Chráněná území okresu Jičín

Lenka Šoltysová

autorka je ředitelkou CHKO Český ráj a vedoucí ZO ČSOP Křižánky

Na území okresu Jičín se nalézá k roku 2000 celkem 37 zvláště chráněných území, 7 přírodních rezervací a 30 přírodních památek na celkové rozloze 1398 ha. Cílem ochrany a péče o chráněná území je zajistit reprezentativní síť přírodovědně cenných území s dostatečnou legislativní ochranou, řízenou péčí podloženou odborným výzkumem a zajištěným monitoringem. Za důležité považujeme i kvalitní prezentaci chráněných území široké veřejnosti, se zaměřením na místní obyvatelé a školní mládež.

Území okresu Jičín po stránce přírodovědné lze hodnotit jako bohaté nejen z důvodu geomorfologického členění, ale i tím, že území bylo ušetřeno průmyslové devastace. Severní část okresu je výrazně chladnější (Ještědsko-kozákovský hřbet, Krkonošské podhůří), větší část okresu se rozkládá v České tabuli (Severočeská, Středočeská, Východočeská tabule) a je teplejší. Od roku 1933 do roku 1990 byla na území okresu Jičín vyhlášena 1 chráněná krajinná oblast (Český ráj – 1955), dále 6 státních přírodních rezervací (1956) a 5 chráněných přírodních výtvorů (1980). V r. 1990 bylo vyhlášeno 29 chráněných přírodních výtvorů. Po roce 1992, kdy vešel v platnost nový zákon o ochraně přírody a krajiny, byla chráněná území postupně přehlašována na přírodní rezervace a památky, některá byla i zrušena.

Hlavním cílem vyhlášení tak vysokého počtu chráněných území po roce 1990 bylo zajištění legislativní ochrany posledních fragmentů mizejících rostlinných společenstev, biotopů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, geologických a geomorfologických zajímavostí. Dalším důvodem k vyhlášení CHÚ byly prováděné náhradní rekultivace, v rámci kterých se odvodňovaly poslední nivy a vlhké louky, regulovaly zbylé dosud neupravované toky. Úmyslem bylo i vyhlášení CHÚ posledních větších celků listnatých lesů, které byly převáděny na monokultury borovice a smrku, protože jen v chráněných územích bylo možné vstoupit do tvorby lesních hospodářských plánů a částečně ovlivnit nesmyslné převádění listnatých lesů na jehličnaté.


Přehled stávajících chráněných území v okrese Jičín k 31.12.2000.

