O nás aneb Slavíme kulatiny

K-klub – středisko pro volný čas
Valdštejnovo náměstí 99
506 01 Jičín

tel i fax 493 532 451
e-mail k-klub@cmail.cz

Ředitel: Martin Zajíček
Zástupce: Hana Krásenská


V Denisově ulici, deset let už tomu, událo se neštěstí ve studentským domu.
Stalo se tu neštěstí, tragédie hrozná, z ouředního dopuštění to každej z nás pozná.
Bez tohoto dopuštění z hlavy nesmí spadnout vlas, a tak bylo založeno středisko pro volný čas.

K-klub vznikl 1. 8. 1992 a začalo se stavět na zelené louce (jak podotkla dlouhodobá pracovnice našeho střediska). Bylo zapotřebí oslovit nové vedoucí zájmových kroužků (a tak všichni známí a kamarádi měli o svůj volný čas postaráno) a vybudovat vhodné prostory pro jejich činnost (tak jsme se postarali o volný čas také šikovným tatínkům a maminkám). Nabídka zájmových kroužků odpovídala tehdejším podmínkám. S příchodem čerstvé krve do našich řad, ředitele M. Z. (tehdy pouhých 44 let), se z nás stali "komedianti", neboť vedle ostatních zájmových oblastí jsme se zaměřili i na divadlo.

Jak naši výše uvedení známí a kamarádi přicházeli i odcházeli, vznikaly a zanikaly zájmové kroužky. S pietou vzpomínáme na filmový i dívčí klub, jazykové a taneční kroužky. Díky Bohu, naší vytrvalosti a drzosti se nám podařilo náš vliv na děti, mládež i dospělé vystupňovat natolik, že jsme se do starého dobrého Káčka prostě nevešli. A tak nutně musel přijít den D hodina H a akce S, kdy jsme si sbalili fidlátka (tedy po těch šesti letech spíš hodně velký fidlata) a odebrali se do centra dění. A tak jsme se dostali tam, kde jsme.

Hlavní náplní našeho střediska je stále pravidelná zájmová činnost. V letošním školním roce u nás pracuje 59 zájmových útvarů různého zaměření. Kromě pravidelné činnosti nabízíme i různé zábavné pořady, divadelní představení, sportovní soutěže, ale i keramické, výtvarné a divadelní dílny, kurzy a semináře. Během školního roku se při těchto akcích u nás vystřídá na patnáct tisíc účastníků.

A co je naší chloubou? Pochvalme se, protože to za nás nikdo jiný tak hezky neudělá. Mezi naše klenoty patří Hana (protože je jí všude plno), mořské dno s rakví a potápěčem, nová imaginární rohožka před vchodem do divotvorné aleje, obnošené pantofle našeho kolegy magistra Ročka i obnošený batoh, který je přímým potomkem pověstného kapsáře babičky Boženy Němcové, trpasličí sluj, skokanský můstek a pieta, zastaralá počítačová síť, zpívající kapr od Oskara z Ameriky, Lenka (Ferda Mravenec, práce všeho druhu), hnízdo chobotnic na komíně, děravá střecha, klubové terénní vozidlo Marta (co v létě topí a v zimě chladí), muzikantská Liduška (co si píská snad i ze spaní, trpí překotnou mluvou a překotně se z ní hrnou i nápady, takže někdy máme strach, aby se nám celá nepřekotila), největší sbírka harampádí v celé ČR (kterážto vznikla a je používána coby divadelní rekvizity) a těch 600 dětí, co sem pravidelně odpoledne zabloudí ze školy. Co víc?

Kdo je kdo

Lenka Buchmayerová, zvaná Buchy, Buchynka, domácí skřítek Káčka. Stará se o to, aby všude bylo čisto a pořádek, ale také umí vzít do ruky vercajk a opravit splachovadlo či zámek u dveří. Kromě toho je pověstná tím, že umí jezdit se vším, co má kola – včetně našeho terénního vozu zvaného Marta. Je rovněž nepostradatelným činitelem při všech akcích a táborech a vzornou obsluhou v našem občerstvovacím vagónu zvaném Buchybar.

