Tisk na internetu – regionální tematika z Jičínska


BříšťanyMLADÁ FRONTA DNES 28/12/98

Mladá fronta DNES     Obec Brusnice získala jméno podle potoka s prudkou vodou     28.12.1998
Z východních Čech - Autor: FRANTIŠEK MUSIL, Ústav historických věd Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové - Strana: 07

Obec Brusnice získala jméno podle potoka s prudkou vodou
jména obcí

Dolní a Horní Brusnice na Trutnovsku jsou dvě na sebe navazující osady jižně od Hostinného vybudované v protáhlém údolí potoka ústícího do Labe. Název Brusnice byl zřejmě původním staročeským názvem zdejšího potoka, který potom přešel na ves. Jméno Brusnice pro vodní tok (dnešní pražský potok Bruska) je doloženo už na počátku dvanáctého století u kronikáře Kosmy. Hydronymum Brusnice je odvozno od slova brusná (voda), což označovalo rychle tekoucí vodu obrušující kameny v potoce, jde tedy o synonymum názvu bystrá. V německé podobě Prausnitz, která pouze vnějškově přizpůsobuje český název němčině, se toto toponymum objevuje až poměrně pozdě v sedmnáctém století. Z tohoto vývoje místního jména lze usuzovat, že při založení vsi v době vrcholné kolonizace hrálo rozhodující roli české obyvatelstvo. V Podkrkonoší je však i další Brusnice (od osmnáctého století označovaná i Německá Brusnice, dnes součást obce Hajnice) ležící západně od Úpice, která není vybudována v potočním údolí. Zde snad bylo pojmenování brusná skála Brusnice, které označovalo skálu s lomem, v němž se tesaly kamenné brusy. I u této vsi je až do konce sedmnáctého století uváděna jen česká podoba názvu. Místní jméno obce Brzice u Náchoda je pravděpodobně odvozeno od staročeského osobního jména Brza. Základem názvu vsi
<< Bříšťany>>  v okrese Jičín je staroslovanský název pro jilm - břest, staročeské pomístní jméno břistvie potom označovalo místo, kde rostlo více jilmů, jilmový les. A << bříšťané>>  byli lidé, kteří na takovém místě bydleli. Jejich pojmenování pak přešlo i na sídliště.


Výběr z tisku na internetu

Server Jičín