Sobotecké Noviny č. 10/98říjen 1998str. 5–8

POSVÍCENSKÝ JARMARK PODESÁTÉ...

Je sobota 22.8.1998, šest hodin ráno. Na soboteckém náměstí prší....

Již v pátek ve večerních hodinách se na náměstí hromadí dopravní prostředky obchodníků a živnostníků, kteří bojují o výhodné místo na sobotním jarmarku. Pořadatelé jsou neoblomní, registrují firmy a upozorňují účastníky, že plán rozmístění bude zveřejněn až ráno. Ještě v noci dochází k úpravám, které mají zajistit, aby skladba více než osmdesáti stánků byla rozmanitá, aby nebyl nahromaděn podobný sortiment, aby i občerstvení bylo rozptýleno po celém náměstí.

V 6 hod. ráno je plán vystaven na náměstí, majitelé stánků se rozcházejí, aby rozvinuli svůj prodej. Krátce po 6 hodině přestává pršet, obloha se trhá, jasní se.

Pořadatelům se zlepšuje nálada.

Desátý sobotecký posvícenský jarmark může začít. Počasí způsobilo, že jsme ani nevyužili možnosti místního rozhlasu a neprovedli rázný budíček, nechali jsme občany dospávat. Teprve kolem 9 hodin se začíná na náměstí vytvořet pravá posvícenská nálada.

Čerstvé koláče ze sobotecké pekárny Enita nabízejí baráčníci ve svém stánku ke kávě, ale balí občanům i balíčky domů. Skladba prodejních stánků je pestrá, kromě textilního a koženého zboží, domácích potřeb, bot, hraček, jsou nabízeny umělecké předměty, keramika, ruční práce, výrobky ze dřeva, květiny, aranžované květy a j. Během dopoledne již nic nebrání příjemné pohodě, ze všech stran se line vůně masových specialit, grilovaných kuřat, málokdo odolá čerstvě smaženým bramborákům, u kašny se čepuje plzeňský Gambrinus. Moravská vína se budou konsumovat až odpoledne, ale novinkou je nabídka v Evropě oblíbených holandských specialit - smažených kroket s různou masovou náplní, opékají se klobásy, nabízí se zabíjačka.... Jako v minulých letech, je možno trávit celý den mezi lahůdkami na náměstí.

Po poledni přijíždí jako první Hana Horecká, vedoucí souboru Nové schovanky. V tu dobu se znovu zatahuje obloha a hrozí přeháňky, vzhledem k zvukovým aparaturám je rozhodnuto o přesunu jejich vystoupení do sokolovny. Koncert proběhl v přeplněném sále sokolovny a v posluchačích zanechal ohromný dojem. V 16,30 hod. nastupuje na podium na náměstí Eva Pilarová se svou skupinou a nabízí serii písní z Rokoka, ze Semaforu i svoje evergrýny. Náměstí je v tuto chvíli plné (viz foto), koncert je vynikající.

Fotografie z jarmarku (68K)

V 19 hodin zahajuje hudební skupina Cargo Jičín a náměstí se dává do pohybu. Tančí se nejen na parketu, ale všude na asfaltu, kde jen je to možné. Vinárny nabízejí vynikající značková vína, všude se smaží a opéká, je potěšitelné, že náměstí se znovu plní občany města, kteří sem již našli cestu. Osvícené náměstí žije pohodou a přátelskou atmosférou, pořadatelé ve spolupráci s policií si pochvalují slušné chování návštěvníků, není třeba zasahovat. Zábava vrcholí kolem půlnoci, když se snáší hustý vytrvalý déšť...

Druhý den ráno kolem 8 hodin je náměstí liduprázdné, čisté, není ani stopy po sobotních oslavách. To již před šestou hodinou ranní vyrukovala úklizecí brigáda a zametací vůz Technických služeb, aby další den oslav mohl pokračovat.


BOHEMIANS V SOBOTCE

K oslavám 500. výročí povýšení Sobotky na město přispěli také 26.srpna fotbalisté S.K.Sobotka. Na svůj stadion si pozvali k přátelskému utkání mužstvo BOHEMIANS PRAHA. Soupeř soboteckých momentálně vede druhou ligu a zcela jistě bude vážným kandidátem na postup do nejvyšší soutěže, kam se svou tradicí docela jistě patří. Své nejlepší časy pražské mužstvo prožívalo na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy se jim podařilo zvítězit v ligovém ročníku a probojovat se v poháru UEFA až do semifinále. Mezi tehdejší opory patřili např. Hruška, Levý, Ondra a hlavně legenda čsl. kopané Antonín Panenka. Ten také přicestoval do Sobotky ve funkci vedoucího mužstva. Za příjemného počasí mohlo početné publikum sledovat konfrontaci mezi profesionálními a amatérskými fotbalisty. Konečný výsledek nakonec podle očekávání vyzněl příznivě pro pražské fotbalisty, kteří zvítězili 6:0, po poločase 2:0. Utkání s přehledem řídil zkušený prvoligový rozhodčí Pavlín Jirků, kterému na čarách asistovali ing. Miroslav Luštický a Jindřich Kolumpek. Utkání se hrálo v přátelské atmosféře, což potvrdil i trenér Bohemians Vlastimil Petržela, který zároveň nevyloučil možnost dalšího utkání v příštím roce.


