasa cesty na východ na okraj čtyřřadé lipové aleje, kde se připojuje k modré turistické značce. Po ní směřuje k Čeřovce, zalesněné výšince a výletnímu místu na hranicích města, odkud sestupuje k Cidlině a podél ní pokračuje až k úpatí Zebína. Zde odbočuje vpravo modrá turistická značka po místní silničce do Valdic, trasa cesty však v tomto napojení odbočuje vlevo a po této silničce pokračuje do osady
<< Dílce>> . Zde se připojí k zelené značce, která kolem železniční zastávky Železnice vede až k cíli cesty do Železnice. Půvabné městečko se zachovaným empirovým jádrem a četnými roubenými chalupami je připomínáno už v roce 1320. Původně románský kostel svatého Jiljí byl v letech 1727-1731 barokně přestavěn. Ložiska rašeliny dala roku 1904 podnět k založení lázní, dnes využívaných jako dětská léčebna. Tamní vlastivědné muzeum obsahuje kromě etnografických sbírek i Kavánovy obrazy a památky na prusko-rakouskou válku v roce 1866. Poznání muzejních sbírek je možné i nyní, v případě nepřítomnosti správce umožní prohlídku muzea paní Jiránková bydlící u restaurace pod muzeem. Po prohlídce městečka se navrací trasa cesty zpět po zelené turistické značce na železniční zastávku Železnice. K počátku nenáročného 10 kilometrů dlouhého pěšího výletu do Jičína je možno dojet vlakem odjíždějícím z Hradce Králové hlavního nádraží v 6.53 hodin nebo v 9.28 hodin. Návrat zpět je možný osobním vlakem ze Železnice v 15. 55 hodin nebo v 17.10 hodin.


Výběr z tisku na internetu

Server Jičín