Logo Soboteckých novinRedakce:
Klub přátel města Sobotky – MUDr. Ivan Kafka, Zahradní 540, 50743 SOBOTKA, tel. 0433/571409, 0433/571507.


Cena 5 Kč, pro členy klubu zdarma.
Podávání novinových zásilek povoleno ČP pod č.j. PPP/1-1907/92 ze dne 24. 6. 1992.
Tiskne: Tiskárna Novotný, Modřišice 77, 512 61 Přepeře.