UPOZORNĚNÍ!

V těchto dnech byly sníženy ceny souvenirů, vydaných u příležitosti letošních oslav 5OO. výročí povýšení Sobotky na město. Doprodej odznaků, grafických listů, medailí a j. je v těchto dnech výhodnou nabídkou k zakoupení pod stromeček pro Vaše příbuzné! Písemné objednávky vyřídíme obratem na dobírku, využijte této příležitosti!


JE TO PROVOKACE . . .

... říkají někteří občané, když si přečtou leták, zvoucí na lampionový průvod městem. Ideovou náplní tohoto průvodu je prý "loučení s létem" (a opékání vlastních buřtíků), nikoliv připomenutí 80. výročí vzniku samostatného československého státu, první Československé republiky.

A proč se hovoří o provokaci?

Protože t.zv. loučení s létem je načasováno právě na předvečer jubilea tohoto významného státního svátku – na 27. říjen ! Na plakátku je pořadatel akce diplomaticky utajen, nabízí se srovnání s dobou, kdy se tyto lampionové průvody povinně organisovaly počátkem listopadu a byly provázeny kladením věnců... A snahy vytvořit novou tradici (s jinou ideovou náplní) k potlačení jiné významné události tu již v minulosti byly, vzpomínáte?


POLITICI ODS V SOBOTCE

V úterý 20. října navštívil naše město předseda poslaneckého klubu ODS a předseda rozpočtového výboru Parlamentu ČR ( a stínový ministr financí ODS ) – Vlastimil Tlustý. Na pozvání senátora MVDr Jiřího Lišky (ODS), starosty města Jičína, navštívil soboteckou radnici, kde se blíže seznámil s podklady pro žádost o další dotaci na rekonstrukci a dostavbu sobotecké školy. V doprovodu starosty Jaroslava Kolumpka si osobně prohlédl školu a ověřil si rozsah dosud provedených prací. Požadavek města považoval za přiměřený a přislíbil jeho všemožnou podporu.

Ve škole se zajímal i o názory pedagogů na existenci Školských úřadů, které z loňského rozpočtu vyčerpaly na svoji existenci přes 4 mld. Kč, vytvořily si "stát ve státě", každý takový úřad zaměstnává průměrně kolem 50 zaměstnanců. V našem okrese si Školský úřad pro své sídlo zakoupil budovu za 7 mil. Kč, přičemž většina nákladů na provoz škol jde z prostředků měst. K řešení je nyní otázka, zda existence ŠÚ je vůbec nutná?

Oba představitelé ODS řešili jako hlavní problém zajištění dostavby jičínské nemocnice, která byla původně určena k privatisaci. Administrativním zásahem bývalých úředníků okresního úřadu byla převedena do majetku města a zahájena zbytečně rosáhlá výstavba, která působí současným představitelům Jičína nemalé problémy.

Věříme, že návštěva obou politiků není jen součástí předvolební kampaně (senátor Liška kandiduje v našem městě v listopadových volbách! ), ale že přispěje k dokončení naší místní "stavby století"!


PROMĚNY SOBOTKY

V roce l998, u příležitosti 490. výročí povýšení Sobotky na město, jsem publikoval zprávu o rozvoji tohoto sídla. Mezitím nepozorovaně uplynulo několik roků, změnila se politická orientace společnosti a městu Sobotce je 5OO let. Oslavy výročí proběhly důstojně a slavnostně, ale je dobré se v rátit k realitě všedního dne a zkonstatovat, co vše se v posledních letech událo. To je značně široké téma, chci se z něj věnovat

rozvoji města z hlediska podnikání a související stavební činnosti, jak obecní, tak i firemní a občanů.Článek je spíše výčtem činností, zamyšlením nad současností.

Ani RYBA - ani RAK!

