logo

ČinnostZámek Staré Hrady

Archiv akcíOdrážkaZámek Staré Hrady


Renesanční zámek postavený Jiříkem Pruskovským z Pruskova na začátku 2. poloviny 16. století na místě starší gotické tvrze pánů z Pradubic si zachoval unikátní renesanční dispozici a cenný soubor figurálních sgrafit nad vstupní branou v předzámčí. Od konce 17. století ale zámek, tehdy využívaný jako hospodářské centrum panství rodiny Schliků, chátral a od demolice jej v 60. letech 20. století zachránila iniciativa místních občanů.

OdrážkaPrůvodcovská činnostOdrážka


Během prohlídky zámku, která trvá přibližně hodinu, uvidíte

  • dvě výstavy (duben – říjen)
  • expozici o dějinách zámku
  • expozici Památníku národního písemnictví: pracovny Aloise Jiráska, Elišky Krásnohorské a Jaroslava Vrchlického

Otvírací doba: duben – říjen, 9–17 hodin, jinak po předchozí domluvě.

Vstupné: dospělí – 30 Kč, děti – 10 Kč, pouze výstavy: dospělí – 10 kč, děti – 5 kč.


Zámek Staré Hrady je zařazen mezi místa, kde si lze zakoupit turistickou známku. Máme číslo 962. Více na www.turisticke-znamky.cz.


Zájemci o průvodcovskou činnost pište na emailovou adresu OS nebo volejte na 493 598 680.

OdrážkaVýstavyOdrážka


Výstavy se na zámku Staré Hrady konají v sezoně (od jara do podzimu) a vernisáže probíhají téměř každé tři týdny, zpravidla v sobotu odpoledne. Malá výstavní síň „V Arkádách“ i větší gotické výstavní prostory využítvají jak začínající umělci především z regionu, tak renomovaní výtvarníci z celé České republiky i ze zahraničí.


Informace pro ty, kteří chtějí vystavovat na zámku Staré Hrady, poskytneme na adrese OS SH nebo na tel. 493 598 680.
OdrážkaArchiv akcí


OdrážkaFestival (Alfred Strejček, Štěpán Rak)Odrážka


Od roku 2000 probíhá každé léto na přelomu července a srpna ve Starých Hradech literárně-hudební festival Alfréda Strejčka, Štěpána Raka a jejich hostů, kterému OS SH (dříve Osvětová beseda) poskytuje zázemí, jinak je zcela v režii těchto umělců. Zajímavé pořady patří mezi nejnavštívenější akce starohradské kulturní sezóny.


1. ročník (program)


2. ročník (program)


3. ročník (program)


4. ročník (program)


5. ročník (program)


6. ročník (program)
OdrážkaNoční prohlídkyOdrážka


Již od prvního ročníku literárně-huděbního festivalu se konají jako doprovodný program noční prohlídky zámku. Nejde ale o běžný výklad dějin budovy, ale každý rok o nové pásmo scének na motivy historie zámku a regionu, o „vyprávění“ o zajímavých osobnostech, knížkách a jejich autorech sestavená tak, aby měla nějakou souvislost se Starými Hrady a aby se diváci něco zajímavého dozvěděli. Samozřejmě nechybí hudba a občas nějaké to strašidlo…


1. ročník:

V roce 2000 jsme diváky retrospektivně provedli dějinami starohradského zámku a jeho obnovy.


2. ročník:

V létě 2001 na chvíli ve Starých Hradech obživly literární postavy děl autorů, jejichž pozůstalosti jsou uloženy ve zdejším depozitáři literárního archivu.


3. ročník:

V roce 2002 jsme všechny zúčastněné pozvali na fiktivní sjezd rodáků: mohli jste se setkat s osobnostmi z Libáňska z nejrůznějších dob.


4. ročník:

V roce 2004 uběhlo 150 let od 1. vydání Kytice Karla Jaromíra Erbena, rodáka z Miletína. A tak sám Erben přiblížil divákům, jak svou sbírku balad tvořil…


5. ročník:

V pracovně Aloise Jiráska začínaly 5. noční prohlídky: návštěvníci si díky „obrazům ze Starých pověstí českých“ připomněli české dějiny.


