Sobotecké Noviny č. 10/98říjen 1998str. 6–10

POSVÍCENSKÝ JARMARK V SOBOTCE

22.8.1998

7.00 - 14.00 hod.
stánkový prodej v celém prostoru soboteckého náměstí
občerstvení – posvícenské koláče – masové speciality –
maso na rožni – grilovaná kuřata – bramboráky a j.
moravská vína – plzeňský Gambrinus, příjemné posezení

10.30 Koncert dechové hudby

14.00 NOVÉ SCHOVANKY
dívčí kapela country-musik, řídí Hanka Horecká

16.30 hod.EVA PILAROVÁ
se svou skupinou

19.00
Posvícenská TANEČNÍ ZÁBAVA
na ploše soboteckého náměstí
hraje skupina CARGO z Jičína


Milí spoluobčané a přátelé města Sobotky!

Tradiční sobotecké posvícení se blíží. Největší svátek celého města se letos již po desáté bude odbývat v prostorách uzavřeného soboteckého náměstí. Tato tradice vytváří příležitost k setkání s přáteli, k setkání s rodáky a bývalými občany našeho města, žijícími mimo a vracejícími se do rodného koutu právě koncem prázdnin, v době soboteckého posvícení. Příležitost k odpočinku a přátelskému posezení v největším restauračním zařízení v Sobotce, pod širým nebem, na slavnostně vyzdobeném a osvíceném soboteckém náměstí. V letošním roce navíc k této tradici vzpomínáme i 500. výročí povýšení Sobotky na město a tak se i tyto dny staly součástí celoročního programu oslav.

Posvícenský jarmark začne v sobotu ráno budíčkem, který Vás vyláká mezi stánky s nejrůznějším sortimentem prodávaného zboží. Domácí potřeby, nářadí, textilní zboží, sklo, keramiku, umělecké předměty, řemeslné výrobky, košikářské zboží, výrobky ze dřeva a kůže, hračky a pod., ale i ovoce a zeleninu - to vše najdete na našem jarmarku.

Abyste se nemuseli zdržovat pečením a vařením doma, připravili jsme Vám pravé posvícenské koláče, které si rádi nakoupíte i pro rodinu, preclíky a čerstvé pečivo.

Masové speciality a pochoutky , párky a klobásy, grilovaná kuřata či bramboráky si budete moci dopřát po celý den, i během večerní taneční zábavy. Po jídle všem jistě zachutná plzeňský GAMBRINUS, specielně vyrobený pro sobotecké posvícení. Ani o kvalitní moravská vína nebude nouze!

Po celý den můžete užívat sváteční pohody pod modrobílými deštníky při stolové úpravě na náměstí.

V odpoledním kulturním programu, který má stále vysokou uměleckou úroveň, uvidíme poprvé v Sobotce velmi oblíbenou dívčí hudební skupinu country-musik NOVÉ SCHOVANKY (SALLY ROSE BAND),vedené Hankou Horeckou, účinkující i na hudebních festivalech v zahraničí.

V hlavním odpoledním programu vystoupí nestárnoucí hvězda pop-musik - EVA PILAROVÁ se svou skupinou. Její program je složen z písniček Semaforu, písniček Rokoka a nezapomenutelných evergrýnů....Hlasový rozsah Evy Pilarové dosud nebyl překonán a proto stále patří mezi naše největší hvězdy!

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA pod širým nebem si již našla své příznivce a tak dlouho do noci bude znít taneční hudba soboteckým náměstím...A pokud by snad rozmary letošního počasí chtěly pokazit naše výroční posvícenské oslavy, přenesly by se některé akce do sokolovny.

Na celý den a na všechny akce platí naše originální vstupenka, kterou si někteří občané schovávají jako souvenir. Kromě ní bude k disposici i řada upomínkových předmětů, připomínajících letošní jubileum města, odznaky, medaile, grafiky a j.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem příjemnou pohodu a dobrou zábavu !


KLUB PŘÁTEL MĚSTA SOBOTKY

Klub přátel města Sobotky a okolí je dobrovolnou zájmovou organizací, sdružující rodáky a přátele města Sobotky a okolí. Je přímým pokračovatelem Spolku rodáků a přátel města, založeného roku 1925.