Je nepochopitelným faktem, že místo očekávaného podnikatelského rozvoje nastoupil jeho úpadek. To není ovšem jenom záležitost posledního desetiletí, pamětníci vyjmenují ještě názvy alespoň 12 bývalých restaurací. Nyní z nich 4 živoří a pouze l přibyla. V Sobotce, městě ševců, není dnes ani jediný výrobce, ale dokonce ani opravář obuvi. Výčet by mohl pokračovat přes další řemesla: truhlářství, zámečnictví, kovářství, klempířství a jiné stavební profese. Obdobný výpadek lze sledovat i v obchodní síti (prodejna elektrospotřebičů, nábytku, oděvů, kožených výrobků a pod.) a provozovnách služeb. V čem je problém? Podle mého názoru v tom, že Sobotka není ani ryba – ani rak. Městu chybí výrazná profilace v nějakém oboru – průmyslu, zemědělství, řemeslné výrobě nebo v cestovním ruchu. Vše je zastoupeno stopovými prvky, což vytváří pestrobarevný, ale nezajímavý slepenec, který nedokáže být návnadou pro vstup kapitálu. Nejsou-li peníze okolo, nejsou ani uvnitř. A hybná síla jejich koloběhu t.j. výroba, prodej, zisk a daně, vychází s mizivým výsledkem.

Lobování poslanců a senátorů neviditelné!

Zní to jako fráze z učebnice ekonomie, ale je nutno vytvořit pro podnikatele výhodné podmínky. Například poskytnout jim vhodné pozemky a objekty pro investiční záměry, odklad daní, zjednodušit a zrychlit administrativní řízení související se založením firmy a její výstavbou, pomoci náboru pracovníků. Možná mnozí namítnou překážky ve formě zákonů a předpisů, ale je známou skutečností, že např. daňové prázdniny dostal koncern VW při vstupu do mladoboleslavské Škodovky, i když to jistě není nejpotřebnější firma, vzhledem ke svým astronomickým ziskům. To už je ale námět pro poslance a senátory, jejich lobování pro Sobotku je v místě neviditelné!

Chudý příbuzný ?

S touto nepříliš optimistickou úvodní statí souvisí i odstavec B – spíše však "V" jako výstavba.

Ze srovnání, které se občanovi při cestování po republice nabídne (o zahraničí raději nemluvme), vychází naše město jako chudý příbuzný. Centra obcí, působící jako jejich výkladní skříně, jsou většinou již čistá a nablýskaná, s veselou paletou fasádních barev. V Sobotce však mimo dvou – tří opravených domů a kašny se sousoším na náměstí vše setrvává v nečinnosti. Mám zájem o umělecko-historické památky, proto s obdivným údivem oceňuji nesmírnou práci, vynaloženou při opravách kostela (asi největší stavební počin posledních let), ale jsem na pochybách, zda je účelnější oprava soch než chodníků na náměstí. A již vůbec nechápu, jak je možné nechat provozovat lukrativní činnosti (restaurace, řeznictví a banku) bez podmínky opravy objektů. Omšelá fasáda restaurace Pošty (viz foto) jakoby symbolisovala vývěsní štít města.

.....i positivní výsledky !

Najdou se jistě i pozitivní výsledky. Po měsících rozkopaných chodníků při rozvodech telefonních linek je příjemným zážitkem se projít po nově vydlážděné části podloubí a chodníku v Mladoboleslavské a Spyšovské ulici. Opravují se domy s prodejnou Domácích potřeb (p.Jenček) a s Pohřební službou (Krejčíkovi). Velmi citlivě byl opraven dům (i interier) lékárny a nemnoho dalších soukromých domů.

K větším stavebním záměrům nepochybně patří stavba sídla firmy Koťátko, dobře representující její profesi, právě tak jako i fy Okay plast. Na místní poměry je rozsáhlou akcí dlouhodobě plánovaná přístavba základní školy. Kupodivu ne právě nejlépe prosperující provozy, jako na př. Sklárny, restaurace U nádraží a Syrovandy dokázaly zlepšit vzhled svých objektů. Dlouhodobým problémem jsou "zakonservované" provozy Dřevotvaru, Diazu, bývalé pošty... které bez využití nemají ani perspektivu rekonstrukcí a oprav.

Do 3. tisíciletí !

Pro Sobotku je velikým štěstím, že dominanty – Humprecht, Městský úřad i radnice jsou v dobrém stavu a nevyžadují akutní opravy, na něž by asi nebylo. Stále zůstávají v základním vybavení města značné dluhy. Nevyhovující kanalisační síť bez čistírny odpadních vod, dožívající rozvody vody, nerealisovaná plánovaná plynofikace, město zadrátované rozvody elektřiny a rozhlasem, a nekoncepční dopravní síť. Lze samozřejmě hovořit i o občanské vybavenosti – ubytování, pohostinství, obchodech a službách, jež mnohdy nedosahují statutu "města". Nově schválený územní plán Sobotky problémy řeší jen teoreticky, ale rozhodující je ekonomika. Tím se dostáváme zpět k úvodu tohoto článku – nejprve vytvořit možnosti a pak z nich profitovat. Je to záležitost dlouhodobá a vhodný námět pro činnost poslanců zvolených v komunálních volbách.