Název CHÚ
(původní název)
Rok vyhlášeníRok přehlášeníSoučasná kategorie
(původní kategorie)
Současná rozloha v haPlán péče
K – kompletní
D - dílčí
Předmět ochrany
G – geologie, geomorfologie
B – botanika
Z - zoologie
1Kamenná hůra19561999PR
(SPR)
131998-2007 DG,B
2Kovačská bažantnice19561999PR
(SPR)
311998-2007 DB
3Miletínská bažantnice19561999PR
(SPR)
641998-2007 DB,Z
4Podtrosecká údolí (v CHKO Český ráj)19901999PR
(CHPV)
1431999 – 2008 KG,B,Z
5Prachovské skály19332000PR
(SPR)
2621998-2007 KG,B,Z
6Údolí Plakánek ( v CHKO Český ráj)19901999PR
(CHPV)
911999 – 2008 KG,B,Z
7Úlibická bažantnice19561999PR
(SPR)
281997-2006 KB,Z
8Bělohradská bažantnice19901999PP
(CHPV)
511997-2006 DG,B,Z
9Byšičky19901999PP
(CHPV)
901996 – 2005 KB,Z
10Cidlinský hřeben19901999PP
(CHPV)
1351997 – 2006 KG,B,Z
11Dubolka19901999PP
(CHPV)
2G
12Farářova louka – Smolník19901999PP
(CHPV)
292000 – 2009 KB,Z
13Homolka19901999PP
(CHPV)
22001 – 2010 KB
14Hřídelecká hůrka19801990
1999
PP
(CHPV)
2G
15Chyjická stráň19901999PP
(CHPV)
352001 – 2010 KB,Z
16Rybník Vražda
(Jinolické rybníky)
19901999PP
(CHPV)
62000 – 2009 KB,Z
17Oborská luka
(Jinolické rybníky)
19901999PP
(CHPV)
122000 – 2009 KB,Z
18Kalské údolí19901999PP
(CHPV)
252001 – 2010 KG,B,Z
19Kazatelna19901999PP
(CHPV)
69B,Z
20Křižánky19901999PP
(CHPV)
481999 – 2008 KG,B,Z
21Libunecké rašeliniště19901999PP
(CHPV)
191994 - 2003 DB,Z
22Meziluží ( v CHKO Český ráj)1997PP1,51997 – 2006 KB
23Mordýř19901999PP
(CHPV)
72000 – 2009 KB,Z
24Na víně19801990
1999
PP
(CHPV)
5B
25Novopacký vodopád19801990
1999
PP
(CHPV)
4G
26Nad blatinou19901999PP
(CHPV)
61994 - 2003 DB,Z
27Ostruženské rybníky19901999PP
(CHPV)
681994 - 2003 DB,Z
28Rybník Jikavec
(Ostruženské rybníky)
19901999PP
(CHPV)
72000 – 2009 KB,Z
29Rybník Kojetín19901999PP
(CHPV)
12Z
30Stav19801990
1999
PP
(CHPV)
1G
31Strž ve Stupné19901999PP
(CHPV)
4G,B
32Svatá Anna19901999PP
(CHPV)
41997-2006 DG,B
33Údolí Bystřice19901999PP
(CHPV)
171996 – 2005 KG,B,Z
34Údolí Javorky19901999PP
(CHPV)
8G
35Veselský háj a rybník Smrkovák19901999PP
(CHPV)
1061995 – 2004 KB,Z
36Zebín19801990
1999
PP
(CHPV)
61999 – 2008 KG,B
37Žlunické polesí19901999PP
(CHPV)
2201995 – 2004 DB,Z
Celkem1398 mimo CHÚ v CHKO Český ráj
Zrušená chráněná území v r.1999
38Bašnický les1990CHPVB
39 Černá louka19561990CHPV
(SPR)
B
40Kozinec1980CHPVB
41Louky u Železnice1990CHPVB
42Rybník Smíchov1990CHPVB,Z
43Štikovský potok1990CHPVG,Z
44Valcha1990CHPVZ

Ve vybraných zvláště chráněných územích byl od roku 1987 prováděn řízený management (Byšičky, Farářova louka, Homolka, Kalské údolí, Křižánky, Libunecké rašeliniště, Meziluží, Miletínská bažantnice, Mordýř, Na víně, Oborská luka, Ostruženské rybníky, Rybník Vražda, Údolí Plakánek, Údolí Žehrovky, Zebín). V územích byla provedena asanace náletových a invazních dřevin. Každoročně je dle finančních možností zajišťováno kosení lučních společenstev.

Nesoulad seznamu chráněných území v ústředním seznamu vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny byl po dlouholetém úsilí uveden do pořádku.

Cílem ochrany a péče o výše jmenovaná chráněná území je zajistit reprezentativní síť přírodovědně cenných území s dostatečnou legislativní ochranou, řízenou péčí podloženou odborným výzkumem a zajištěným monitoringem. Za důležité považujeme i kvalitní prezentaci chráněných území široké veřejnosti, se zaměřením na místní obyvatelé a školní mládež.


Literatura

Dohnal Z. (1976): Státní přírodní rezervace, parky a zahrady jičínského okresu. - Okresní muzeum, Jičín.

Fikker J., Šoltysová L. (1995): Chráněná území a zámecké parky okresu Jičín. – ZO ČSOP Křižánky, Jičín.

Nařízení Okresního úřadu Jičín č.1/1999 o zřízení přírodních rezervací.

Nařízení Okresního úřadu Jičín č.3/1999 o zřízení přírodních památek.

Nařízení Okresního úřadu Jičín č.4/1999 o zrušení přírodních památek.

Smolík M., Šoltysová L. (1997): Mapa chráněných území a kulturních památek okresu Jičín. – ZO ČSOP Křižánky, Jičín.


Další informace

Server JičínJičínsko