Posláním klubu je

 • podněcovat a aktivně se podílet na kulturně-společenském životě Sobotecka,

 • přispívat k zachování kulturně-historických a uměleckých hodnot kraje (archiv, muzea, galerie),

 • podílet se na dlouhodobé koncepci rozvoje města a všemi prostředky pomáhat představitelům města k její realizaci,

 • zdůrazňovat význam Sobotky jako důležitého střediska cestovního ruchu a v souladu s tím rozvíjet rekreační plochy, ubytovací a pohostinská zařízení vč. vybudování informačního centra,

 • přispívat k bližšímu poznání života na Sobotecku v minulosti i současnosti a podporovat zdravé regionální vlastenectví,

 • propagovat Sobotecko nejrůznějšími formami v masově sdělovacích prostředcích (tisk, foto, film, video…),

 • střežit ekologické zákony přírody v oblasti Českého ráje a bránit jejich porušování.

  KPMS působí především v Sobotce a jejím okolí, ale členskou základnu mohou tvořit všichni občané, rodáci a přátelé města, žijící na celém území ČR i v zahraničí. Členství vzniká zasláním podepsané přihlášky a členského příspěvku. Členové mají právo účastnit se veškeré činnosti klubu, obracet se na výbor s dotazy, připomínkami a stížnostmi i nejrůznějšími nápady a návrhy.

  Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Je svolávána jednou za rok, zpravidla o velikonocích nebo o posvícení, kdy se většina členů přirozeně vrací do Sobotky. po deseti letech se uskutečňuje pravidelný sjezd KPMS (v roce 1998 již 11.).

  Výbor klubu (7-členný) se schází podle potřeby, jednotliví členové skládají účty ze své činnosti na každé schůzi výboru. O činnosti KPMS a o životě ve městě informuje klub občany s všechny své členy nepravidelnou tiskovinou, nazvanou "Sobotecké noviny" (pro členy klubu zdarma).

  KPMS je právnickou osobou, registrovanou ministerstvem vnitra ČR pod č. VSP/1-1141/90 ze dne 7. 6. 1990.

  Na venek a ve styku se státními orgány je zastupován předsedou a tajemníkem. Klub je oprávněn vyvíjet i hospodářskou činnost. Klub používá svůj znak a razítko. Schválený členský příspěvek činí 35 Kč ročně, bankovní spojení: ČS Nová Paka, pobočka Sobotka, č.ú. 1800756-548/0800, v.s. 9999.

  Přihlášky si můžete vyžádat na adrese klubu:

  Klub přátel města Sobotky
  Zahradní 540
  507 43 SOBOTKA


  JAK K TOMU DOŠLO ?

  Počátek tohoto nápadu vznikl přede dvěma lety, když televizní štáb natáčel v Újezdě pod Troskami televizní film "Tichá noc v Českém ráji". Autorem a režisérem tohoto snímku byl Jan Eisner. Při rozhovoru s ním jsme projevili zájem o zhotovení videofilmu o Sobotce a jejím okolí.

  Po několika měsících se pan režisér přihlásil sám. To se již "toulal" po Českém ráji a tak propadl jeho kouzlu, že se zde usadil. Slovo dalo slovo – a od nápadu k realisaci nebylo daleko. Měli jsme o to jednodušší práci, že jsme od počátku měli jasnou představu: obraz - doplněný jen verši Fráni Šrámka. A tak jsme jako osnovu použili text básníka J. Žáčka – "Sobotka je svátek".

  Dále to již byly hodiny a hodiny práce, které režisér Eisner věnoval sběru materiálu i vlastnímu natáčení. Díky pochopení dalších "Soboťáků" Hany Kofránkové, režisérky Čs.rozhlasu, herců Hany Maciuchové a Alfreda Strejčka, kteří se postarali o komentář - i ochotě filmových profesionálů - spatřilo toto dílo světlo světa a první videofilm o Sobotce je na světě!

  Jeho křest se uskutečnil v termínu - 8. května 1998, od té doby je videofilm "Šrámkova Sobotka" v prodeji.