Přeji Sobotce, aby vykročení do 3. tisíciletí a její druhé pětistovky bylo již perspektivní, aby mohla být skutečnou součástí (českého) Ráje.

pro SN 12.10.98 - stav. a realitní kancelář "OK"-Karel Ouředník


NAD ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA SOBOTKY

V dubnu letošního roku bylo zveřejněno oznámení o dokončení další verse územního plánu města Sobotky a občané i instituce měly možnost se k tomuto návrhu v předepsaném úředním termínu vyjádřit. Málokdo si asi tohoto oznámení všiml a tak jsme to my, kdo Vás chceme orientačně seznámit s poslední versí tohoto dokumentu.

Územní plány mají na delší časový úsek (zde až do roku 2010) vytýčit hlavní zásady pro výstavbu a rozvoj území města a přihlédnutím na všechny parametry, pro tuto studii důležité. Občana samého, bohužel, zajímá snad jen osud jeho domu, jeho pozemku, či ještě vztah k sousedům. To by byl značně zjednodušený pohled.

Územní plány se vytvářely i v minulosti, jejich realisace byla o něco jednodušší, neboť nebylo uznáváno osobní vlastnictví. V současné době záměry projektantů musí brát ohled na vlastníky pozemků či objektů a konsultovat s nimi své záměry.

Již v roce 1990 se sešlo několik místních stavebních odborníků, aby pro stavební komisi města shrnuli své návrhy jako podklady k vytvoření územního plánu. V té době neměl OÚ finanční prostředky na jeho realisaci a proto k ní nedošlo. Snaha vytvořit jakousi novější představu o budoucím vzhledu města zde byla již v roce l989, kdy Sobotku zmapovala skupina 6 mladých studentů architektury z ČVUT z Prahy. Jejich závěrečná práce byla potom vystavena ve vestibulu městského úřadu a dodnes by se mohla presentovat veřejnosti (je asi uložena na půdě MěÚ).

Teprve v posledních letech se pokračuje systematicky na přípravě těchto dokladů, leč v jiné finanční relaci. Náš nový územní plán přišel již na více než 600.000 Kč, které poskytl OÚ v Jičíně.

Nad novým územním plánem autorského kolektivu fy Kadlec K.K.Nusle s.r.o., kde byla hlavní koordinátorkou a zpracovatelkou Ing.arch.D.Binderová, za Pragoprojekt a.s.Ing. Fr. Jelínek, se sešla znovu původní pracovní skupina ve složení Ing.R.Hošek, Ing.R.Sekyra, K.Ouředník, dr.I.Kafka, která vyjádřila své názory ve stručnosti takto:

 • I když zřejmě autoři vycházeli z předchozí verse ÚP, není v technické zprávě provedeno jeho vyhodnocení, ev. přiznáno srovnání.

 • ÚP znovu oživuje bytovou výstavbu v intravilánu města – t.zv. Krásný plac pod Obecním domem měl již v předchozí versi podrobnější studii (viz půdorys na další straně) a mohl být dále stavebně realisován, namísto povolené vzdálenější výstavby na periferii města, kde chybí i základní inženýrské sítě. Tuto lokalitu je nutno chránit a považovat ji za "zlatý fond" pro další výstavbu města.

 • v ÚP je uvažováno i o dostavbě ulic na místech, kde dožily nebo byly zlikvidovány dřívější objekty. Pro vzhled města je důležité tyto stavby znovu vytvořit (Šafranice), roubené stavby citlivě udržovat a chránit typickou soboteckou lidovou architekturu. Podobným způsobem je třeba zastavět volné plochy v Jičínské ulici po obou stranách, aby ulice byla skutečnou živou komunikací, bez mobilních buněk a náhradní zeleně. V žádném přípravě již nedemolovat stávající objekty jenom pro vytváření parkovacích míst a pod.

 • ÚP obchází a jen několika řádky řeší životně důležité hledisko pro město: hledisko služeb pro cestovní ruch. Na př. kapacita parkovacího místa na náměstí je zcela nedostatečná, vůbec není řešeno parkoviště pro turistické a zájezdové autobusy a zvětšený příjezd turistů od jara do podzimu, dopravní situace v Jičínské ulici (kdy by měl být zákaz parkování) či Turnovské rovněž hrozí kolisemi, není řešena - chybí centrální parkoviště, které bylo opakovaně uvažováno v nejtěsnější blízkosti náměstí, na t.zv. Bryxově louce proti stadionu. Možné je i zvětšení počtu parkovacích míst vedle objektu JZD – dnes pošty, po likvidaci staré stodoly.

