Tisk na internetu – regionální tematika z Jičínska


ČešovLIDOVÉ NOVINY 16/02/95

Titul: Lidové noviny
Datum vydání: 16.2.1995
Strana: 14

Katedrála s nadšením a se záplavou chyb


Jubilejní rok založení Svatovítské katedrály vyvolal zájem odborné i laické veřejnosti o historické osudy jedné z nejvýznamnějších staveb v naší zemi. Svědčí o tom také řada televizních pořadů a více či méně odborných publikací. K těm druhým bohužel patří i KATEDRÁLA věhlasného publicisty ZDEŇKA MAHLERA (1928), vydaná nakladatelstvím Primus. Čtenáře jistě upoutá autorův živý, strhující styl, ten je však jediným pozitivem knihy. Pominuli ničím nepodložené legendy o kultovním místě Svantovíta na Žiži či archeology nepotvrzenou tradici knížecího stolce, nelze pominout, že Spytihněvova bazilika byla dvouchórová, nikoliv jednochórová ve tvaru kříže, jak se domnívá Mahler. Nepřesný je rovněž údaj o desátku ze stříbrných dolů, ten slíbil Jan Lucemburský roku 1341nikoli až v roce 1344 při založení katedrály. Kdyby si Mahler přečetl některou z monografií svatoštěpánského dómu ve Vídni, zjistil by, že jeho zakladatel, zeť Karla IV. Rudolf IV. Habsburský, měl obdobný záměr jako jeho tchán: nechal se i s manželkou pohřbít v chóru svatoštěpánského dómu pod nádherným gotickým náhrobkem. Do kapucínské krypty byly logicky pohřbívány ostatky Habsburků až po založení řádu kapucínů a to bylo daleko později. Nevím, z kterých pramenů čerpal autor informaci, že v čele procesí s ostatky (to je ostatně také nepravda) kráčel Arnošt z Pardubic. Jak je všeobecně známo, relikvie, které Karel IV. získal, byly ukazovány z kaple Božího těla na Karlově náměstí či ze Zlaté brány Svatovítské katedrály. Z každého přehledu českého středověkého malířství by se Mahler dozvěděl, že svatovítský veraikon nezobrazuje zkrvavenou tvář Kristovu, ale její údajnou pravou, rukou neutvořenou podobu (Mandylion). Autorství Petra Parléře v případě Václavovy sochy ve svatováclavské kapli bylo v literatuře přesvědčivě zpochybněno a zkatedrálních účtů se zdá, že sochu polychromoval Mistr Osvald, nikoli Parléř, jak se tu dovídáme. Při popisu mozaiky Mahlerovi uniklo, že Karel IV. a jeho choť nejsou zobrazeni nikoli ve stejné ideové vrstvě českých zemských patronů, ale o hierarchii níže. Dále se autor zmiňuje o tom, že baziliku lemují klášterní budovy, žádný klášter však u Sv. Víta nebyljde o prostý ambit, který sloužil kanovníkům kapituly. Snad nejvíce však Mahler zkreslil životní příběh Jana Nepomuckého, který líčí v tradici Aloise Jiráska a Jana Herbena. V roce 1993 bylo přece o této postavě vydáno dosti seriózní literatury (například kniha Polcova či Vlnasova). Informace o opeře Sv. Jan Nepomucký, doktor na stolici Boží proti Janu Husovi... , reprízované prý při příležitosti kanonizace v Klementinu, je nepravdivá. Ve skutečnosti byla v Klementinu 19. října 1729 hrána zpěvohra Fama sancta jezuity Antonína Saletky a Mahlerem zmiňované dílo bylo (pochopitelně latinsky, nikoli česky, jak se zdá z jeho popisu) uvedeno v Litomyšli již roku 1710. Zantikvované literatury Mahler nekriticky převzal informaci o čtrnácti tapiseriích s vyobrazením legendy svatojánské, které zdobily Svatovítskou katedrálu při kanonizační slavnostive skutečnosti to jsou obrazy na plátně, dodnes dochované ve sbírkách Národního muzea v Praze. Nepochopitelná je i autorova fascinace popravami na Pražském hradě: je záhadou, kde informace o dějišti těchto exekucí získal.Jak napsal už František Beckovský v Poselkyni, kněz Vavřinec Nižborský nebyl popraven roku 1631 za katedrálou, ale na Staroměstském náměstí. Myslivec Tomáš Svoboda z Češova byl pak popraven za přechovávání nekatolické literatury a za neúctu ke sv. Janu Nepomuckému nikoli na nádvoří Hradu, ale 29. ledna 1726 v Kopidlně. Čtenáře musí jistě unavovat nesoustavný soupis výtek, proto pouze shrnu nejkřiklavější nepřesnosti. Sv. Ludmila je pohřbena v bazilice sv. Jiří, nikoli v katedrále (v kapli sv. Ludmily jsou pouze částečky ostatků)! Na Bechtelerově reliéfu nemůže být zobrazen prchající císařův kočárnanejvýš kočár královský, protože Fridrich Falcký byl pouze českým králem! Těžko mohl být Josef Mánes (zemřel 1871) učitelem ještě nenarozeného Maxe Švabinského! Profesor Cibulka nebyl Václav, ale Josef. Na vnější stěně staré sakristie nevisí Škrétův obraz sv. Ludmily s Václavem, ale obrazy Liškovy, Brandlovy a Heringovy a do data stavby Wolmuthovy kruchty se autorovi vloudila (věřme, že tisková) chyba. Knihu Zdeňka Mahlera považuji za nezdařený pokus laika, jenž volně anepřesně zachází s historickými fakty. Proslulost, již autor na veřejnosti získal, lze připsat jeho skvělému, pro věc jistě zapálenému, z odborného hlediska však bohužel nepříliš přínosnému rétorickému projevu. O duchu stavby, města či doby lze snad psát i bez omylů, jak nás o tom přesvědčil Arne Novák ve studii Praha barokní nebo Norberg Schulz v knize Genius loci. Můj příspěvek nechce úmyslně kácet vystavěné modly, ale nahlas říci, že v odborných záležitostech náleží hlas odborníkům.