  REGION TOUR FILM 98 - PÍSEK

  Ve dnech 2.-3.června t.r. probíhal v Písku 5.ročník festivalu filmů a videozáznamů o regionech v cestovním ruchu. Přihlášených 60 filmů bylo rozděleno na 2 kategorie podle délky trvání: do 5 min.- (klipy) a do 25 minut.. Ve druhé kategorii byly promítány i filmy z našeho regionu – "Jičín-město pohádky" (přihlášený OkÚ Jičín) a náš videofilm "Šrámkova Sobotka" (KPMS).

  Na závěr soutěžní projekce byla představena nová garnitura České centrály cestovního ruchu (CCC), která byla spolupořadatelem festivalu. Zajímavější byla přednáška o marketingu v cestovním ruchu, přednesená A.Goldsavem z V.Britanie.

  Zdá se, že jediným přínosem pro autory bylo olympijské "zúčastnit se", mít možnost shlédnout práce jiných kolektivů, jiná pojetí propagace i vznikající komercionalisaci festivalu. Zklamáním byla absence pohovorů poroty s autory po skončení soutěžního promítání. Ukázalo se, že pořadatelům jde jen o nabídku propagačního materiálu a jeho komerční využití. Svědčí o tom i složení soutěžní poroty, kde místo filmařů-odborníků zasedali pracovníci CCCR a zástupci sponzorů (Mc.Donald a j.firmy).

  Závěrem je nutno konstatovat, že řada autorských kolektivů předvedla videofilmy velmi dobré technické úrovně, což je nesporně kladem tohoto festivalu (oficiální výsledky nebyly sděleny).

  Součástí tohoto setkání byl i II. ročník TOURPROPAGU 98 – festivalu propagačních materiálů – publikací, plakátů, brožur a letáčků. Mezi soutěžícími byl zastoupen i okres Jičín, publikací zpracovanou A-TOPem ze Sobotky. -


  ČESKÝ ROZHLAS

  HRADEC KRÁLOVÉ

  100.1 FM . 101,9 FM

  O SOBOTCE

  přímým přenosem od 9 do 16 hodin ze soboteckého náměstí v sobotu dne 9. května 1998.

  Pořadatelé oslav sledovali spoluprací s Českým rozhlasem HK další propagaci Sobotky a její zviditelnění prostřednictvím živého rozhlasového vysílání. Velkým přínosem pro popularisaci města bylo nedávné vysílání pořadu A léta běží, vážení ...a tak jsme byli rádi, že krajská redakce navrhla zařadit celodenní přenos ze Sobotky v pořadu "Habaděj".

  Velkou zásluhu o to měla jičínská redaktorka Vlaďka Matějková, která společně s Miroslavem Vaňurou celý pořad moderovala.

  Během dopoledních vstupů se posluchači dozvěděli více nejen o oslavách 500. výročí, ale v rozhovorech s místními pamětníky získali i další informace o městě. Během dne byl vysílán i rozhovor se starostou města J. Kolumpkem, aktuálně navštívili vysunuté pracoviště rozhlasu pod podloubím Šrámkova domu i sobotečtí "chalupáři" – manželé Dvořákovi z Plakánku, PhDr Špaček, Michal Kocáb a další. V odpolední besedě pak diskutovali režisér Kettner, běžec dlouhých tratí P. Dolenský, vedoucí knihovny A.Pospíšilová i jeden z hlavních organisátorů oslav – MUDr I. Kafka.

  Díky profesionalitě obou moderátorů byl pořad o Sobotce velice zajímavý, měl dobrý spád a velmi přispěl k propagaci města Sobotky i celého Sobotecka.


  Balonová pošta

  Po dohodě se Vzduchoplaveckou společností královského města Slaný se v Sobotce ve svátečních květnových dnech daly v časných ranních a pozdních večerních hodinách pozorovat přelety teplovzdušných balonů s pasažéry na palubě – v koši. Krásné počasí těchto dnů znamenalo bezpečný a klidný let nad městem a nad krásami Českého ráje, velká vedra však nedovolila vyhlídky z upoutaných balonů v centru města, které byly plánovány ke svátečnímu korsu 10.května.

  Pro balonovou poštu se nepodařilo ani z depositářů Poštovního musea v Praze zajistit dekorativní starý poštovní vůz, tažený koňmi, uniformy, ani polnici, vytrubující Jede, jede, poštovský panáček...