 • Z neznalosti místních podmínek nepožaduje ÚP ani obnovení silnice mezi Osekem a křižovatkou u Vesce. Tato je významná nejen tím, že jsou z ní nejkrásnější pohledy na Humprecht (jedině odsud je štíhlý) a Sobotku od S-Z, ale i tím, že při event. rekonstrukci středu města je jedinou odlehčující objížďkou. Silnice byla vyňata z fondu jen proto, že v té době bylo vše možné a představitelé JZD likvidovali vše, co potřebovali, i tuto komunikaci.

 • Další významná lokalita z hlediska cestovního ruchu je areál bývalého hospodářského družstva pod Humprechtem. Ten by měl sloužit jako rozsáhlé rekreačně-ubytovací zařízení s nabídkou celého sortimentu služeb. Tím by bylo možno zajistit v Sobotce i ubytování a stravování, které dosud chybí a které ÚP řeší shodně dostavbou hotelu Beseda II s propojením na současný Technolen.

 • Prostor mezi Sobotkou a Osekem je navrhován k zástavbě, navážka proti bývalému Isolu se však nabízí spíše pro odstavování autobusů, nákladních vozů a těžké techniky, která by neměla ničit místní komunikace.

 • "Čálovická spojka" může konečně řešit dopravu zemědělských strojů, ale těžkotonážní vozidla ze Sklopísku Střeleč by neměla být propouštěna přes serpentiny pod Stéblovicemi a měla by být odvedena z Mladějova směrem na Jičín, ke st. silnici č.l6.

 • v ÚP není komplexně řešena otázka zeleně a odpočinkových a rekreačních ploch, parku (celého a ne jen jeho části!) a pod.

 • Dobrým nápadem se zdá využití bývalého objektu Diaz pod Humprechtem pro event. Pension pro seniory. (Nesmyslné je ovšem navržené parkoviště před myslivnou v areálu obory.) Náklady by ovšem byly nepoměrně vyšší, protože budova i pozemek jsou promočeny naftou a oleji a bylo by asi vhodnější ji likvidovat. Přesto je stále nutno chránit i původní představu podobného zařízení v Pečově zahradě v Krátké ulici, (ale nikoliv u silnice, spíše v zadní části pozemku pro zachování osluněné části zahrady).


  Územní plány jsou jistě jen vodítkem, nesmějí se brát jako definitivní a neměnné, ale měly by pomáhat vytvářet určitou koncepci rozvoje města v daném regionu. Nyní je třeba připravit podrobnější pořadí důležitosti jednotlivých kroků, jejich vzájemnou časovou korelaci a věnovat systematickou péči jejich postupné realisaci.

  v září 1998 názory expertů shrnul dr.I.Kafka


  ZNOVU K BAREVNOSTI FASÁD NA NÁMĚSTÍ

  Stává se v současné době často, že někteří občané, kteří se dočasně zmocní některých veřejných funkcí, získají pocit, že mohou sami rozhodovat o řadě změn a zásahů do vzhledu města i jeho částí, budov a pod.

  Byli jsme např. v minulosti svědky necitlivého zásahu do původních projektů školy, bývalé městské spořitelny či např. sokolovny. Projektant jistě důmyslně řešil nejen funkční, ale i estetický vzhled jednotlivých částí typické stavby. Pozdější nápady na zrušení šatny (na sklad nářadí), vybourání členěných prosklených dveří (na vestavěnou skříň pro cvičební pomůcky), zrušení balkonu (na šatnu), bytu sokolníka a j. zanechalo na budově trvalé škody, ovšem bez podpisu autora úprav. Analogicky by se dalo říci, že tím bylo porušeno autorské právo projektantů. V minulosti se sice autorská práva, vynálezy, patenty a j. neuznávaly, dnes by ale každý takový amatér jistě narazil.

  S něčím podobným se ale setkáváme ještě dnes u dnešních funkcionářů, kteří si často osobují právo rozhodovat o věcech, kterým dostatečně nerozumí. Jinak by nemohla vzniknout na př.situace, kdy pracovník památkové péče navštíví familierně majitele domu na náměstí a z kapsy vytáhne vzorkovnici barev, z níž nabízí výběr!

  Barevnost fasád na náměstí není jen věcí majitelů domů samých, vzhledem k tomu, že jsou součástí "městské památkové zóny", musí být návrh konsultován také s památkovou péčí a odborem kultury, což ovšem neznamená, že by neměly být respektovány i názory občanů, kteří v tomto městě žijí. Jistě to není věc jednoduchá, nedá se řešit unáhleným rozhodnutím, nebo bezohledným barevným řešením jednoho domu, jak se stalo v minulých letech. Názory na barevnost se vyvíjejí, počáteční obliba v pastelových barvách je ta tam, barvy časem podlehly přírodním vlivům a vymizely (viz špatný příklad Jičína), a musí být častěji nákladně obnovovány.