MLADÁ FRONTA DNES 28/09/98

Mladá fronta DNES     V několika obcích lidé k volbám nepůjdou     28.09.1998
Východní Čechy - Autor: JAKUB SOCHOR - Strana: 01

V několika obcích lidé k volbám nepůjdou
V obcích bez kandidátek budou volby dodatečně

Jičín - V několika obcích komunální volby nebudou. Proč? Nenašlo se dostatek lidí, kteří by byli ochotni kandidovat. Jinde budou mít voliči rozhodování snadnější, protože dostanou do rukou pouze jedinou kandidátku. "V Koldíně a v Nasavrkách se budou muset uspořádat volby dodatečně. Pro listopadový termín se nikomu nepodařilo postavit kandidátku. O práci v tamním zastupitelstvu zkrátka nebyl zájem," řekla zapisovatelka okresní volební komise v Ústí nad Orlicí Iva Skřepková. V několika menších obcích na Ústeckoorlicku budou mít voliči na výběr pouze z jediné kandidátky. Obce, v nichž bude ucházet o hlasy pouze jediná kandidátka, se vyskytují téměř ve všech okresech. Některé okresní volební komise však dosud nemají kandidátky přesně spočítány. "Nemáme přesná čísla, ale zhruba v šesti obcích je postavena jen jedna kandidátka," řekl zástupce zapisovatele okresní volební komise v Náchodě. Jediná kandidátní listina znamená, že volby jsou prakticky rozhodnuty. "Například v Miletíně jsou volby rozhodnuty dopředu, protože jedinou kandidátku podala Občanská demokratická strana, podobně v Mladějově, v němž je pouze kandidátka Sdružení nezávislých. V Radimově,
<< Češově>> , Bačalkách zase kandiduje do zastupitelstva pouhých pět lidí, tedy přesný počet lidí, který mají tamní zastupitelstva stanoven ze zákona o obcích," informoval zapisovatel okresní volební komise v Jičíně Miloš Valášek. V těchto obcích však nemají na celé volební období vyhráno. Jakmile by totiž počet zastupitelů klesl pod pět, následovaly by mimořádné volby. "Během volebního období z nich nikdo nesmí odstoupit, odstěhovat se, ba ani umřít. Jinak to znamená nové volby," upozornil Valášek.


Výběr z tisku na internetu

Server Jičín