o při instalaci výstavy výtvarných prací s p. prof. Gottliebovou pro vánoční výstavu na Valdické bráně.


Studenti zahradnické školy v Kopidlně

Studenti zahradnické školy byli nominováni krátkodobě i dlouhodobě, ale ocenění si v tom případě zaslouží i mnozí z jejich učitelů, mistrových atp., kteří je inspirují, ale zároveň jim dokáží ponechat i dostatek vlastního tvůrčího prostoru.V dlouhodobých zásluhách se studentům , učitelům, mistrům, kuchařkám, vychovatelům, uklízečkám i školníkovi přičítá k dobru to, jak každoročně př