  V současné době se může každý občan, vyjíždějící do zahraničí, přesvědčit o tom, že po celé Evropě se renovace domů a fasád provádějí sytými barvami v kombinaci s bílou, nebo jiným barevnými kombinacemi, prováděnými již i kvalitnějšími materiály. Nemusíme však jezdit až za hranice, názornou ukázkou jsou i naše historická města, na př. velmi hezky řešený Písek (barevné ukázky z Písku nabídneme ve skříňce na náměstí).

  Naše město se začalo vážně zabývat barevností fasád již v listopadu l992, kdy stavební úřad (Ing.L.Veselá) a komise výstavby (dr.I.Kafka) na popud starosty Kolumpka zorganisovaly setkání majitelů domů v městské památkové zóně s ing. arch.Fr. Křelinou z Hr.Králové, který měl v té době zpracovánu dokumentaci našeho města. Bylo zdůrazněno, že nemá význam provádět "nátěry" fasád, pokud nebude provedena komplexní oprava domů, počínaje odstraňováním vlhkosti, isolací domů a j. se současnou rekonstrukcí sítí ve středu města. Další činnost v tomto směru skončila, když odhad na projektovou přípravu byl kolem 90.000 Kč.

  Že je třeba barevnost připravovat, o tom není pochyb. Může se to dít např.tím, že zde poskytnuté náčrty mohou různí občané, studenti, výtvarníci, architekti - zkusit barevně zpracovat a jako svoje návrhy předložit stavebnímu úřadu města Sobotky. "Víc hlav – víc rozumu! nemyslíte? Chceme snad občanskou společnost, ne? Ať tedy občané sdělí svůj názor, svou představu. Možná, že nové zastupitelstvo bude mít zájem na toto téma diskutovat.

  -fka


  NA ŘIDIČE NIKDO NEMÁ !

  Není tomu tak dávno, kdy byla vytvořena dopravní studie středu města, specielně soboteckého náměstí. Bylo nutno konečně usměrnit divoké parkování osobních vozů na náměstí a odstranit ekologicky závadné parkování linkových autobusů, pod nimiž se vytvářely stále větší olejové a naftové skvrny.

  Při vodorovném značení náměstí byla proto vyznačena místa pro osobní automobily, byla vyloučena těžká nákladní doprava ze středu města a pro autobusy byly vyznačeny ZASTÁVKY pro dva směry:

  směr Ml.Boleslav – Mnich.Hradiště – Praha : u Technolenu - a pro opačný směr Jičín – Turnov – Hradec Králové : blízko Mariánského sousoší. Zastávky slouží jen pro nástup a výstup cestujících, nikoliv pro stání autobusů. Tento rozdíl by měl být všem řidičům jasný! Pro parkování a odstavování autobusů byl vymezen prostor bývalých garáží ČSAD ve Spyšovské ulici. Pro velké nákladní vozy a spec. techniku byla určena široká silnice u nádražního parčíku.

  A jaká je situace dnes?

  Zmíněná doporučení respektují jen někteří řidiči, parkující u nádraží, jinak můžeme po celém městě vidět odstavené nákladní vozy, trambusy, těžké kamiony, které nejen přetěžují a ničí místní komunikace, ale devastují i chodníky, na kterých jsou odstavovány zákaz – nezákaz. (Netrestané parkování na chodnících je v současné době velká móda!) Přímo ve městě parkují i vozy kafilerie (= k převozu zvířecích zdechlin). Co na to hygiena? Co ekologie?

  A "páni řidiči" od autobusů? Ti dále dlouhodobě parkují nejen na zastávkách, ale i u kašny (nevadí jim ani betonové květináče) a beztrestně vytvářejí nové mastné fleky na soboteckém náměstí. A že na naše krásné historické náměstí plné autobusů není ani hezký pohled – o tom není třeba pochybovat. Myslíte, že dojde k nápravě všech uvedených nedostatků dohodou, nebo bude nutno použít sankcí? Anebo snad ti, kterých se to týká, pochopí, že ničí vlastní město a obtěžují svoje spoluobčany?


  ŽE BY NOVÁ SOBOTECKÁ SKLÁDKA?