  Podařilo se - díky krásnému vztahu ak. malíře Jiřího Boudy k našemu městu – vytvořit specielní pohlednice a podle návrhu akad. malíře L. Maňáska - příležitostné poštovní razítko, kterým bylo oraženo přes 1400 ks objednaných filatelistických zásilek. Pracovnice sobotecké pošty označily zásilky t.zv. připouštěcí přelepkou "balonová pošta" se jménem pilota a v neděli večer předaly zapečetěnou poštu přímo do koše balonu. Sobotka se zařadila mezi několik málo míst, odkud byla vypravena balonová pošta – a do rukou sběratelů se dostaly vzácné tisky, které budou i za hranicemi republiky propagovat náš kraj.


  KRÁSNÁ ŘEHOLE FOTOREPORTÉRKY.....

  Potkáváme ji s fotoaparátem v ruce, kdykoliv, za každého počasí, v kteroukoliv denní dobu i hodinu, často, jako by byla na více místech na jednou – drobná, elegantní, sympatická žena s klidným vyrovnaným úsměvem. Fotografka Novin Jičínska – Radka Šepsová.

  Nekonečná je řada tváří – populárních i téměř bezejmenných – které tato "Paní fotografka" navždy zastavila a zarámovala do černobílých portrétů, zachycených její vnímavou duší a pohotovou spouští. Je téměř nekonečná i šňůra událostí, u kterých nechyběl její fotoaparát. A tisíce okamžiků, vzácných a prchavých, nám tak zůstanou navždy zachovány!

  Mají obrovský význam pro budoucnost – stávají se naší pamětí, důkazem historie a faktickým dokladem proběhlých let.

  A proto skvělý nápad dr. Ivana Kafky ze Sobotky – přimět tuto fotoreportérku, aby navzdory svému pracovnímu vytížení a vrozené skromnosti připravila pro veřejnost výstavu některých svých prací, jistě přivítali všichni, kdo se o tuto oblast zajímají. A tak vznikl cyklus "Sobotka dnes", zahrnující výběr asi 72 fotografií formátu 30x40cm, pořízených v průběhu 4-5 let právě v tomto milém městě, které oslavuje 500. výročí povýšení Sobotky na město.

  (úryvky z článku - NJ - 27.května 98 – Magda Lhotová)


  CLAUDIO PARMIGGIANI PŘIJEDE

  Claudio Parmiggiani je dnes obecně uznávanou osobností nejen v Itálii, ale i na mezinárodním fóru. Vytříbená a jemně rafinovaná Parmiggianiho tvorba se obrací k umění minulých věků a její chápání se neobejde bez širšího kulturního zázemí.

  Parmiggiani je mistrem originálních montáží, pracuje s alegorií a symbolem, jeho díla jsou promyšlená a mají více významových rovin, vždy však zůstává něco nevyřčeného, nedořečeného, určité tajemství.

  LA CASA SOTTO LA LUNA (Dům pod půlměsícem) postavený v r. 1992 v městském parku v Sobotce je završením tvůrčího projektu Parmiggianiho: jde o stavbu čtyř architektonických konstrukcí z neomítaných cihel, které jsou situovány v hypoteticky chápaných hlavních bodech Země: severu, jihu, západu a východu. První (Clavis 1977) byla postavena v Itálii, druhá vznikla v Egyptě (La grande pietra 1983) na ostrově řeky Nilu, třetí – západní – byla realisována ve Francii (La Torre 1989).

  Čtyři stavby projektu jsou rozloženy ve vzdáleném prostoru, je to dílo, které nelze nikdy uvidět celé a nelze je také vlastnit. Jeho smysl vidí P. v pouti, již je třeba vykonat v prostoru a času ke všem čtyřem stavbám.

  PhDr Olga Malá

  Claudio Parmiggiani přislíbil, že v letošním roce Sobotku znovu navštíví a bude hostem soboteckých setkání 23.8.


  VLASTISLAV HOUSA

  VLASTISLAV HOUSA, akademický sochař, nar. 1932 v Košťálově u Semil, studoval Vyšší umělecko-průmyslovou školu klenotnickou v Turnově, absolvoval AVU v r. 1956 jako poslední žák medailérské speciálky Otakara Španiela.

