Havlovice 1999


Když se blížilo desáté výročí pádu svaté Tróje, byli už všichni chlapci, kteří vyvázli z války a z moře, dávno ve své vlasti. Jen jeden z nich se stále nevracel - Odysseus, ithacký král. Nikdo neprožil větší útrapy než on …
Havlovice 2000


Všem příslušníkům indiánského kmene Mňam Mňam od Velkého Manitu Protože čas letí rychleji než šíp vystřelený z luku nejlepšího indiánského bojovníka a naše putování do havlovických lovišť nachýlí se dříve, než luně doroste tvář, každý účastník tažení do svého cestovního vaku je povinen pojmout následující potřebnosti …
Havlovice 2004Prima pobyt pro prťata, puberťáky precizně připravili: Pedoucí: Pofmanová Puzana, Pobrlová Pačaba, Pořínek Pavid, Prejčí Partin, Poláková Pavlína (pro právě psaný popis příhodné příjmení), Pezáčová Pana, Plapák Partin, Pajíček Partin Programový pracovník: Pédl Posef plus Procházka Pohumír přezdívaný Prochor Potravu pařili: Pošvanec Plasta plus Pobrle Pondřej Pravotník: Pirak Pigor


Odysseova dobrodružství

Když se blížilo desáté výročí pádu svaté Tróje, byli už všichni chlapci, kteří vyvázli z války a z moře, dávno ve své vlasti. Jen jeden z nich se stále nevracel - Odysseus, ithacký král. Nikdo neprožil větší útrapy než on …

Stateční achájší bojovníci,
konečně se nám po strastiplných deseti letech podařilo ukončit obléhání nenáviděné Tróje. Uctěme památku našich hrdinů, kteří statečně položili životy na trojských bojových pláních - Achilla, zasaženého zrádným otráveným šípem Paridovým, jeho věrného přítele Patrokla, skoleného oštěpem Hektorovým, a dalších statečných Achajců. Oslavujme naši příznivkyni, jiskrnookou Athénu, bohyni moudrosti a nejkrásnější z nebeských vojáků, která po celou dobu války stála na straně mé a ostatních achájských válečníků. Ona to byla, jež mně, Odysseovi, vnukla myšlenku, jež uzrála v zchytralý plán s trojským koněm. Nyní, kdy nenáviděná Trója leží v troskách, nadchází den návratu domů.
Ó, přimluv se, jiskrnooká Athéno, u svého otce, božského Dia, nechť mě, Odyssea, a mé věrné druhy, provází svou přízní při návratu na rodnou Ithaku, k mé věrné ženě Penelopé a milovanému synu Télemachovi, jenž už jistě za dobu mé nepřítomnosti dospěl v muže.
V roce 1999 byl letní tábor inspirován řeckou bájí o strastiplném návratu řeckého hrdiny z trójské války. Celým táborem provázely bytosti starořeckých bohů, kteří se jako v minulosti pravidelně scházeli na slavnostních sezeních na Olympu. Podobně jako Odysseus děti se účastnily dobrodružství, která jim připravovali spříznění i rozezlení bohové a nad tím vším vládla moudrost toho nejvyššího, Dia.Hymna Achájců

My jsme Achájci, jedna rodina
A Odysseus je náš hrdina
My jsme Achájci, řekni, kdo
je víc Naše Ithaka je u Havlovic
Po indiánské stezce


Všem příslušníkům indiánského kmene Mňam Mňam od Velkého Manitu Protože čas letí rychleji než šíp vystřelený z luku nejlepšího indiánského bojovníka a naše putování do havlovických lovišť nachýlí se dříve, než luně doroste tvář, každý účastník tažení do svého cestovního vaku je povinen pojmout následující potřebnosti …Všem bojovníkům Oglala, Čejen, Dakota a Hunkpapa Veliký Manitu shlédl milostivě na naše kmeny a dopustil, aby Ten, co spí u hnoje seřadil pohyblivé obrazy do dlouhého zástupu. Abychom mohli jeho dílo pochválit bouřlivým zvoláním uf, svolává veliký náčelník a Švihnutá větví setkání všech bojovnic a bojovníků …
Sešli jsme se 27. ledna a promítli si dokument Tábor koní a člunů a i některé záběry, které se do filmu nevešly. Zpívali jsme u kytary a soutěžili o nepoctivě nabyté miliony Velkého bílého otce. A opět jsme zapěli novou hymnu. Tábora se zúčastnilo 44 dětí, 2 koně, 2 psi a 1 papoušek. Nechte si o něm vyprávět.Jak jsme byli na táboře

Prima pobyt pro prťata, puberťáky precizně připravili:
Pedoucí: Pofmanová Puzana, Pobrlová Pačaba, Pořínek Pavid, Prejčí Partin, Poláková Pavlína (pro právě psaný popis příhodné příjmení), Pezáčová Pana, Plapák Partin, Pajíček Partin
Programový pracovník: Pédl Posef plus Procházka Pohumír přezdívaný Prochor
Potravu pařili: Pošvanec Plasta plus Pobrle Pondřej

Pravotník: Pirak Pigor

Poledne, parno. Postavy pobíhající po prostoru. Provětrejte pořádně plachty! Přepočítejte prostěradla, připravte pití, porovnejte postele, poumývejte podělaná prkénka! Pohyb, pohyb. Přibíhá Pepa. „Právě přijeli,“ praví přerývavě, „pospíchejme přivítat přijedší!“ Proboha. Plno parchantů. Poskakují, povykují, pár pobledlých poblinkává po příkopě. Přerozdělujeme po plátěných příbytcích podle pohlaví. Pojednou prudce projíždí Prochor pomocí pyciklu. Pokřikuje: „Pozor, ptáci!“ Prcháme.
Pnutí pozvolna povoluje. První papání - parta pomlaskává. Počasí - paráda. První plavba po proudu pomocí pogumovaných přefouklých plavidel. Pánové pokukují po panenkách. Patrik praví Pavlovi: „Podívej, pako - parádně plné plavky.“ Pádlování proti proudu poněkud problematické. Pálí pracky. Postupně pomalu přistávají. Přátelé, pojďte poobědvat - příjemné pozvání. Pochutnáníčko. Potom poleženíčko. Po poledním poklidu procházka poli, porosty, pláněmi. Překrásná příroda. Pohodička. Pavlína Poláková půvabně přibíhá před postávající puberťáky: „Potřebujete pohyb, pardálové!“ Posléze prostorem poletuje pumlíč. Přehazovaná.
Ptáci přestali poletovat, pozvolna přichází podvečer. Pepa pomalu popíjí přiteplalé pivo, Prochor piluje popelník, pronášeje politické prognózy. Povečeříme. Prťata poskakují panáka. Pavel, Přemek plus Petr pokládají příčně polínka, připravujíce pagodu. Pila piští. Posedáváme podél, přihlížíme. Poleny proskočí plameny. Perfektní práce. Pochvalný pokřik. Posloucháme písně, pějeme. Pokorný pošťuchuje Palasovou. Povídáme příhody. Poklid. Psi pospávají, Petra přepírá prádlo, Peteráč požaduje po Polákové pusu. Pleskne pohlavek. Poslední písnička. Pojďte - pelíšky připravené!

Popsal Pajíček Partin postarší