  Dne l9. října t.r. před polednem zajela modrá nákladní AVIE SPZ JC-54-98 do opuštěného, ale volně přístupného areálu Městského koupaliště. Projela "ilegálním" vjezdem pro nákladní automobily a pokračovala před chatkami až do zadní části areálu, odkud začala couvat za bazén směrem k čističce. V polovině cesty zapadla s těžkým nákladem zeminy a kamení v mokrém terénu téměř až po osu a do místa nového "rumiště" se již nedostala, možná i pro hluboké koleje, které předtím vytvořila jiná těžká vozidla. Na nové skládce se již nachází cihlová drť, pískovcové odpady a jiný materiál.

  Po delším neúspěšném pokusu proniknout k již složenému rumu, vyjela konečně z místa kolise a nechávajíc za sebou jen hluboké rozbrázděné koleje v měkkém terénu koupaliště, opustila areál. Nejela však daleko, asi 20m od brány koupaliště vysypala svůj náklad do druhého příkopu za silnici a zvolna odjela ke hřbitovu, kde na plnění svého úkolu pracovalo ještě několik dalších osob v oranžových ochranných oblecích podniku SILNICE Jičín. Předpokládám, že nakládaný rum byl podobným způsobem rozvážen na další místa v nejbližším okolí města.


  ŠKOLNÍ ROK 1997-98 V SOBOTCE

  Po skončení letošního školního roku předložila ředitelka ZŠ v Sobotce - Alena Čelišová - městu Výroční zprávu za školní rok 1997-98. Na celkem jedenácti stranách se v ní podrobně podle osnov uvádějí informace o činnosti v právě uplynulém období, včetně údajů o rekonstrukci školy. Pro naše čtenáře jsme požádali o výběr zajímavostí Mgr.Petra Pfeifera, který v tomto období ve škole suploval.


  Základní škola v Sobotce je plně organisovaná, bez právní subjektivity. Zřizovatelem je Město Sobotka. Ve školním roce l997-98 navštěvovalo školu 375 žáků v 17 třídách l.- 9. ročníku, průměrný počet žáků na jednu třídu byl 22,05, školní družinu navštěvovalo 56 dětí ve dvou odděleních. Ve škole pracovalo 20 učitelů (většinou přespolních - pozn.red.), 2 vychovatelky ŠD a 4 správní zaměstnanci.

  Povinné pensum vzdělávacího programu bylo doplněno nepovinnými předměty: individ. péče o žáky s vývojovými poruchami a náboženství, a zájmovými kroužky: 3 odd. německého jazyka, sborový zpěv a dramatická výchova, osvědčil se i nepovinný předmět práce s počítačem.


  Průměrný prospěch všech žáků školy byl ve 2.pololetí l,66, jen 27 žáků prospělo s vyznamenáním, 3 žáci 2.stupně neprospěli. Školní docházku v letošním roce ukončilo 41 žáků 9. roč. a 2 žáci 8. ročníku. Všichni byli přijati na střední školy a odborná učiliště.

  Nejúspěšnějším žákem školy v letošním roce byl Radek LIŠKA, který získal 2. místo v okr.kole Olympiády z českého jazyka, 3. místo Olympiády z matematiky a 3. místo Olympiády v německém jazyce. Jediný z okresu JČ se účastnil korespondenčního semináře v matematice, kde se umístil na 46. místě ze 79 účastníků.

  I přes nepříznivé podmínky pro tělesnou výchovu dosáhli žáci pěkných výsledků v lehké atletice:

  v atletickém čtyřboji v okrese získali starší žáci 3. místo družstev, v jednotlivcích byl celkově 3. David JANEČEK (ve vrhu koulí na l. místě), Tomáš DAJČ byl 3. ve skoku vysokém. V okresním kole Poháru čs. rozhlasu se Radek DANDA umístil na 2. místě v běhu na 1500m a Jaroslav HUDEC skončil čtvrtý, ve vrhu koulí obsadil Miroslav HULKA 3. místo.

  Ve školním roce 1998-99 je hlavním úkolem školy udržet úroveň výuky za ztížených podmínek dokončovacích prací na přístavbě školy, stabilisovat učitelský sbor, získat učitele Tv – muže, zřídit školní klub a školní knihovnu se studovnou a čítárnou.

  Rekonstrukce a přístavba školy, zahájená v r. l996 firmou BAK a.s. Trutnov, dále pokročila. Do počátku školního roku 1997-98 bylo zrekonstruováno l. a 2. poschodí hlavní budovy. ZŠ tak získala pěkné třídy, kabinety, důstojná sociální zařízení a byl také vyřešen dlouhodobý problém se šatnami. Učebny byly opatřeny ochrannými nástřiky, žaluziemi a byly instalovány nové tabule.


  Tolik stručně z výroční zprávy – a nyní pár mých poznámek.