  Absolventskou prací byl model k medaili Karla Vika, v dalších letech vytváří autor jak portrétní, tak poetické motivy, vytváří medaili Měsíc nad řekou, nebo raženou medaili Fráňa Šrámek (1977), početnou skupinu tvoří medaile podniků ("voiturette" Laurin a Klement) a institucí (Mezinárodní kongres angiologů 1987) a mnoho dalších. Věhlas tohoto umělce byl důvodem, proč byl požádán o navržení pamětní medaile pro 500. výročí povýšení Sobotky na město. Aversu dominuje perspektivní pohled na dominantu města – chrám sv. Máří Magdalény a typické součásti fronty náměstí s podloubím – radnici i Šrámkův dům, revers vytváří stylizace dokumentu – městského privilegia a originálu městského pečetidla.

  Pamětní medaile o průměru 60 mm byly zhotoveny ve Znaku Malá Skála v provedení bronz a starostříbro, heraldický městský znak téhož autora je vlastně rovněž malou medailí. Obě tato umělecká díla by neměla chybět v žádné rodině.


  LETOŠNÍ AKCE BARÁČNÍKŮ

  V letošním roce – roce oslav 500. výročí povýšení Sobotky na město – nemohli zůstat stranou ani baráčníci. Vedle nemalé pomoci při organisaci různých programů se sami na výbornou zhostili organisace dvou samostatných akcí. Tou první byl Župpní ples baráčníků, který se konal 7. března v sále sobotecké sokolovny. Plesu se zúčastnili krojovaní baráčníci pomalu ze všech baráčnických obcí 5.župy.

  Druhá akce se uskutečnila v sobotu 6. června, kdy sobotecká obec byla pověřena uspořádáním župního baráčnického sjezdu.

  V dopoledních hodinách se v prostorách sokolovny sešlo více jak 300 zástupců ze všech obcí 5. župy a hostů z dalších žup ČR. Zasedání bylo věnováno zhodnocení práce baráčníků a projednání úkolů pro další období. Odpoledne za velmi teplého počasí se vydal městem krojovaný průvod. V čele za praporem župy byly neseny prapory všech zúčastněných obcí, za kterými kráčelo vedení 5.župy a obecní rychtáři. Následováni byli krojovanými tetičkami a sousedy. V průvodu bylo neseno i 7 májek, které byly obklopeny krojovanými dětmi. Po příchodu

  průvodu na stadion vyplnil odpoledne velký kulturní program.

  Diváci nejvíce ocenili přehlídku krojů, doplněnou odborným výkladem, taneční vystoupení krojované drobotiny, "Českou besedu" v provedení 8 kolon a vystoupení národopisného souboru Krkonošský Horal. Po celé odpoledne vyhrávala dechová hudba z Dobrovic.

  I tato akce se stala důstojnou součástí oslav – a věříme, že nebude poslední, kterou nám naši baráčníci připravili. Vždyť český folklór, jehož nositeli i propagátory právě baráčníci jsou, skýtá spoustu možností veřejné presentace.

  Mgr. Petr Pfeifer


  KDO VLASTNĚ JSOU BARÁČNÍCI ?

  Již přes šedesát let působí v našem městě Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků pro Sobotku a okolí, jak zní přesný název spolku. Hlavním posláním těchto organisací v naší republice je udržování starých tradic, krojů, zvyků a jejich presentace v dnešním životě naší společnosti .

  V čele baráčnické obce je volený orgán – konšelstvo, které ze svého středu volí činovníky spolku: rychtáře (předseda), místorychtáře, berního (pokladní), syndika (jednatel), šafáře (stará se o majetek spolku), vzdělavatele a švandymistry (starají se o vzdělávání a kulturní akce), slídily účtů (revizní komise), kronikáře, praporečníka, drába, ponocného, májkonoše. Nejzkušenější člen a členka spolku jsou zvoleni do funkcí pantatínka a panimaminky, jejichž prvořadým úkolem je dbát na čistotu krojů a svými radami pomáhat celému konšelstvu při vedení spolku.