Ludmila Tmějová, zvaná Lída, Lidunka, Tmějka. Vede výtvarné kroužky a její záběr je neuvěřitelně široký. Malbou a kresbou počínaje, přes keramiku, malování na hedvábí a zpíváním ve sboru konče. Pohybuje se rychlostí tajfunu a neustále těká z místa na místo. Její momentální polohu lze určit dle prozpěvování a pohvizdování. Srší nápady, aktivitou a dobrou náladou. Má ráda sladkosti a za kousek dortu – jak praví básník – šla by světa kraj … Mimoto vlastní manžela Bobeše, který se vyznačuje mnoha řemeslnými dovednostmi a Káčku mu vděčí za nezištné zvelebování táborové základny v Havlovicích.

Milan Roček, zvaný Róča. Sportovec tělem i duší. Vede sportovní kroužky včetně šachů. Vynikající stolní tenista, přeborník, jehož rukama prošly stovky mladých hráčů. Několikanásobný nejúspěšnější trenér mládeže, neúnavný organizátor sportovních akcí. Zapřisáhlý cyklista, znalec v oboru cimrmanologie a studnice mnoha komických příhod z vojenského prostředí. Vyznačuje se nezlomnou trpělivostí. Pověstná je rovněž jeho šetrnost a smysl pro pořádek.

Hana Krásenská, zvaná Hani, Hanka, Hanča. Zástupkyně ředitele. Spolu s M. Ročkem patří ke káčkovským veteránům. Vedla desítky kroužků a táborů. Kromě stovek dětí jí několikrát doslova prošlo rukama veškeré zařízení K-klubu při stěhování. Dokáže perfektně sestavit naprosto nesestavitelný rozvrh kroužků, který navíc funguje. Vede dramatické kroužky, má na starosti veškeré soutěže a olympiády, je podepsána pod více než dvěma desítkami káčkovských divadelních premiér. Pověstná je svou spolehlivostí a zodpovědností, prezidentováním XI. ročníku JMP, moderováním kulturních programů a vymýšlením rozličných kratochvílí pro děti malé i velké.

Daniela Fialová, zvaná Dáda či Fialka. Ekonomka Káčka, tedy strážce pokladu. Bdí nad tím, aby všechno bylo včas spočítáno, zapsáno, zaplaceno, odsouhlaseno, zinventarizováno, podepsáno, vyfakturováno, vyinkasováno a uzavřeno. Dalo by se říci, že je ženskou mutací desátníka Radara ze seriálu MASH. Kromě toho je to osůbka velmi šetřivá a než nám dovolí něco koupit, každou korunu několikrát obrátí na dlani. Rozhodně však není lakomá Barka či kolenovrt. Díky její hospodárnosti a prozíravost můžeme neustále něco zvelebovat, vybavovat a zdokonalovat.

… a tohle jsem já, Martin Zajíček.


Co o nás řekli?

Vytáhli do boje proti drogám bez bázně a šavel.
Hlava katolické církve – papež Jan II. Pavel

Ehm … to je bezesporrru. Tím jsme si jistí. Navíc tam vítězí láska nad nenávistí. To vám říkám jako dramatik i disident.
Havel Václav – prrrezident

Ty jejich železniční modely! Jezdí jim to opravdu báječně. Až jsem z toho dostal cink.
Ministr dopravy a spojů Schling.

Nad těmi dramaťáky v úžasu jsem postál.
Ministr kultury Dostál

S hokejem končím, viděl jsem, jak pinkají tenis - sport dle mého gusta.
Bývalý trenér české hokejové reprezentace Jiří Augusta.

Vidět jejich letecké modely, toť pro znalce jsou hody.
Ing. Jiří Křídlo – šéfkonstruktér Aero Vodochody


K-klub Jičín – hlavní stránka