  Na škole v SOBOTCE jsem 6 měsíců vypomáhal, učil jsem v pěti třídách dějepis – a měl jsem tedy možnost zažít běh školy na vlastní kůži. Tady je několik mých postřehů.

  Za prvé: učitelský sbor se skládá z 22 žen a dvou mužů. Nedostatek učitelů – mužů je velmi patrný, což se projevilo i v mých rozhovorech se žáky.

  Za druhé: rekonstruovaná budova školy je velmi pěkná – zmizely tmavé chodby, třídy jsou vybaveny růžovými (!) a bleděmodrými (!) a bledězelenými (!) žaluziemi v oknech, novými podlahovými krytinami, osvětlením a tabulemi, ve třídách l. a 2. ročníku jsou umístěny hrací koberce, na kterých si děti o přestávce hrají. Zmodernisována byla všechna sociální zařízení pro děti i učitelský sbor. Každá třída má svoji uzamykatelnou šatnu – jen je asi škoda, že šatny jsou umístěny ve všech podlažích před každou třídou – 6 tříd v podlaží – 6 šaten! Zákonitě musí dojít k tomu, že celé schodiště až do druhého patra a z každé strany po l/4 chodby je hlavně v období nepříznivého počasí hned po ránu silně znečistěno, což opět klade zvýšené nároky na uklizečky, které musí během první vyučovací hodiny tyto prostory znovu uklidit. Podobné problémy to přináší při návratu z hodin tělesné výchovy nebo před začátkem odpoledního vyučování. Myslím si, že zde se měl projektant snažit nalézt jiné řešení umístění šaten (suterén, přízemí v přístavbě atd.).

  Za třetí: nové umístění ředitelny a sborovny ve druhém patře přístavby s sebou jistě přinese i zbytečné zavedení služeb z řad dětí u hlavního vchodu – jde o návštěvy, jejich registraci a odvedení do ředitelny, kde jsou všechny návštěvy povinny se hlásit!

  Za čtvrté: ve škole je dosud velkým nedostatkem neexistence tělocvičny. Proto je součástí nové přístavby i velká tělocvična, ve které bude možno hrát i míčové hry a zároveň i menší gymnastická tělocvična. Otevřením těchto prostor bude vyřešena tíživá situace školy při hodinách Tv, počítá se s možností využití školní tělocvičny i pro další sportovní činnosti - pro organisované sportovce i pro veřejnost. Tím bude dána daleko větší možnost rozvoje sportovních aktivit občanů našeho města, než je tomu v současné době. (Do horší situace se však dostane sobotecký Sokol – pozn.red.)

  Závěrem chci říci, že rekonstrukce školní budovy byla nutná, neboť tento objekt kromě zničení původní fasády neodbornou modernisací (na "kasárna") v době totality, nedoznal podstatných změn od svého otevření v roce 1893.

  Názory na rozsah rekonstrukce a hlavně přístavby se mohou různit – bylo třeba provádět tak drahou a rozsáhlou rekonstrukci v době, kdy počet žáků postupně klesá? Musí mít naše škola takový počet ( ?) odborných kabinetů? Musí být ve škole knihovna, studovna, čítárna, když součástí městské knihovny FŠ je samostatné dětské oddělení (hrazené rovněž z prostředků města!)? Musí mít naše škola (jako jediná v republice) mezi budovami prosklenné atrium? Musela být přístavba tak velká, že jí musely padnout záhony pro přírodopisná praktika?

  Přes všechny tyto otázky říkám, že rekonstrukce školy s přístavbou tělocvičny nutná byla. Tím, že byla provedena ve stávajícím rozsahu, budou všechny aktivity školy probíhat v uzavřeném areálu. Tím, že finanční prostředky na stavbu zajišťovalo město Sobotka věřím, že jak žáci, tak učitelský sbor to opět našemu městu vrátí v podobě těsnější spolupráce města a školy při zajišťování společenských, kulturních i sportovních akcí, pořádaných v našem městě.

  Mgr.Petr Pfeifer

  Foto stavby 1 (28K)Foto stavby 2 (27K)Foto stavby 3 (37K)


  HOUBY JINAK ....

  ... kořeněné: jakékoliv houby, nejlépe směs, běžně nakrájené, dám smažit na drobně nakrájenou cibulku a přidám kmín, pepř nebo papriku, koření kari, worcesterové a polévkové koření a tři bobulky nového koření. Podle potřeby ještě přisolím. Nato podliji hovězím vývarem (i z Masoxu) nebo jen vodou a na závěr zapráším polévkovou lžící krupice. – Nepřekořením-li, ponechají si houby svou chuť a jsou znamenité jako předkrm nebo samostatné jídlo s chlebem, anebo i s rýží jako rizoto.

  dr.A.Kafka