  Vedle pojmenování jednotlivých činovníků ukazuje na udržování tradic i oslovování členů sousede a tetičko a rovněž tak i úvodní formulace každé přednesené zprávy nebo diskusního příspěvku při jednání konšelstva: "Počestné právo, vážený rychtáři, moudří a opatrní konšelé!"

  Jednotlivé baráčnické obce jsou organisovány v baráčnických župách. Naše sobotecká obec je začleněna do 5.župy pana Václava Budovce z Budova se sídlem v Mladé Boleslavi. Celé baráčnické hnutí v republice zastřešuje Veleobec baráčníků se sídlem v Praze.

  Mgr. Petr Pfeifer


  NAŠE SOUVENIRY

  Každá významná událost v dějinách města je i příležitost k vytvoření řady předmětů souvenirové povahy. Ne jinak tomu je i při letošním kulatém výročí našeho města. Nepodařilo se nám prosadit vydání emise poštovních známek s motivy Českého ráje, pro vysokou cenovou náročnost jsme nerealizovali leptané sklo, ale přesto můžeme nabídnout zájemcům řadu předmětů vysoké umělecké hodnoty. Kromě výše uvedené medaile je k dispozici slavnostní odznak se znakem města, již druhá emise 8 druhů pohlednic včetně jubilejních od akad. malíře Jiřího Boudy, jeho akvarely – grafické listy – Sobotecké náměstí, i první videofilm o Sobotce a Sobotecku, nazvaný "Šrámkova Sobotka". taška se znakem města a další drobné tisky.

  Všechny tyto předměty lze koupit v knihkupectví u Pfeifrů, v prodejně PNS a jinde, lze je i objednávat na adrese KPMS.


  KONEČNĚ VYŠLA !

  " KNIHA O KOSTI " od profesora Josefa Pekaře, našeho předního historika (1870-1937), vychází nyní poprvé kompletní i s nedokončeným 3. dílem, který dle poznámek autora zpracovala pracovnice Archivu národního musea v Praze – PhDr M.Ryantová.

  Prof. Pekař se narodil u Turnova, maturoval na gymnásiu v Boleslavi a vystudoval historii na filosofické fakultě Karlovy university v Praze, kde se stal profesorem. Dodnes je považován za jednoho z největších historiků našeho národa.

  V právě vydané Knize o Kosti popisuje autor nejen dějiny kosteckého panství, ale současně sleduje historický vývoj celé naší země v období třicetileté války a srozumitelnou formou přibližuje tuto dobu českému čtenáři.

  Nakladatelství Elka Press představilo toto dílo veřejnosti na netradiční tiskové konferenci na nádvoří hradu Kosti v sobotu 6.června t.r. Konferenci zahájil ředitel památek Kosti J. Brandýský, o historii hradu pohovořil prom. hist. K. Bílek a představení knihy provedla Dr Ryantová. Její nevýrazný přednes způsobil, že se většina návštěvníků začala předčasně věnovat medovině a výborně opečenému seleti. Ve velkém sále si návštěvníci mohli poslechnout ukázky z knihy v podání herečky R. Sittové, proložené dobovou hudbou komorního tria. Sama publikace byla ihned v prodeji a dále je k disposici v knihkupectví u Pfeifrů v Sobotce na náměstí. (Zlí jazykové tvrdí, že se podobá školní učebnici.) Závěr programu patřil rytířům z Pardubic, kteří řinčeli zbraněmi až do setmění.


  O VZNIKU ZÁMKU HUMPRECHTU

  Zámek Kost po ohni roku 1632 tak dalece byl upraven, že mohl umístiti vrchnostenské úřady se služebnictvem a archiv, pro pobyt vrchnosti se však nehodil.

  Bylo potřeba stavby nové. K účelu tomu zvolil hrabě Humprecht nade vsí Březnem u Sobotky návrší a na něm provedl stavbu nového sídla ve slohu rotundovitém. Plán ku stavbě nakreslil pražský architekt Carlo Lurago, stavbu samu řídil palír Fr. Cerosola. Půdu, na které zámek vystavěn, získal hrabě koupí dvoru březenského od zemanské rodiny Hubriků z Henersdorfu, již rozmnožil přikoupením některých blízkých pozemků selských. Část pozemků těch - asi 200 korců – ohradil roku 1670 vysokou zdí se 7 kapličkami, utvořiv tak oboru pro chov lesní zvěře, ostatek půdy proměněn v nový panský dvorec. Hospodářské a jiné stavby důstojně doplňovaly sídlo velemože českého.