6. ročník:

Rodina na výletě z Libáně přes Staré Hrady, Křižánek, Kost, Trosky, Hrubou Skálu, Zebín a Loretu se prostřednictvím krajových pověstí seznamovala s jednotlivými místy Českého ráje.

Odrážka1. květen (Hana Kofránková)Odrážka


Prvomájová recitační odpoledne mají ve Starých Hradech díky jejich hlavní aktérce Haně Kofránkové dloholetou tradici.


OdrážkaDalší akce (výstavy, besedy, koncerty)Odrážka


Rok 2005:


Loutky z divadélka Martínek z Libáně (Jan Řezníček) a obrazy Miloše Buchara (do 28. července)

Obrazy a plastiky Karla Šlengera a Josefa Bucka (do 25. srpna)

Fotografie Antonína Trojánka a umělecké sklo Evy Švestkové (28. srpna – 22. září)

Hračky a jiné dřevěné předměty Evy Dolášové (od 10. září)


Úspěšné výstavy v roce 2005


Jarmila Haldová: Dřevořezby českých panovníků

Petr Minka: Grafika

Michal Ščigol: Obrazy

Dagmar Hoffmann, Bruno Tucci: Písně Austrálie (obrazy a fotografie)

Eva Dolášová: Textilní hračky


z regionálních autorů se představili

Miloš Buchar: Obrazy, kresby. Jan Řezníček: Martínkovo loutkové divadlo

Karel Šlengr: Obrazy, Josef Bucek: Plastiky

Ivone Kalenská: Obrazy


v rámci literárně-hudebního festivalu byly zahájeny výstavy

Jiří Ryba: Tavená skleněná plastika

Jiří Slíva: Na skok do úsměvu (grafika)


Pořady sezóny 2005


Na vernisáži výstavy grafiky Petra Minky vystoupili členové souboru Collegium musicum Český ráj

Po vernisáži výstavy Michala Ščigola 1. května následovalo tradiční recitační odpoledne nazvané Bílý pták v šeru – komponovaný pořad o Irmě Geisselové a jejím díle (Hana Kofránková, František Derfler)

Muzikálové melodie zněly na koncertě Radky Fišarové 18. června po vernisáži výstavy obrazů Karla Šlengra a plastik Josefa Bucka

Nejvíce navštívenou letošní akcí byl 30. července koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou (450 lidí)


Sjezd rodáků obcí Staré Hrady a Sedliště (25. června) – na kulturním programu se organizačně podílelo také OS SH (podrobně článek v Listech Starohradské kroniky 3/2005):

mj. výstava obrazů Miloše Buchara a loutek z divadélka Martínek (Jan Řezníček), pěvecké vystoupení žáků ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši, odhalení pamětní desky zachráncům zámku, uvítání vévody Albrechta z Valdštejna


Pořady sezóny 2006


OdrážkaVýstavyOdrážka


1. dubna – 29. dubna

Dominik Hrodek a kol.: Artefakty


15. dubna – 18. května

Jana Marešová – Pavel Mareš: Mezi časy II. Fotografie z cesty na Madagaskar


1. května – 29. května

Paul van den Berg – Horák: Obrazy, grafika, kresby


20. května – 29. června

Martin Rusňák: ObrazyOdrážkaAkceOdrážka

1. května

Prvomájové recitační odpoledne Hany KofránkovéOdrážkaProgram v zimě 2005/2006Odrážka


Na adventní koncert dětí ZŠ Bodláka a pampelišky z Veliše se konal 11. prosince v 15.30 v kapli sv. jana Křtitele v areálu zámku.

Výstava novoročních přání. Ve výstavní síni V Arkádách od listopadu probíhala výstava PF. Oficiální zahájení proběhlo 17. prosince v 15.30; navštívit ji bylo možné i v neděli 18. prosince a v následujícím týdnu mezi 13. a 16. hodinou až do 8. ledna 2006.

Již tradiční Vánoční rozjímání s Alfredem Strejčkem a Štěpánem Rakem se uskutečnilo 17. prosince v 16 hodin.E-mail: ossh@seznam.cz, tel: 493 598 680

Napište nám svoje připomínky, náměty; ptejte se!