  Než zvláštní tato budova neshlížela se dlouho do rozkošné krajinky na všech stranách se otevírající. Na den sv. Petra a Pavla 29.června roku 1678 při velké bouři čtyřikráte zasáhl blesk nádhernou budovu tu a zapálil. Vše, co od dřeva, shořelo. Hrabě dal tím samým stavitelem roku 1680 s ohledem na větší pohodlí budovu přestavěti tak, jak se nyní oku jeví. Půlměsíc prý později přišel na vrchol její.

  (A.V.Sakař – Paměti Sobotky)

  Staletá pověst o stavbě hradu toho připojuje mimo potřebu nového sídla i příčinu jinou. Hrabě Heřman Černín, jsa poslán císařem Ferdinandem II. do Cařihradu za projednání dalšího příměří, zastavil prý se na cestě v sídle tureckého valiho, který sídlel v rotundovitém hradu. Velmož turecký, seznav u císařského vyslance diplomatickou obratnost, přemlouval jej, aby vstoupil do služeb padišachových. Když přemlouvání neúčinkovalo, počal paša hroziti a konečně uvěznil Heřmana ve sklepích kuly své.

  (Dle díla univ. prof. Dr.J.Pekaře "Kniha o Kosti")


  HAMLET NA HRADĚ KOSTI

  Součástí programu oslav se stalo i divadelní představení Shakespearova Hamleta na hradě Kosti v sobotu 20. června 1998. Na horním nádvoří středověkého hradu se Hamlet cítil jako doma, kulisa s hradní kaplí v pozadí i dobrá akustika hradního nádvoří měla vliv na celkové vyznění tohoto dramatu. Postava Hamleta je jako ušitá na zjev i herecký projev mladého Radka Valenty, vynikající byla i Ofelie A. Elsnerové nebo Josef Kettner v roli Polonia. Tím nechceme nic ubírat z výkonů dalších představitelů.

  Myšlenka pořadatelů soboteckých oslav se ukázala jako inspirace pro příští léta, divadlo i správa hradu Kosti již dnes uvažují o uspořádání cyklu divadelních představení s historickou tematikou.

  Město Sobotka děkuje jak Městskému divadlu v Mladé Boleslavi za vynikající představení, tak i správě hradu a jejím spolupracovníkům za pomoc a spolupráci při jeho realisaci.


  KAŠNA RESTAUROVÁNA

  Po chrámu sv. Máří Magdaleny a Mariánském sousoší byla v centru města rekonstruována i kašna z r. 1847. Nákladem kolem 300.000 Kč rekonstrukci provedl Petr Veselý.

  Odkrytí původní dlažby v těsném okolí kašny a vytvoření příkopu stejně jako obložení kašny moderními lavičkami je více než sporné, sklon laviček (kopírující sklon náměstí) nepochopitelný.


  ŠOLCŮV STATEK

  patřil mezi nejbohatší v soboteckém Předměstí. Vyzdvihl ho r. 1811 děd básníkův – Josef Šolc. Básník Václav Šolc se tu ve velké seknici narodil r.1838 a u maminky na výminku tu r. l871 zemřel. Jeho jediným dílem je sbírka básní Prvosenky.

  Stavení se zachovalo téměř v původním stavu a soutěžit s ním může snad jen Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Zachována je i černá kuchyně, která je dodnes v provozu. Interiéru je přizpůsobeno i zařízení.

  V rodné básníkově seknici jsou od r.1972 pořádány výstavy domácího i zahraničního umění, především grafiky. Autoři jsou přísně vybíráni, úroveň je vysoká, takže návštěvníci tu vidí skutečné hodnoty. Výstavy probíhají od května do září, sponzoruje je nakladatelství Erika. V domě je i základna celostátních výtvarnických setkání – soboteckých "Plenérů".

  Od 21. srpna 98 (vernisáž o 17.hod.) zde budou vystaveny obrazy akad. malíře JAROSLAVA KLÁPŠTĚ se soboteckými motivy.


  (Str. 10 – zde budou fotografie)